Audiovizuální tvorba a divadlo (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 100 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 100 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 100 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DF – dílny • 100 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 100 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 100 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 100 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATL301 Dramaturgie a filmová řeč • 83 %
DIFA:DATL309 Festival Setkání • 83 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 50 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 33 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 33 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 33 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 33 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DF – dílny • 33 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 33 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 33 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 33 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 33 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 33 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 33 %
DIFA:DAALX24 Dabingové herectví • 17 %
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 17 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 17 %
DIFA:DMBL304 Zpěv individuální III • 17 %
DIFA:DMBZ304 Zpěv individuální III • 17 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 17 %

Audiovizuální tvorba a divadlo (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DATZ102 Grafika na PC • 100 %
DIFA:DATZ103 Technika a technologie videotvorby • 100 %
DIFA:DATZ104 Tvůrčí fotografie • 100 %
DIFA:DATZ105 Práce se světlem • 100 %
DIFA:DATZ107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ108 Scénický projekt • 100 %
DIFA:DATZ109 Základy práce na PC • 100 %
DIFA:DATZ110 Herecká propedeutika • 100 %
DIFA:DATZ113 Servis technologických řetězců • 100 %
DIFA:DATZ114 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DATZ115 Zvukotechnika • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRTZX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I • 100 %
DIFA:DRTZ106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DATL102 Grafika na PC • 90 %
DIFA:DATL103 Technika a technologie videotvorby • 90 %
DIFA:DATL104 Tvůrčí fotografie • 90 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 90 %
DIFA:DATL107 Praktikum AV technologie a TV praxe • 90 %
DIFA:DATL111 Salón původní tvorby • 90 %
DIFA:DATL112 Dokumentární tvorba DF – dílny • 90 %
DIFA:DATL113 Servis technologických řetězců • 90 %
DIFA:DATL115 Zvukotechnika • 90 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 90 %
DIFA:DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu II • 90 %
DIFA:DRTL106 Média a společnost • 90 %
DIFA:DATL108 Scénický projekt • 80 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 60 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 60 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 60 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 60 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 40 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 40 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 40 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 40 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 30 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 30 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 30 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 20 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 20 %
2. semestr
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 33 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 33 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 33 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 33 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 33 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 33 %
DIFA:DATZ208 Elektrotechnika II • 33 %
DIFA:DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení • 33 %
DIFA:DATZ212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 33 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 33 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 33 %
DIFA:DAAZX402 Tvůrčí čtení a psaní • 17 %
DIFA:DAAZX403 Reportáž • 17 %
DIFA:DAAZX404 AV prezentace v praxi • 17 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 17 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 17 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 17 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 17 %
DIFA:DATZ207 Dokumentární tvorba DF – dílny • 17 %
DIFA:DHBZX04 Technika mluveného projevu • 17 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 17 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 17 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DATL202 Kapitoly jazyka AV díla • 100 %
DIFA:DATL203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 100 %
DIFA:DATL204 Multimediální zpracování projektu • 100 %
DIFA:DATL205 Divadelní dokumentární fotografie • 100 %
DIFA:DATL206 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATL211 AV záznam divadelního představení • 100 %
DIFA:DATL212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 100 %
DIFA:DATL304A Proseminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 90 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 80 %
DIFA:DATZ202 Kapitoly jazyka AV díla • 80 %
DIFA:DATZ203 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu I • 80 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 80 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 80 %
DIFA:DATZ208 Elektrotechnika II • 80 %
DIFA:DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení • 80 %
DIFA:DATZ212 Praktikum AV technologie a TV praxe • 80 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 80 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 60 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 60 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 60 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 60 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 40 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 40 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 40 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 40 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 40 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 30 %
DIFA:DABZX03 Zábleskové svícení • 30 %
DIFA:DATL207 Dokumentární tvorba DF – dílny • 30 %
DIFA:DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 20 %
DIFA:DABLX03 Zábleskové svícení • 20 %
DIFA:DATZ207 Dokumentární tvorba DF – dílny • 20 %
4. semestr
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 25 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 25 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 25 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 25 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 25 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 25 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DF – dílny • 25 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 25 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 25 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 25 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 25 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 25 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 25 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATL301 Dramaturgie a filmová řeč • 100 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATL309 Festival Setkání • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 75 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 75 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 75 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 75 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 75 %
DIFA:DATZ302 Slovo a text v dokumentárním filmu • 75 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DF – dílny • 75 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 75 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 75 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 75 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 75 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 75 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 75 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 50 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 50 %
DIFA:DATZY01 Postprodukce • 50 %
DIFA:DAALX85 Festivalová stáž DSB • 25 %

Činoherní režie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDBL306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDBZ306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDCZ305 Dramaturgicko-režijní projekt V • 100 %
DIFA:DRAL205 Moderní drama • 100 %
DIFA:DRAZ205 Moderní drama • 100 %
DIFA:DRBL302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBL309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRBZ302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBZ309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel • 100 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 67 %
DIFA:DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 67 %
DIFA:DRBZ305 Světové alternativní divadlo - Peter Brook - Barba a Wajda • 67 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 67 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 33 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 33 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 33 %
DIFA:DAAZX97 Evropští režiséři konce 20. stol. Wilson, Castellucci, Marthaler • 33 %
DIFA:DDAZ307 Jevištní mluva • 33 %
DIFA:DDVZ105 Úvod do studia kultury • 33 %
DIFA:DMBL304 Zpěv individuální III • 33 %
DIFA:DMBZ304 Zpěv individuální III • 33 %

Činoherní režie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DAAZX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DDAL101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDAZ101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRCL104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DRCZ104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 50 %
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 50 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAALX73 Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla • 50 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAAZX90 Světové alternativní divadlo I - Living Theatre, Open Theatre a další • 50 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 50 %
DIFA:DDAL130 Scénická propedeutika • 50 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 50 %
DIFA:DDAZ130 Scénická propedeutika • 50 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 50 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 50 %
DIFA:DRAL205 Moderní drama • 50 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 50 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 50 %
DIFA:DRAZ205 Moderní drama • 50 %
DIFA:DAALX69 Španělština • 33 %
DIFA:DAAZX69 Španělština • 33 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 17 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 17 %
DIFA:DAAZX42 Základy scénického tance • 17 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 17 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 17 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 17 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 17 %
2. semestr
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 33 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 33 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 33 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 33 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 33 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX96 Britská dramatika 90. let 20. stol. na českém jevišti • 33 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 33 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 33 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 33 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 33 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 33 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 33 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 33 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 33 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 33 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDAL201 Dramaturgie a režie II • 100 %
DIFA:DDCL205 Dramaturgicko-režijní projekt III • 100 %
DIFA:DDCL206 Dramaturgicko-režijní projekt IV • 100 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 100 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 100 %
DIFA:DRAL203 Dějiny režie I • 100 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 100 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 67 %
DIFA:DAALX50 Světelný design – workshop • 67 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 67 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 67 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 67 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 67 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 67 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 67 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 67 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 67 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 67 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 67 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 67 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 67 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 67 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 67 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 33 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 33 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAALX85 Festivalová stáž DSB • 33 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 33 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 33 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 33 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 33 %
DIFA:DAAZX40 Překládání dramatických textů (němčina-čeština) • 33 %
DIFA:DAAZX402 Tvůrčí čtení a psaní • 33 %
DIFA:DAAZX85 Festivalová stáž DSB • 33 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 33 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 33 %

Divadelní dramaturgie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 100 %
DIFA:DDBL306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDBZ306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDCZ305 Dramaturgicko-režijní projekt V • 100 %
DIFA:DRAL205 Moderní drama • 100 %
DIFA:DRAZ205 Moderní drama • 100 %
DIFA:DRBL302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBZ302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBZ305 Světové alternativní divadlo - Peter Brook - Barba a Wajda • 100 %
DIFA:DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel • 100 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 67 %
DIFA:DRBL309 Dějiny režie II • 67 %
DIFA:DRBZ309 Dějiny režie II • 67 %
DIFA:DAALX96 Britská dramatika 90. let 20. stol. na českém jevišti • 33 %
DIFA:DAALX97 Režiséři konce 20. století • 33 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 33 %
DIFA:DAAZX96 Britská dramatika 90. let 20. stol. na českém jevišti • 33 %
DIFA:DAAZX97 Evropští režiséři konce 20. stol. Wilson, Castellucci, Marthaler • 33 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 33 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 33 %

Divadelní dramaturgie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAAZX14 Autorský seminář I • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 100 %
DIFA:DDAZ101 Dramaturgie a režie I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRCZ104 Herecká výchova pro režiséry • 100 %
DIFA:DAALX14 Autorský seminář I • 75 %
DIFA:DAALX65 Psychologie • 75 %
DIFA:DDAL101 Dramaturgie a režie I • 75 %
DIFA:DDCL103 Dramaturgicko-režijní projekt I • 75 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 75 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 50 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 50 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DAAZX90 Světové alternativní divadlo I - Living Theatre, Open Theatre a další • 50 %
DIFA:DDAZ130 Scénická propedeutika • 50 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 50 %
DIFA:DRAL205 Moderní drama • 50 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 50 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 50 %
DIFA:DRAZ205 Moderní drama • 50 %
DIFA:DRCL104 Herecká výchova pro režiséry • 50 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 50 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 25 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 25 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 25 %
DIFA:DAALX69 Španělština • 25 %
DIFA:DAALX73 Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla • 25 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 25 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 25 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 25 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 25 %
DIFA:DAAZX69 Španělština • 25 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 25 %
DIFA:DDAL130 Scénická propedeutika • 25 %
DIFA:DDAZ106 Scénická hudba • 25 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 25 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 25 %
DIFA:DHAL104 Zpěv I • 25 %
DIFA:DHAZ104 Zpěv I • 25 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 25 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 25 %
2. semestr
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 67 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 67 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 67 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 67 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 67 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 67 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 33 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 33 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 33 %
DIFA:DAAZX402 Tvůrčí čtení a psaní • 33 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 33 %
DIFA:DAAZX52 Scénograficko režijní koncepce • 33 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 33 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 33 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 33 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 33 %
DIFA:DFDZ204 Multimediální tvorba 3 – film • 33 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 33 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 33 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 33 %
DIFA:DRAZ205 Moderní drama • 33 %
DIFA:DSDZ401 Estetika a filosofie světla I • 33 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 80 %
DIFA:DDAL201 Dramaturgie a režie II • 80 %
DIFA:DDCL205 Dramaturgicko-režijní projekt III • 80 %
DIFA:DDCL206 Dramaturgicko-režijní projekt IV • 80 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 80 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 80 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 60 %
DIFA:DAALX52 Scénograficko-režijní koncepce • 60 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 60 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 60 %
DIFA:DDAZ201 Dramaturgie a režie II • 60 %
DIFA:DDCZ204 Dramaturgicko-režijní projekt II • 60 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 60 %
DIFA:DRAL205 Moderní drama • 60 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 60 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 60 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 60 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 40 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 40 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DAAZX52 Scénograficko režijní koncepce • 40 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 40 %
DIFA:DRAL203 Dějiny režie I • 40 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 40 %
DIFA:DRAZ205 Moderní drama • 40 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 20 %
DIFA:DAALX40 Překládání dramatických textů (němčina-čeština) • 20 %
DIFA:DAALX402 Tvůrčí čtení a psaní • 20 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 20 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 20 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 20 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 20 %
DIFA:DAAZX402 Tvůrčí čtení a psaní • 20 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 20 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 20 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 20 %
DIFA:DDCZ304 Společný seminář ateliéru • 20 %
DIFA:DDVLX02 Sólový zpěv • 20 %
DIFA:DFDL204 Multimediální tvorba 4 – animace • 20 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 20 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 20 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 20 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 20 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 100 %
DIFA:DDAZ307 Jevištní mluva • 100 %
DIFA:DDBL306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDBZ306 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ308 Seminář k bakalářské práci a bakalářskému projektu • 100 %
DIFA:DDCZ305 Dramaturgicko-režijní projekt V • 100 %
DIFA:DRBL302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBL309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRBZ302 Dramaturgie a režie III • 100 %
DIFA:DRBZ309 Dějiny režie II • 100 %
DIFA:DRCZ309 Autorské právo a právní formy divadel • 100 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 100 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 33 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 33 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 33 %
DIFA:DAAZX40 Překládání dramatických textů (němčina-čeština) • 33 %

Divadelní manažerství se zaměřením na jevištní management a technologie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 100 %
DIFA:DDMLY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz • 100 %
DIFA:DDML302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDML309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DDMZY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz • 100 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 100 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DJTL303 Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) • 100 %
DIFA:DJTL304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz • 100 %
DIFA:DJTL309 Mezinárodní divadelní festival III – technologická praxe • 100 %
DIFA:DJTZX07 Zvuk – Digitální audiosystém II • 100 %
DIFA:DJTZ303 Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) • 100 %
DIFA:DJTZ304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz • 100 %
DIFA:DJTLX07 Zvuk – Digitální audiosystém II • 50 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 50 %
DIFA:DSDZ516 Estetika a filozofie světla II • 50 %

Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDMLY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 100 %
DIFA:DDMLY09 Projekt II – scénický projekt • 100 %
DIFA:DDML302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDML309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DDML311 Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML314 Angličtina pro produkční praxi • 100 %
DIFA:DDMZY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 100 %
DIFA:DDMZY09 Projekt II – scénický projekt • 100 %
DIFA:DDMZ301 Základy marketingového výzkumu • 100 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 100 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DDMZ312 Multimediální zpracování projektu • 100 %
DIFA:DDMZ314 Angličtina pro produkční praxi • 100 %
DIFA:DDMZ316 Základní teorie a produkce v kulturních a kreativních průmyslech • 100 %
DIFA:DDMZX05 Vstupní kurz III – modulární výuka • 18 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 18 %

Divadelní produkce (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDMZ101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ103 Úvod do kulturní politiky • 100 %
DIFA:DDMZ104 Herecká propedeutika – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I • 100 %
DIFA:DDMZ106 Vstupní kurz I – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ109 Stage management I • 100 %
DIFA:DDMZ112 Mikroekonomika • 100 %
DIFA:DDMZ113 Psychologie osobnosti • 100 %
DIFA:DDMZ115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DDML101 Projektový management – modulární výuka • 93 %
DIFA:DDML103 Úvod do kulturní politiky • 93 %
DIFA:DDML105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I • 93 %
DIFA:DDML110 Stage management I • 93 %
DIFA:DDML111 Makroekonomika • 93 %
DIFA:DDML115 Angličtina I • 93 %
DIFA:DDML116 Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe • 93 %
DIFA:DDML117 Technologické minimum – modulární výuka • 93 %
DIFA:DDML211 PC v administrativě I • 93 %
DIFA:DDMZ107 Právo I • 93 %
DIFA:DDML107 Právo II • 87 %
DIFA:DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 67 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 60 %
DIFA:DDMLX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 60 %
DIFA:DDMZ108 Úvod do problematiky divadelního umění • 60 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 53 %
DIFA:DDML102 Vznik divadelní inscenace • 53 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 27 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 27 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 27 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 27 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 20 %
DIFA:DAALX42 Základy scénického tance • 20 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 20 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 20 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 13 %
DIFA:DHBZX04 Technika mluveného projevu • 13 %
2. semestr
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 17 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 17 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 17 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 17 %
DIFA:DDMZ202 Marketing I • 17 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 17 %
DIFA:DDMZ205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II • 17 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 17 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 17 %
DIFA:DDMZ209 Fundraising • 17 %
DIFA:DDMZ213 Angličtina II • 17 %
DIFA:DDMZ216 Seminář prezentačních a komunikačních dovedností • 17 %
DIFA:DDMZ312A PC v administrativě II • 17 %
DIFA:DDMZ315 Produkce audiovizuálního projektu – modulární výuka • 17 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDML201 Základy managementu • 100 %
DIFA:DDML202 Marketing II • 100 %
DIFA:DDML203 Projektový management v kultuře • 100 %
DIFA:DDML205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II • 100 %
DIFA:DDML206 Rozpočetnictví, účetnictví • 100 %
DIFA:DDML207 Právo III • 100 %
DIFA:DDML208 Proseminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
DIFA:DDML212 Mezinárodní divadelní festival II – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML213 Angličtina II • 100 %
DIFA:DDML214 Výzkumné metody • 100 %
DIFA:DDML312 PC v administrativě II • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 94 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 94 %
DIFA:DDMZ202 Marketing I • 94 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 94 %
DIFA:DDMZ205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II • 94 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 94 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 94 %
DIFA:DDMZ209 Fundraising • 94 %
DIFA:DDMZ210 Člověk ve společnosti • 94 %
DIFA:DDMZ216 Seminář prezentačních a komunikačních dovedností • 94 %
DIFA:DDMZ312A PC v administrativě II • 94 %
DIFA:DDMZ315 Produkce audiovizuálního projektu – modulární výuka • 94 %
DIFA:DDMLX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 88 %
DIFA:DDMZ213 Angličtina II • 88 %
DIFA:DDMZX02 Vstupní kurz II – modulární výuka • 81 %
DIFA:DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 75 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 63 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 63 %
DIFA:DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu • 56 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 38 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 31 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 13 %
DIFA:DAALX30 Grafika na PC I • 13 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 13 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 13 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 13 %
DIFA:DAAZX30 Grafika na PC I • 13 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 13 %
4. semestr
DIFA:DDMZY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 20 %
DIFA:DDMZY09 Projekt II – scénický projekt • 20 %
DIFA:DDMZ301 Základy marketingového výzkumu • 20 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 20 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 20 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 20 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 20 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 20 %
DIFA:DDMZ312 Multimediální zpracování projektu • 20 %
DIFA:DDMZ316 Základní teorie a produkce v kulturních a kreativních průmyslech • 20 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 20 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDMLY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 100 %
DIFA:DDMLY09 Projekt II – scénický projekt • 100 %
DIFA:DDML302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDML309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DDML311 Mezinárodní divadelní festival III – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDMZX05 Vstupní kurz III – modulární výuka • 78 %
DIFA:DDMZY08 Projekt – komplexní realizace a vedení týmu – festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 78 %
DIFA:DDMZY09 Projekt II – scénický projekt • 78 %
DIFA:DDMZ301 Základy marketingového výzkumu • 78 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 78 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 78 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 78 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 78 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 78 %
DIFA:DDMZ312 Multimediální zpracování projektu • 78 %
DIFA:DDMZ316 Základní teorie a produkce v kulturních a kreativních průmyslech • 78 %
DIFA:DDMZX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 22 %
DIFA:DAALX30 Grafika na PC I • 11 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 11 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 11 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 11 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 11 %
DIFA:DAAZX40 Překládání dramatických textů (němčina-čeština) • 11 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 11 %
DIFA:DDMLX01 Samostatný projekt – modulární výuka • 11 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 11 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 11 %
DIFA:DSCZ103 Kresba, malba I • 11 %

Divadlo a výchova (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDVL102 Divadlo a výchova • 100 %
DIFA:DDVL104 Seminář dramaturgie a režie v DaV • 100 %
DIFA:DDVL107 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DDVL108 Divadelní projekt I – herecká průprava • 100 %
DIFA:DDVL109 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DDVL110 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DDVL111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVL112 Praxe I • 100 %
DIFA:DDVL113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DDVL114 Organizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL115 Realizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL117 Teorie divadla I • 100 %
DIFA:DDVL119 Pedagogika I • 100 %
DIFA:DDVZX35 Praxe I • 100 %
DIFA:DDVZ101 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DDVZ102 Divadlo a výchova • 100 %
DIFA:DDVZ104 Seminář dramaturgie a režie v DaV • 100 %
DIFA:DDVZ107 Literatura pro děti a mládež • 100 %
DIFA:DDVZ108 Divadelní projekt I – herecká průprava • 100 %
DIFA:DDVZ109 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DDVZ110 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DDVZ111 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DDVZ113 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DDVZ114 Organizace festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVZ116 Tvůrčí dílna I • 100 %
DIFA:DDVZ117 Teorie divadla I • 100 %
DIFA:DDVZ118 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 55 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 55 %
DIFA:DDVL105 Úvod do studia kultury • 55 %
DIFA:DDVZY02 Přednes • 55 %
DIFA:DDVZ105 Úvod do studia kultury • 55 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 45 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 45 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 45 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 45 %
DIFA:DDVL120 Přednes • 45 %
DIFA:DDVL122 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 45 %
DIFA:DDVZ120 Přednes • 45 %
DIFA:DDVZ122 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 45 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 27 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 23 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 14 %
DIFA:DAAZX44 Step • 14 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 14 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDVL201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 100 %
DIFA:DDVL203 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
DIFA:DDVL204 Divadlo ve výchově • 100 %
DIFA:DDVL206 Tvorba scénáře • 100 %
DIFA:DDVL207 Teorie divadla II • 100 %
DIFA:DDVL210 Pohybové divadlo II • 100 %
DIFA:DDVL211 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DDVL212 Pedagogika III • 100 %
DIFA:DDVL213 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DDVL214 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DDVL216 Praxe II • 100 %
DIFA:DDVL217 Účast na festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL220 Dramaturgicko režijní seminář I • 100 %
DIFA:DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 88 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 88 %
DIFA:DDVZ201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 88 %
DIFA:DDVZ204 Divadlo ve výchově • 88 %
DIFA:DDVZ206 Tvorba scénáře • 88 %
DIFA:DDVZ207 Teorie divadla II • 88 %
DIFA:DDVZ210 Pohybové divadlo II • 88 %
DIFA:DDVZ211 Technika mluveného projevu II • 88 %
DIFA:DDVZ212 Pedagogika II • 88 %
DIFA:DDVZ213 Vývojová psychologie • 88 %
DIFA:DDVZ214 Seminář k praxi II • 88 %
DIFA:DDVZ216 Praxe II • 88 %
DIFA:DDVZ218 Tvůrčí dílna II • 88 %
DIFA:DDVZ220 Dramaturgicko režijní seminář I • 88 %
DIFA:DVDZY17 Odborný text • 88 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 50 %
DIFA:DAALX44 Step • 38 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 38 %
DIFA:DAAZX44 Step • 38 %
DIFA:DDVLX15 Tvůrčí psaní • 38 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 25 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 25 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 25 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 25 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 25 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 25 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 13 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 13 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 13 %
DIFA:DDVZX15 Tvůrčí psaní • 13 %

Dramatická výchova (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDVL201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 100 %
DIFA:DDVL203 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
DIFA:DDVL204 Divadlo ve výchově • 100 %
DIFA:DDVL206 Tvorba scénáře • 100 %
DIFA:DDVL207 Teorie divadla II • 100 %
DIFA:DDVL209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 100 %
DIFA:DDVL210 Pohybové divadlo II • 100 %
DIFA:DDVL211 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DDVL212 Pedagogika III • 100 %
DIFA:DDVL213 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DDVL214 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DDVL216 Praxe II • 100 %
DIFA:DDVL217 Účast na festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DDVZX23 Tvorba pohybového divadla • 100 %
DIFA:DDVZ201 Divadelní projekt II – divadlo fórum • 100 %
DIFA:DDVZ204 Divadlo ve výchově • 100 %
DIFA:DDVZ206 Tvorba scénáře • 100 %
DIFA:DDVZ207 Teorie divadla II • 100 %
DIFA:DDVZ209 Divadelní projekt III – divadlo pro děti • 100 %
DIFA:DDVZ210 Pohybové divadlo II • 100 %
DIFA:DDVZ211 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DDVZ212 Pedagogika II • 100 %
DIFA:DDVZ213 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DDVZ214 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník • 100 %
DIFA:DDVZ216 Praxe II • 100 %
DIFA:DDVZ218 Tvůrčí dílna II • 100 %
DIFA:DVDZY17 Odborný text • 100 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 67 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 67 %
DIFA:DDVLX09 Vlastní praxe • 44 %
DIFA:DAALX46 Salón původní tvorby • 33 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 22 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 22 %
DIFA:DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 22 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 11 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 11 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 11 %
DIFA:DDVLX20 Projekty práce s publikem • 11 %
DIFA:DDVLX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 11 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 11 %
4. semestr
DIFA:DDVZ301 Didaktika a historie DaV • 50 %
DIFA:DDVZ302 Bakalářská práce • 50 %
DIFA:DDVZ303 Seminář k bakalářské práci II • 50 %
DIFA:DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon • 50 %
DIFA:DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 50 %
DIFA:DDVZ309 Divadelní projekt V – pravidelný text • 50 %
DIFA:DDVZ310 Pohybové divadlo III • 50 %
DIFA:DDVZ312 Pedagogika IV • 50 %
DIFA:DDVZ313 Sociální psychologie • 50 %
DIFA:DDVZ314 Mediální zpracování projektu • 50 %
DIFA:DDVZ315 Praxe III • 50 %
DIFA:DDVZ316 Seminář k praxi III • 50 %
DIFA:DDVZ318 Teorie divadla III • 50 %
DIFA:DDVZ320 Divadelní projekt IV – dílny k inscenacím JAMU • 50 %
DIFA:DDVZ321 Tvůrčí dílna III • 50 %
DIFA:DDVZ215 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník • 44 %
DIFA:DDVZ311 Technika mluveného projevu s metodikou • 44 %
DIFA:DVDZY09 Režijně dramaturgický seminář I • 44 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDVL302 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DDVL310 Pohybové divadlo III • 100 %
DIFA:DDVL315 Praxe III • 100 %
DIFA:DDVL316 Seminář k praxi III • 100 %
DIFA:DDVL318 Teorie divadla III • 100 %
DIFA:DDVL301 Didaktika a historie DaV • 94 %
DIFA:DDVL304 Bakalářský absolventský výkon • 94 %
DIFA:DDVL309 Divadelní projekt V – pravidelný text • 94 %
DIFA:DDVL313 Sociální psychologie • 94 %
DIFA:DDVL317 Účast na festivalu Sítko II • 94 %
DIFA:DDVL320 Divadelní projekt IV – dílny k inscenacím JAMU • 94 %
DIFA:DDVZ310 Pohybové divadlo III • 50 %
DIFA:DDVZ315 Praxe III • 50 %
DIFA:DDVZ316 Seminář k praxi III • 50 %
DIFA:DVDL321 Dramaturgicko režijní seminář II • 50 %
DIFA:DDVZ301 Didaktika a historie DaV • 44 %
DIFA:DDVZ302 Bakalářská práce • 44 %
DIFA:DDVZ303 Seminář k bakalářské práci II • 44 %
DIFA:DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon • 44 %
DIFA:DDVZ305 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu II • 44 %
DIFA:DDVZ309 Divadelní projekt V – pravidelný text • 44 %
DIFA:DDVZ312 Pedagogika IV • 44 %
DIFA:DDVZ313 Sociální psychologie • 44 %
DIFA:DDVZ314 Mediální zpracování projektu • 44 %
DIFA:DDVZ318 Teorie divadla III • 44 %
DIFA:DDVZ320 Divadelní projekt IV – dílny k inscenacím JAMU • 44 %
DIFA:DDVZ321 Tvůrčí dílna III • 44 %
DIFA:DVDZ321 Dramaturgicko režijní seminář II • 44 %
DIFA:DVDZ322 Celostátní přehlídka Popelka Rakovník • 44 %
DIFA:DDVZX15 Tvůrčí psaní • 19 %
DIFA:DDVLX22 Organizace a realizace recitační přehlídky • 13 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 13 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 13 %

Jevištní management a technologie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDML101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDML107 Právo II • 100 %
DIFA:DDML110 Stage management I • 100 %
DIFA:DDML111 Makroekonomika • 100 %
DIFA:DDML115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DDMZ101 Projektový management – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ106 Vstupní kurz I – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMZ107 Právo I • 100 %
DIFA:DDMZ109 Stage management I • 100 %
DIFA:DDMZ112 Mikroekonomika • 100 %
DIFA:DDMZ113 Psychologie osobnosti • 100 %
DIFA:DDMZ115 Angličtina I • 100 %
DIFA:DJTL110 Teorie snímání zvuku hudebních nástrojů • 100 %
DIFA:DJTL112 Základy scénické stavby • 100 %
DIFA:DJTL113 Základy scénického zvuku • 100 %
DIFA:DJTL114 Základy scénického světla • 100 %
DIFA:DJTL119 Stavba – scénická praxe, modulární výuka • 100 %
DIFA:DJTL120 Mezinárodní divadelní festival I – technologická praxe • 100 %
DIFA:DJTL205 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DJTL209 Multimédia a technická dokumentace I • 100 %
DIFA:DJTZ101 Dějiny jevištní výpravy I • 100 %
DIFA:DJTZ109 Elektrotechnika • 100 %
DIFA:DJTZ110 Zvuková technika • 100 %
DIFA:DJTZ111 Technické kreslení • 100 %
DIFA:DJTZ113 Základy scénického zvuku • 100 %
DIFA:DJTZ114 Základy scénického světla • 100 %
DIFA:DJTZ212 Základy scénické stavby • 100 %
DIFA:DJTZX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 67 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 60 %
DIFA:DAALX55 Základy práce s médii a na PC • 60 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 60 %
DIFA:DDMLY07 Stavba venkovního pódia (typizované prvky) – modulární výuka • 60 %
DIFA:DDML102 Vznik divadelní inscenace • 60 %
DIFA:DDMZ108 Úvod do problematiky divadelního umění • 60 %
DIFA:DJTLX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 60 %
DIFA:DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka • 60 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 40 %
DIFA:DJTL102 Dějiny jevištní výpravy II • 40 %
DIFA:DJTL111 Technické kreslení • 40 %
DIFA:DJTZ102 Dějiny jevištní výpravy II • 40 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 20 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 13 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DDMLY06 Současná jevištní výprava • 100 %
DIFA:DDMLY07 Stavba venkovního pódia (typizované prvky) – modulární výuka • 100 %
DIFA:DDMLY11 Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) • 100 %
DIFA:DDML201 Základy managementu • 100 %
DIFA:DDML203 Projektový management v kultuře • 100 %
DIFA:DDML206 Rozpočetnictví, účetnictví • 100 %
DIFA:DDML207 Právo III • 100 %
DIFA:DDML208 Proseminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
DIFA:DDML213 Angličtina II • 100 %
DIFA:DDMZY11 Jevištní výroba (scénické technologie a materiály) • 100 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 100 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 100 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 100 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 100 %
DIFA:DDMZ210 Člověk ve společnosti • 100 %
DIFA:DDMZ213 Angličtina II • 100 %
DIFA:DJTL214 Světlo • 100 %
DIFA:DJTL215 Zvuk – digitální audiosystém I • 100 %
DIFA:DJTL219 Mezinárodní divadelní festival II – technologická praxe • 100 %
DIFA:DJTZX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 100 %
DIFA:DJTZ202 Základy scénografie • 100 %
DIFA:DJTZ209 Multimédia a technická dokumentace II • 100 %
DIFA:DJTZ214 Světlo • 100 %
DIFA:DJTZ215 Zvuk – digitální audiosystém I • 100 %
DIFA:DDMZX02 Vstupní kurz II – modulární výuka • 92 %
DIFA:DJTLX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 83 %
DIFA:DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka • 75 %
DIFA:DJTZ210 Zvuk v dabingu • 75 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 67 %
DIFA:DJTL210 Zvuk v dabingu • 67 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 58 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 58 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 58 %
DIFA:DDMZ215 Spolupráce ve tvůrčím týmu • 58 %
DIFA:DJTZ206 Bezpečnost práce a požární ochrana - kurz • 58 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 42 %
DIFA:DAALX31 3D grafika • 42 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 42 %
DIFA:DDMLY21 Organizace mezinárodního divadelního festivalu - příprava technologické praxe • 42 %
DIFA:DJTL206 Bezpečnost práce a požární ochrana – kurz • 42 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 17 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DDMLY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz • 100 %
DIFA:DDML302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDML304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDML309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DDMZY10 Projekt III – scénická realizace a nazvučení inscenace a zvučení repríz • 100 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 100 %
DIFA:DDMZ304 Absolventský výkon a jeho dokumentace – přenos praktické realizace do písemné dokumentace • 100 %
DIFA:DDMZ306 Stage management II • 100 %
DIFA:DDMZ309 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDMZ310 Seminář k bakalářské práci a absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DJTL303 Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) • 100 %
DIFA:DJTL304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz • 100 %
DIFA:DJTL309 Mezinárodní divadelní festival III – technologická praxe • 100 %
DIFA:DJTZ303 Projekt I – scénická realizace a stavba (inscenace nebo ENCOUNTER) • 100 %
DIFA:DJTZ304 Projekt II – scénická realizace a nasvícení inscenace a svícení repríz • 100 %
DIFA:DJTZX07 Zvuk – Digitální audiosystém II • 83 %
DIFA:DJTLX07 Zvuk – Digitální audiosystém II • 67 %
DIFA:DDMZX05 Vstupní kurz III – modulární výuka • 50 %
DIFA:DJTLX06 Firemní dny – modulární výuka • 33 %
DIFA:DAAZX08 Teorie a metody herecké tvorby • 17 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 17 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 17 %

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 100 %
DIFA:DRTLX14 Audiovizuální praktikum • 100 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 100 %
DIFA:DRTL202 Dramaturgie scénáře • 100 %
DIFA:DRTL206 Vývoj televizní dramatické tvorby 1 • 100 %
DIFA:DRTL209 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DRTL210 Audiovizuální projekt I • 100 %
DIFA:DRTL212 Rozhlasové žánry 2 • 100 %
DIFA:DRTZ212 Rozhlasové žánry 2 • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL306 Audiovizuální projekt II • 100 %
DIFA:DRTL307 Umění epiky • 100 %
DIFA:DRTL309 Praktická dramaturgie • 100 %
DIFA:DRTZ304 Rozhlasový projekt • 100 %
DIFA:DRTZ305 Rozhlasový dokument • 100 %
DIFA:DRTZ306 Audiovizuální projekt II • 100 %
DIFA:DRTZ307 Umění epiky • 100 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 100 %
DIFA:DRTZ309 Praktická dramaturgie • 100 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 80 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 80 %
DIFA:DRTLX07 Současná televizní tvorba • 80 %
DIFA:DRTZX07 Současná televizní tvorba • 80 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 60 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 60 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 40 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 40 %
DIFA:DRBL105 Autorský seminář II • 40 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 40 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 40 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 20 %
DIFA:DAALX30 Grafika na PC I • 20 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 20 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAALX40 Překládání dramatických textů (němčina-čeština) • 20 %
DIFA:DAALX83 Architektonický prostor • 20 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 20 %
DIFA:DAAZX30 Grafika na PC I • 20 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 20 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 20 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 20 %

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DAALX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DRTLX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 100 %
DIFA:DRTLX24 Kapitoly z dějin světového filmu II • 100 %
DIFA:DRTL101 Scenáristická tvorba I • 100 %
DIFA:DRTL102 Rozhlasové žánry I • 100 %
DIFA:DRTL103 Televizní žánry • 100 %
DIFA:DRTL106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTL107 Literární tvorba • 100 %
DIFA:DRTL108 Teorie dramatu • 100 %
DIFA:DRTL109 Proměny literatury • 100 %
DIFA:DRTZX04 Rozhlasové praktikum • 100 %
DIFA:DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I • 100 %
DIFA:DRTZ101 Scenáristická tvorba I • 100 %
DIFA:DRTZ102 Rozhlasové žánry I • 100 %
DIFA:DRTZ103 Televizní žánry • 100 %
DIFA:DRTZ106 Média a společnost • 100 %
DIFA:DRTZ107 Literární tvorba • 100 %
DIFA:DRTZ108 Teorie dramatu • 100 %
DIFA:DRTZ109 Proměny literatury • 100 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 71 %
DIFA:DAALY08 Angličtina pro pokročilé • 57 %
DIFA:DAAZY08 Angličtina pro pokročilé • 57 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 29 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 29 %
DIFA:DAAZX402 Tvůrčí čtení a psaní • 29 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 29 %
DIFA:DAALX402 Tvůrčí čtení a psaní • 14 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 14 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 14 %
DIFA:DAAZX41 Kondiční tanec • 14 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 14 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 14 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 14 %
DIFA:DHCZ207 Úvod do psychologie • 14 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DRTLX14 Audiovizuální praktikum • 100 %
DIFA:DRTL201 Scenáristická tvorba II • 100 %
DIFA:DRTL202 Dramaturgie scénáře • 100 %
DIFA:DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I • 100 %
DIFA:DRTL206 Vývoj televizní dramatické tvorby 1 • 100 %
DIFA:DRTL207 Tvorba rozhlasové hry • 100 %
DIFA:DRTL209 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DRTL210 Audiovizuální projekt I • 100 %
DIFA:DRTL211 Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 • 100 %
DIFA:DRTL212 Rozhlasové žánry 2 • 100 %
DIFA:DRTZX14 Audiovizuální praktikum • 100 %
DIFA:DRTZ201 Scenáristická tvorba II • 100 %
DIFA:DRTZ202 Dramaturgie scénáře • 100 %
DIFA:DRTZ203 Kapitoly z dějin světového filmu III • 100 %
DIFA:DRTZ206 Vývoj televizní dramatické tvorby I • 100 %
DIFA:DRTZ207 Tvorba rozhlasové hry • 100 %
DIFA:DRTZ209 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DRTZ210 Audiovizuální projekt I • 100 %
DIFA:DRTZ211 Kapitoly z české rozhlasové hry po roce 1989 • 100 %
DIFA:DRTZ212 Rozhlasové žánry 2 • 100 %
DIFA:DAALX66 Angličtina • 71 %
DIFA:DAAZX66 Angličtina • 71 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 57 %
DIFA:DRTZ214 Principy tvůrčího psaní • 57 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 43 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 43 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 43 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 43 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 43 %
DIFA:DRTZX12 Rozhlasová režie • 29 %
DIFA:DAALX67 Němčina • 14 %
DIFA:DAALX68 Francouzština • 14 %
DIFA:DAAZX67 Němčina • 14 %
DIFA:DAAZX68 Francouzština • 14 %
DIFA:DDVL107 Literatura pro děti a mládež • 14 %
DIFA:DDVZ107 Literatura pro děti a mládež • 14 %
DIFA:DRTLX12 Rozhlasová režie • 14 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DAAZX22 Internetový rozhlasový projekt Black Box • 100 %
DIFA:DATL304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATL305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATL306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATL307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DATZ304 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DATZ305 Seminář k bakalářskému výkonu • 100 %
DIFA:DATZ306 Bakalářský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DATZ307 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL306 Audiovizuální projekt II • 100 %
DIFA:DRTL307 Umění epiky • 100 %
DIFA:DRTL309 Praktická dramaturgie • 100 %
DIFA:DRTZ304 Rozhlasový projekt • 100 %
DIFA:DRTZ305 Rozhlasový dokument • 100 %
DIFA:DRTZ306 Audiovizuální projekt II • 100 %
DIFA:DRTZ307 Umění epiky • 100 %
DIFA:DRTZ308 Kapitoly z dějin českého filmu II • 100 %
DIFA:DRTZ309 Praktická dramaturgie • 100 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 57 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 57 %
DIFA:DRTLX07 Současná televizní tvorba • 29 %
DIFA:DRTZX07 Současná televizní tvorba • 29 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 14 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 14 %

Scénografie (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX31 3D grafika • 100 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 100 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DABZX13 Sketchup • 100 %
DIFA:DABZX14 Marwelous konstrukce oděvu • 100 %
DIFA:DSCL116 Fotografie I • 100 %
DIFA:DSCL301 Scénografie III projekt/portfolio • 100 %
DIFA:DSCL302 Kostým III projekt/portfolio • 100 %
DIFA:DSCL303 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DSCL304 Kresba, malba III • 100 %
DIFA:DSCL305 Technologie projektu • 100 %
DIFA:DSCL306 Konstrukce oděvu III • 100 %
DIFA:DSCL307 Projektová dokumentace • 100 %
DIFA:DSCL308 Dějiny architektury II • 100 %
DIFA:DSCL311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 100 %
DIFA:DSCL312 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DSCL314 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 100 %
DIFA:DSCZ116 Fotografie I • 100 %
DIFA:DSCZ301 Scénografie III • 100 %
DIFA:DSCZ302 Kostým III • 100 %
DIFA:DSCZ304 Kresba, malba III • 100 %
DIFA:DSCZ305 Technologie projektu • 100 %
DIFA:DSCZ306 Konstrukce oděvu III • 100 %
DIFA:DSCZ307 Projektová dokumentace • 100 %
DIFA:DSCZ308 Dějiny architektury II • 100 %
DIFA:DSCZ311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 100 %
DIFA:DSCZ312 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DSCZ314 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DSCLX21 Performance • 75 %
DIFA:DSCZX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 25 %
DIFA:DSCZX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 25 %
DIFA:DSCZX05 Scénografický projekt v HDL, v Martě • 25 %

Scénografie (bakalářský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAALX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DAAZX55 Základy práce s médii a na PC • 100 %
DIFA:DAAZX65 Psychologie • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DSCL101 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCL102 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCL103 Kresba, malba I • 100 %
DIFA:DSCL104 Modelování I • 100 %
DIFA:DSCL105 Technické kreslení I • 100 %
DIFA:DSCL106 Základy konstrukce oděvu I • 100 %
DIFA:DSCL109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCL110 Dějiny umění a odívání I • 100 %
DIFA:DSCL111 Symbolika I • 100 %
DIFA:DSCL115 Scénické dílny a materiály • 100 %
DIFA:DSCL117 Grafika na PC I • 100 %
DIFA:DSCL122 Scénické technologie • 100 %
DIFA:DSCZ101 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCZ102 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCZ103 Kresba, malba I • 100 %
DIFA:DSCZ104 Modelování I • 100 %
DIFA:DSCZ105 Technické kreslení I • 100 %
DIFA:DSCZ106 Základy konstrukce oděvu I • 100 %
DIFA:DSCZ107 Historie scénické technologie • 100 %
DIFA:DSCZ109 Dějiny jevištní výpravy • 100 %
DIFA:DSCZ110 Dějiny umění a odívání I • 100 %
DIFA:DSCZ111 Symbolika I • 100 %
DIFA:DSCZ115 Scénické dílny a materiály • 100 %
DIFA:DSCZX22 Vstupní kurz – plenér • 91 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 55 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 55 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 55 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 55 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 45 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 45 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 45 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 45 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 45 %
DIFA:DDAL130 Scénická propedeutika • 45 %
DIFA:DDAZ130 Scénická propedeutika • 45 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 45 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 45 %
DIFA:DSCLX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 45 %
DIFA:DSCL116 Fotografie I • 45 %
DIFA:DSCL119 Grafické techniky • 45 %
DIFA:DSCZ116 Fotografie I • 45 %
DIFA:DSCZ119 Grafické techniky • 45 %
DIFA:DAALX50 Světelný design – workshop • 36 %
DIFA:DSCZX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 36 %
2. semestr
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 14 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 14 %
DIFA:DAAZX29 Multimediální zpracování projektů • 14 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 14 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 14 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 14 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 14 %
DIFA:DSCZX14 Současné techniky prezentace • 14 %
DIFA:DSCZ201 Scénografie II • 14 %
DIFA:DSCZ202 Kostým II • 14 %
DIFA:DSCZ203 Kresba, malba II • 14 %
DIFA:DSCZ204 Modelování II • 14 %
DIFA:DSCZ205 Technické kreslení II • 14 %
DIFA:DSCZ206 Konstrukce oděvu II • 14 %
DIFA:DSCZ207 Scénické technologie a materiály • 14 %
DIFA:DSCZ208 Dějiny architektury I • 14 %
DIFA:DSCZ209 Symbolika II • 14 %
DIFA:DSCZ210 Grafika na PC II • 14 %
DIFA:DSCZ216 Fotografie II • 14 %
DIFA:DSCZ217 Dějiny umění a odívání II • 14 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 14 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX29 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX29 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 100 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 100 %
DIFA:DSCL201 Scénografie II • 100 %
DIFA:DSCL202 Kostým II • 100 %
DIFA:DSCL203 Kresba, malba II • 100 %
DIFA:DSCL204 Modelování II • 100 %
DIFA:DSCL205 Technické kreslení II • 100 %
DIFA:DSCL206 Konstrukce oděvu II • 100 %
DIFA:DSCL207 Scénické technologie a materiály • 100 %
DIFA:DSCL208 Dějiny architektury I • 100 %
DIFA:DSCL209 Symbolika II • 100 %
DIFA:DSCL210 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DSCL217 Dějiny umění a odívání II • 100 %
DIFA:DSCZ201 Scénografie II • 100 %
DIFA:DSCZ202 Kostým II • 100 %
DIFA:DSCZ203 Kresba, malba II • 100 %
DIFA:DSCZ204 Modelování II • 100 %
DIFA:DSCZ205 Technické kreslení II • 100 %
DIFA:DSCZ206 Konstrukce oděvu II • 100 %
DIFA:DSCZ207 Scénické technologie a materiály • 100 %
DIFA:DSCZ208 Dějiny architektury I • 100 %
DIFA:DSCZ209 Symbolika II • 100 %
DIFA:DSCZ210 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DSCZ217 Dějiny umění a odívání II • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 90 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 60 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 60 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 60 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 60 %
DIFA:DRAL200 Principy režie a dramaturgie II • 60 %
DIFA:DRAZ200 Principy režie a dramaturgie I • 60 %
DIFA:DSCL116 Fotografie I • 60 %
DIFA:DSCL119 Grafické techniky • 60 %
DIFA:DSCZ116 Fotografie I • 60 %
DIFA:DSCZ119 Grafické techniky • 60 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 40 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 40 %
DIFA:DSCL216 Fotografie II • 40 %
DIFA:DSCZ216 Fotografie II • 40 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 40 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 30 %
DIFA:DAAZX52 Scénograficko režijní koncepce • 30 %
DIFA:DABLX13 PQ 023 • 30 %
DIFA:DSCLX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 30 %
DIFA:DSCZX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 30 %
DIFA:DSDZ516 Estetika a filozofie světla II • 30 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DAALX85 Festivalová stáž DSB • 20 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 20 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 20 %
4. semestr
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 50 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 50 %
DIFA:DABZX13 Sketchup • 50 %
DIFA:DABZX14 Marwelous konstrukce oděvu • 50 %
DIFA:DSCZX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 50 %
DIFA:DSCZX14 Současné techniky prezentace • 50 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 50 %
DIFA:DSCZ301 Scénografie III • 50 %
DIFA:DSCZ302 Kostým III • 50 %
DIFA:DSCZ304 Kresba, malba III • 50 %
DIFA:DSCZ305 Technologie projektu • 50 %
DIFA:DSCZ306 Konstrukce oděvu III • 50 %
DIFA:DSCZ308 Dějiny architektury II • 50 %
DIFA:DSCZ311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 50 %
DIFA:DSCZ312 Seminář k bakalářské práci • 50 %
DIFA:DSCZ314 Bakalářská práce • 50 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 25 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 25 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 25 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 25 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX31 3D grafika • 100 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 100 %
DIFA:DABLX01 Art of presentation • 100 %
DIFA:DSCLX21 Performance • 100 %
DIFA:DSCL301 Scénografie III projekt/portfolio • 100 %
DIFA:DSCL302 Kostým III projekt/portfolio • 100 %
DIFA:DSCL303 Bakalářský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DSCL304 Kresba, malba III • 100 %
DIFA:DSCL305 Technologie projektu • 100 %
DIFA:DSCL306 Konstrukce oděvu III • 100 %
DIFA:DSCL308 Dějiny architektury II • 100 %
DIFA:DSCL311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 100 %
DIFA:DSCL312 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DSCL314 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 75 %
DIFA:DAAZX31 3D grafika • 50 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 50 %
DIFA:DABZX13 Sketchup • 50 %
DIFA:DABZX14 Marwelous konstrukce oděvu • 50 %
DIFA:DSCZ301 Scénografie III • 50 %
DIFA:DSCZ302 Kostým III • 50 %
DIFA:DSCZ304 Kresba, malba III • 50 %
DIFA:DSCZ305 Technologie projektu • 50 %
DIFA:DSCZ306 Konstrukce oděvu III • 50 %
DIFA:DSCZ308 Dějiny architektury II • 50 %
DIFA:DSCZ311 Výtvarné umění moderny a postmoderny • 50 %
DIFA:DSCZ312 Seminář k bakalářské práci • 50 %
DIFA:DSCZ314 Bakalářská práce • 50 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 25 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 25 %
DIFA:DAALX39 Znakový jazyk • 25 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 25 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 25 %
DIFA:DABLX14 Marwelous model • 25 %
DIFA:DDVLX01 Sborový zpěv • 25 %
DIFA:DSCLX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 25 %
DIFA:DSCZX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 25 %
DIFA:DSCZX14 Současné techniky prezentace • 25 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 25 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 25 %

Výchovná dramatika pro Neslyšící (bakalářské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 100 %
DIFA:DVDLX07 Tandemové divadlo • 100 %
DIFA:DVDLY20 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II • 100 %
DIFA:DVDL201 Metodika dramatické výchovy • 100 %
DIFA:DVDL202 Pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL203 Speciální pedagogika • 100 %
DIFA:DVDL205 Pedagogická psychologie • 100 %
DIFA:DVDL206 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDL208 Výtvarné techniky a metodika VT • 100 %
DIFA:DVDL210 Akrobacie a metodika • 100 %
DIFA:DVDL211 Moderní tanec • 100 %
DIFA:DVDL212 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL213 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL215 Literární seminář • 100 %
DIFA:DVDL217 Pedagogická praxe průběžná • 100 %
DIFA:DVDL218 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
DIFA:DVDZX06 Historie péče o Neslyšící • 100 %
DIFA:DVDZ201 Metodika dramatické výchovy • 100 %
DIFA:DVDZ202 Pedagogika • 100 %
DIFA:DVDZ203 Speciální pedagogika • 100 %
DIFA:DVDZ204 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DVDZ206 Dějiny kultury • 100 %
DIFA:DVDZ208 Výtvarné techniky a metodika VT • 100 %
DIFA:DVDZ210 Akrobacie a metodika • 100 %
DIFA:DVDZ211 Moderní tanec • 100 %
DIFA:DVDZ212 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ213 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ215 Literární seminář • 100 %
DIFA:DVDZ217 Pedagogická praxe průběžná • 100 %
DIFA:DVDZ218 Pedagogická praxe souvislá • 100 %
DIFA:DVDZ219 Umělecké tlumočení do znakového jazyka II • 100 %
DIFA:DVDZ220 Projekt Kniha jako divadlo • 100 %
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DVDL302 Psychopatologie • 100 %
DIFA:DVDL303 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDL307 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DVDL308 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL309 Akrobacie s metodikou • 100 %
DIFA:DVDL311 Výtvarné techniky s metodikou • 100 %
DIFA:DVDL312 Pedagogická praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDL313 Samostatný projekt DV • 100 %
DIFA:DVDL314 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL315 Seminář k bakalářské diplomové práci • 100 %
DIFA:DVDL316 Bakalářská diplomová práce • 100 %
DIFA:DVDL317 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDZ301 Sociální psychologie • 100 %
DIFA:DVDZ303 Surdopedie • 100 %
DIFA:DVDZ304 Projekty DV pro SP a metodika DV • 100 %
DIFA:DVDZ306 Rozborový seminář ČZJ • 100 %
DIFA:DVDZ307 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DVDZ308 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ309 Akrobacie s metodikou • 100 %
DIFA:DVDZ311 Výtvarné techniky s metodikou • 100 %
DIFA:DVDZ312 Pedagogická praxe a stáže • 100 %
DIFA:DVDZ314 Znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ315 Seminář k bakalářské práci • 100 %
DIFA:DVDZ316 Bakalářská práce • 100 %
DIFA:DVDZ317 Multimediální zpracování projektů • 100 %
DIFA:DVDZ318 Inscenační projekt • 100 %
DIFA:DVDZ319 Umělecké tlumočení do znakového jazyka III • 100 %

Činoherní herectví (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 100 %
DIFA:DAAZX44 Step • 100 %
DIFA:DHAZ301 Herecká pohybová výchova III • 100 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DHBZX04 Technika mluveného projevu • 100 %
DIFA:DHBZ301 Herectví III – činohra • 100 %
DIFA:DHBZ302 Projekt II • 100 %
DIFA:DHDZ302 Projekt I • 100 %
DIFA:DHDZ305 Herecká interpretace textu III • 100 %
DIFA:DHDZ306 Zpěv III • 100 %
DIFA:DHDZ308 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DHDZ310 Akrobacie III • 100 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DMCZ307 Herectví na mikrofon • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DHAL301 Herecká pohybová výchova III • 88 %
DIFA:DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby • 88 %
DIFA:DHBL301 Herectví III – činohra • 88 %
DIFA:DHBL304 Projekt IV – Studio Marta • 88 %
DIFA:DHBZ302 Projekt II • 88 %
DIFA:DHCL305 Projekt III • 88 %
DIFA:DHDL305 Herecká interpretace textu III • 88 %
DIFA:DHDL308 Historický a společenský tanec • 88 %
DIFA:DHDL310 Akrobacie III • 88 %
DIFA:DHDL311 Diplomový proseminář • 88 %
DIFA:DHAL311 Zpěv ansámblový III • 75 %
DIFA:DHAZ301 Herecká pohybová výchova III • 75 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 75 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 75 %
DIFA:DHBZ301 Herectví III – činohra • 75 %
DIFA:DHDL306 Zpěv III • 75 %
DIFA:DHDZ302 Projekt I • 75 %
DIFA:DHDZ305 Herecká interpretace textu III • 75 %
DIFA:DHDZ306 Zpěv III • 75 %
DIFA:DHDZ308 Historický a společenský tanec • 75 %
DIFA:DHDZ310 Akrobacie III • 75 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 75 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 75 %
DIFA:DMCZ307 Herectví na mikrofon • 63 %
DIFA:DHBLX04 Technika mluveného projevu • 50 %
DIFA:DHBZX04 Technika mluveného projevu • 50 %
DIFA:DMCL307 Herectví na mikrofon • 50 %
DIFA:DAALX24 Dabingové herectví • 38 %
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 38 %
DIFA:DAALX44 Step • 25 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 25 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 25 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 25 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 25 %
DIFA:DAAZY02 Scénické souboje • 25 %
DIFA:DHAZX04 Meisnerova technika • 25 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 13 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 13 %
DIFA:DAALY02 Scénické souboje • 13 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 13 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 13 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 13 %
DIFA:DAAZX44 Step • 13 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 13 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 13 %
6. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. ročník
7. semestr
DIFA:DHBL405 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci • 100 %
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 100 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 100 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 100 %
DIFA:DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV • 100 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 100 %
DIFA:DAAZX404 AV prezentace v praxi • 33 %
DIFA:DMCZ405 Individuální herecké konzultace • 27 %
DIFA:DAALX404 AV prezentace v praxi • 20 %
DIFA:DMCL405 Individuální herecké konzultace • 13 %

Činoherní herectví (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DHAL102 Herecká interpretace textu I • 100 %
DIFA:DHAL103 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DHAL104 Zpěv I • 100 %
DIFA:DHAL105 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DHAL106 Akrobacie I • 100 %
DIFA:DHAL107 Herecká pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DHAL110 Divadelní seminář I • 100 %
DIFA:DHAZ102 Herecká interpretace textu I • 100 %
DIFA:DHAZ103 Technika mluveného projevu I • 100 %
DIFA:DHAZ104 Zpěv I • 100 %
DIFA:DHAZ105 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DHAZ106 Akrobacie I • 100 %
DIFA:DHAZ107 Herecká pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DHAZ110 Divadelní seminář I • 100 %
DIFA:DHBZ112 Vstupní kurz • 100 %
DIFA:DHCL200 Herectví I – činohra • 100 %
DIFA:DHCZ200 Herectví I – činohra • 100 %
DIFA:DMAL101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMAZ101 Herectví I • 100 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 96 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 50 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 50 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 50 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 50 %
DIFA:DHALX04 Meisnerova technika • 50 %
DIFA:DHAL108 Rytmická a taneční cvičení • 50 %
DIFA:DHAL109 Rituál a hra I • 50 %
DIFA:DHAL115 Rytmus, pohyb, tanec I • 50 %
DIFA:DHAZ108 Rytmická a taneční cvičení • 50 %
DIFA:DHAZ109 Rituál a hra I • 50 %
DIFA:DHAZ115 Rytmus, pohyb, tanec I • 50 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 46 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 46 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 42 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 42 %
DIFA:DHDLX22 Mindfulness • 38 %
DIFA:DHDZX22 Mindfulness • 38 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 21 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 17 %
DIFA:DAAZX35 Španělština • 17 %
DIFA:DAAZX79 Funkční trénink • 17 %
DIFA:DAALX35 Španělština • 13 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 13 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 13 %
2. semestr
DIFA:DERZX03 Czech for Foreigners I • 33 %
DIFA:DERZX23 Physical Training and Pantomime • 29 %
DIFA:DERZX24 Clowning Workshop • 29 %
DIFA:DERZX04 Ensemble singing I • 14 %
DIFA:DERZX22 Authorial Theatre • 14 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DHAL203 Technika mluveného projevu II • 100 %
DIFA:DHAL204 Zpěv II • 100 %
DIFA:DHAL205 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DHAL208 Klasický tanec • 100 %
DIFA:DHAL209 Divadelní seminář II • 100 %
DIFA:DHAL210 Práce se studenty ČR a DD • 100 %
DIFA:DHBL202 Herecká pohybová výchova II • 100 %
DIFA:DHBL207 Akrobacie II • 100 %
DIFA:DHDL201 Herectví II – činohra • 100 %
DIFA:DHDL203 Herecká interpretace textu II • 100 %
DIFA:DMAL201 Herectví II • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 92 %
DIFA:DHAZ203 Technika mluveného projevu II • 92 %
DIFA:DHAZ204 Zpěv II • 92 %
DIFA:DHAZ205 Zpěv ansámblový II • 92 %
DIFA:DHAZ208 Klasický tanec • 92 %
DIFA:DHAZ209 Divadelní seminář II • 92 %
DIFA:DHBZ202 Herecká pohybová výchova II • 92 %
DIFA:DHBZ207 Akrobacie II • 92 %
DIFA:DHDZ201 Herectví II – činohra • 92 %
DIFA:DHDZ203 Herecká interpretace textu II • 92 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 92 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 80 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 76 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 64 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 52 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 48 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 48 %
DIFA:DHCZ202 Herecká interpretace textu – kolektivní • 48 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 44 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 44 %
DIFA:DHDZ103 Herecký trénink • 44 %
DIFA:DHDL103 Herecký trénink • 36 %
DIFA:DAALX24 Dabingové herectví • 28 %
DIFA:DAALX44 Step • 28 %
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 28 %
DIFA:DHCL202 Herecká interpretace textu – kolektivní • 28 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 24 %
DIFA:DMCL307 Herectví na mikrofon • 24 %
DIFA:DAAZX44 Step • 20 %
DIFA:DAALX39 Znakový jazyk • 16 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 16 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 16 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 16 %
DIFA:DAALX33 Němčina • 12 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 12 %
DIFA:DAAZX33 Němčina • 12 %
DIFA:DAAZX81 Účast v projektech DF a HF • 12 %
DIFA:DAAZY02 Scénické souboje • 12 %
4. semestr
DIFA:DHAZX04 Meisnerova technika • 15 %
DIFA:DHAZ301 Herecká pohybová výchova III • 15 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 15 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 15 %
DIFA:DHBZ301 Herectví III – činohra • 15 %
DIFA:DHBZ302 Projekt II • 15 %
DIFA:DHDZ302 Projekt I • 15 %
DIFA:DHDZ305 Herecká interpretace textu III • 15 %
DIFA:DHDZ306 Zpěv III • 15 %
DIFA:DHDZ308 Historický a společenský tanec • 15 %
DIFA:DHDZ310 Akrobacie III • 15 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 15 %
DIFA:DMCZ307 Herectví na mikrofon • 15 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 15 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DHAL301 Herecká pohybová výchova III • 100 %
DIFA:DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHAL311 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DHBL301 Herectví III – činohra • 100 %
DIFA:DHBL304 Projekt IV – Studio Marta • 100 %
DIFA:DHCL305 Projekt III • 100 %
DIFA:DHDL305 Herecká interpretace textu III • 100 %
DIFA:DHDL306 Zpěv III • 100 %
DIFA:DHDL308 Historický a společenský tanec • 100 %
DIFA:DHDL310 Akrobacie III • 100 %
DIFA:DHDL311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DMCL307 Herectví na mikrofon • 100 %
DIFA:DHAZX04 Meisnerova technika • 85 %
DIFA:DHAZ301 Herecká pohybová výchova III • 85 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 85 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 85 %
DIFA:DHBZ301 Herectví III – činohra • 85 %
DIFA:DHBZ302 Projekt II • 85 %
DIFA:DHDZ302 Projekt I • 85 %
DIFA:DHDZ305 Herecká interpretace textu III • 85 %
DIFA:DHDZ306 Zpěv III • 85 %
DIFA:DHDZ308 Historický a společenský tanec • 85 %
DIFA:DHDZ310 Akrobacie III • 85 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 85 %
DIFA:DMCZ307 Herectví na mikrofon • 85 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 85 %
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 23 %
DIFA:DAAZX44 Step • 23 %
DIFA:DHBLX04 Technika mluveného projevu • 23 %
DIFA:DHBZX04 Technika mluveného projevu • 23 %

Fyzické divadlo (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
HF:HXX001 Zablokovani ucebny • 100 %
DIFA:DXX001 Zablokovani ucebny • 100 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 100 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DFDLY02 Dílna Světelný design 2 • 100 %
DIFA:DFDLY05 Projekt 3 • 100 %
DIFA:DFDLY07 Multimedia - teorie • 100 %
DIFA:DFDL202 Umění pohybu a tanec II • 100 %
DIFA:DFDL203 Multimediální workshop II • 100 %
DIFA:DFDL204 Multimediální tvorba 4 – animace • 100 %
DIFA:DFDL205 Dialogické jednaní II • 100 %
DIFA:DFDL206 Akrobacie, Joga II • 100 %
DIFA:DFDL207 Technika mluveného projevu • 100 %
DIFA:DFDL209 Teorie oboru fyzické divadlo II • 100 %
DIFA:DFDZY03 Commedia del'arte • 100 %
DIFA:DFDZY05 Projekt 2 • 100 %
DIFA:DFDZY07 Multimedia - teorie • 100 %
DIFA:DFDZ202 Umění pohybu a tanec II • 100 %
DIFA:DFDZ203 Multimediální workshop II • 100 %
DIFA:DFDZ204 Multimediální tvorba 3 – film • 100 %
DIFA:DFDZ205 Dialogické jednaní II • 100 %
DIFA:DFDZ206 Akrobacie, Joga II • 100 %
DIFA:DFDZ207 Technika mluveného projevu • 100 %
DIFA:DFDZ209 Teorie oboru fyzické divadlo II • 100 %
DIFA:DFDZ212 Produkce uměleckého projektu • 100 %
DIFA:DHAL205 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DHAZ205 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DMAL201 Herectví II • 100 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 100 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 75 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 63 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 63 %
DIFA:DAALX34 Francouzština • 25 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 25 %
DIFA:DAAZX34 Francouzština • 25 %
DIFA:DAALX36 Ruština • 13 %
DIFA:DAALX79 Funkční trénink • 13 %
DIFA:DAALY02 Scénické souboje • 13 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 13 %
DIFA:DAAZX36 Ruština • 13 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 13 %
DIFA:DAAZX52 Scénograficko režijní koncepce • 13 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 13 %
DIFA:DDVL105 Úvod do studia kultury • 13 %
DIFA:DDVZX01 Sborový zpěv • 13 %
DIFA:DDVZ105 Úvod do studia kultury • 13 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 13 %
4. semestr
DIFA:DFDZY06 Projekt 4 • 25 %
DIFA:DFDZY08 Seminář k projektu 5 - mentoring • 25 %
DIFA:DFDZY09 Seminář k projektu 5 - multimédia • 25 %
DIFA:DFDZ308 Dialogické jednání III • 25 %
DIFA:DFDZ309 Umění pohybu a tanec III • 25 %
DIFA:DFDZ312 Teorie oboru fyzické divadlo III • 25 %
DIFA:DFDZ314 Akrobacie III • 25 %
DIFA:DFDZ320 Herectví III - fyzické divadlo • 25 %
DIFA:DFDZ325 Technika mluveného projevu • 25 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 25 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 25 %
DIFA:DHBZ209 Základy psychologie • 25 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 25 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DFDLY06 Projekt 5 • 100 %
DIFA:DFDLY08 Seminář k projektu 5 - mentoring • 100 %
DIFA:DFDLY09 Seminář k projektu 5 - Multimedia • 100 %
DIFA:DFDL308 Dialogické jednání III • 100 %
DIFA:DFDL309 Umění pohybu a tanec III • 100 %
DIFA:DFDL312 Teorie oboru fyzické divadlo III • 100 %
DIFA:DFDL314 Akrobacie III • 100 %
DIFA:DFDL320 Herectví III - fyzické divadlo • 100 %
DIFA:DFDL325 Technika mluveného projevu • 100 %
DIFA:DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHAL311 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DHBL209 Základy psychologie • 100 %
DIFA:DHDL311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DFDZY06 Projekt 4 • 75 %
DIFA:DFDZY08 Seminář k projektu 5 - mentoring • 75 %
DIFA:DFDZY09 Seminář k projektu 5 - multimédia • 75 %
DIFA:DFDZ308 Dialogické jednání III • 75 %
DIFA:DFDZ309 Umění pohybu a tanec III • 75 %
DIFA:DFDZ312 Teorie oboru fyzické divadlo III • 75 %
DIFA:DFDZ314 Akrobacie III • 75 %
DIFA:DFDZ320 Herectví III - fyzické divadlo • 75 %
DIFA:DFDZ325 Technika mluveného projevu • 75 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 75 %
DIFA:DHAZ311 Zpěv ansámblový III • 75 %
DIFA:DHBZ209 Základy psychologie • 75 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 75 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 13 %

Muzikálové herectví (magisterské prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
DIFA:DAALX24 Dabingové herectví • 100 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 100 %
DIFA:DABLX10 Herectví před mikrofonem • 100 %
DIFA:DABZX10 Herectví před mikrofonem • 100 %
DIFA:DHAL309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHAZ309 Teorie a metody herecké tvorby • 100 %
DIFA:DHDL311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DHDZ311 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DMAL302 Projekt Studio Marta/Divadlo na Orlí • 100 %
DIFA:DMAL309 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DMAZ309 Zpěv ansámblový III • 100 %
DIFA:DMBL304 Zpěv individuální III • 100 %
DIFA:DMBL308 Moderní tanec III • 100 %
DIFA:DMBZ304 Zpěv individuální III • 100 %
DIFA:DMBZ308 Moderní tanec III • 100 %
DIFA:DMCL201 Herectví – muzikál • 100 %
DIFA:DMCL302 Jevištní mluva III • 100 %
DIFA:DMCL308 Klasický tanec III • 100 %
DIFA:DMCL309 Jazzový tanec III • 100 %
DIFA:DMCL314 Teorie muzikálové tvorby II • 100 %
DIFA:DMCZ201 Herectví – muzikál • 100 %
DIFA:DMCZ302 Jevištní mluva III • 100 %
DIFA:DMCZ308 Klasický tanec III • 100 %
DIFA:DMCZ309 Jazzový tanec III • 100 %
DIFA:DMCZ314 Teorie muzikálové tvorby II • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DAALX44 Step • 83 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 83 %
DIFA:DAAZX24 Dabingové herectví • 83 %
DIFA:DAAZX44 Step • 83 %
DIFA:DAALX25 Dabingová režie • 17 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 17 %
DIFA:DAAZX25 Dabingová režie • 17 %
6. semestr
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 33 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 33 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 33 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 33 %
DIFA:DMAZ103 Trénink klasického tance • 33 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 33 %
DIFA:DMAZ404 Individuální herectví • 33 %
DIFA:DMBZ103 Trénink moderního tance • 33 %
DIFA:DMCZ406 Zpěv individuální IV • 33 %
4. ročník
7. semestr
DIFA:DHBL406 Seminář k magisterské diplomové práci • 100 %
DIFA:DMAL103 Trénink klasického tance • 100 %
DIFA:DMAL403 Magisterský absolventský výkon IV • 100 %
DIFA:DMBL103 Trénink moderního tance • 100 %
DIFA:DMCL406 Zpěv individuální IV • 100 %
DIFA:DHBL405 Magisterská diplomová práce • 92 %
DIFA:DHBZ401 Magisterský absolventský výkon II • 85 %
DIFA:DHBZ403 Magisterský absolventský výkon I • 85 %
DIFA:DHBZ405 Magisterská diplomová práce • 85 %
DIFA:DHBZ406 Seminář k magisterské diplomové práci • 85 %
DIFA:DMAZ103 Trénink klasického tance • 85 %
DIFA:DMAZ402 Magisterský absolventský výkon III • 85 %
DIFA:DMAZ404 Individuální herectví • 85 %
DIFA:DMBZ103 Trénink moderního tance • 85 %
DIFA:DMCZ406 Zpěv individuální IV • 85 %
DIFA:DAALX404 AV prezentace v praxi • 46 %
DIFA:DMAL419 Zpěv ansámblový IV • 23 %
DIFA:DMAZ419 Zpěv ansámblový IV • 23 %

Muzikálové herectví (magisterský prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 100 %
DIFA:DMAL101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMAL102 Zpěv individuální I • 100 %
DIFA:DMAL106 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DMAZ101 Herectví I • 100 %
DIFA:DMAZ102 Zpěv individuální I • 100 %
DIFA:DMAZ106 Zpěv ansámblový I • 100 %
DIFA:DMBL109 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMBZ109 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMCL103 Jevištní mluva I • 100 %
DIFA:DMCL107 Klasický tanec I • 100 %
DIFA:DMCL108 Moderní tanec I • 100 %
DIFA:DMCL109 Jazzový tanec I • 100 %
DIFA:DMCL111 Divadelní seminář • 100 %
DIFA:DMCZ103 Jevištní mluva I • 100 %
DIFA:DMCZ107 Klasický tanec I • 100 %
DIFA:DMCZ108 Moderní tanec I • 100 %
DIFA:DMCZ109 Jazzový tanec I • 100 %
DIFA:DMCZ111 Divadelní seminář • 100 %
DIFA:DAALX44 Step • 95 %
DIFA:DAAZX44 Step • 95 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 95 %
DIFA:DMALX02 Akrobacie • 85 %
DIFA:DMCL202 Umělecký přednes • 75 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 70 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 70 %
DIFA:DMCZ202 Umělecký přednes • 70 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 60 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 60 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 40 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 40 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 40 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 40 %
DIFA:DAALY08 Angličtina pro pokročilé • 20 %
DIFA:DAAZY08 Angličtina pro pokročilé • 20 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 15 %
DIFA:DABLX11 Sborová hudební interpretace • 15 %
2. semestr
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 13 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 13 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 13 %
DIFA:DAAZX44 Step • 13 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 13 %
DIFA:DABZX11 Sborová hudební interpretace • 13 %
DIFA:DMAZX02 Akrobacie • 13 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 13 %
DIFA:DMAZ204 Zpěv ansámblový II • 13 %
DIFA:DMAZ205 Intonace a sluchová analýza • 13 %
DIFA:DMBZ205 Moderní tanec II • 13 %
DIFA:DMBZ207 Jazzový tanec II • 13 %
DIFA:DMBZ210 Teorie muzikálové tvorby I • 13 %
DIFA:DMCZ202 Umělecký přednes • 13 %
DIFA:DMCZ203 Jevištní mluva II • 13 %
DIFA:DMCZ205 Zpěv individuální II • 13 %
DIFA:DMCZ209 Klasický tanec II • 13 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DAALX32 Angličtina • 100 %
DIFA:DABLX11 Sborová hudební interpretace • 100 %
DIFA:DMAL201 Herectví II • 100 %
DIFA:DMAL204 Zpěv ansámblový II • 100 %
DIFA:DMAL205 Intonace a sluchová analýza • 100 %
DIFA:DMBL205 Moderní tanec II • 100 %
DIFA:DMBL207 Jazzový tanec II • 100 %
DIFA:DMBL210 Teorie muzikálové tvorby I • 100 %
DIFA:DMCL203 Jevištní mluva II • 100 %
DIFA:DMCL205 Zpěv individuální II • 100 %
DIFA:DMCL209 Klasický tanec II • 100 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 83 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 83 %
DIFA:DAAZX32 Angličtina • 83 %
DIFA:DABZX11 Sborová hudební interpretace • 83 %
DIFA:DMAZ201 Herectví II • 83 %
DIFA:DMAZ204 Zpěv ansámblový II • 83 %
DIFA:DMAZ205 Intonace a sluchová analýza • 83 %
DIFA:DMBZ205 Moderní tanec II • 83 %
DIFA:DMBZ207 Jazzový tanec II • 83 %
DIFA:DMBZ210 Teorie muzikálové tvorby I • 83 %
DIFA:DMCL202 Umělecký přednes • 83 %
DIFA:DMCZ202 Umělecký přednes • 83 %
DIFA:DMCZ203 Jevištní mluva II • 83 %
DIFA:DMCZ205 Zpěv individuální II • 83 %
DIFA:DMCZ209 Klasický tanec II • 83 %
DIFA:DMALX02 Akrobacie • 50 %
DIFA:DAAZX45 Šerm a scénické souboje • 33 %
DIFA:DHCLX03 Klavír • 33 %
DIFA:DHCZX03 Klavír • 33 %
DIFA:DAALX44 Step • 17 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 17 %

Audiovizuální tvorba a divadlo (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DATZ407 Grafika na PC II • 100 %
DIFA:DATZ409 Scénický audiovizuální projekt • 100 %
DIFA:DATZ410 AV záznam divadelního představení II • 100 %
DIFA:DATZ411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 100 %
DIFA:DATZ416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 100 %
DIFA:DATZ419 Montáž v divadle a ve filmu • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DATL407 Grafika na PC II • 86 %
DIFA:DATL408 Divadelní dokumentární fotografie II • 86 %
DIFA:DATL410 AV záznam divadelního představení II • 86 %
DIFA:DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 86 %
DIFA:DATL412 Encounter/Setkání • 86 %
DIFA:DATL413 Práce se světlem • 86 %
DIFA:DATL416 Praktikum AV technologií a TV praxe • 86 %
DIFA:DATL420 Deset filmů pro divadlo • 86 %
DIFA:DATZ408 Divadelní dokumentární fotografie II • 86 %
DIFA:DATZ413 Práce se světlem • 86 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 71 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 71 %
DIFA:DATL409 Scénický audiovizuální projekt • 71 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 57 %
DIFA:DATZY02 Zvukové složky v hraném filmu • 57 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 29 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 29 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 29 %
DIFA:DAALX95 Scénická hudba • 29 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 29 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 29 %
DIFA:DATLY02 Zvukové složky v hraném filmu • 29 %
DIFA:DATZ301 Dramaturgie a filmová řeč • 29 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 14 %
DIFA:DAALX04 Dějiny světového divadla IV • 14 %
DIFA:DAALX25 Dabingová režie • 14 %
DIFA:DAALX403 Reportáž • 14 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 14 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 14 %
DIFA:DAALX85 Festivalová stáž DSB • 14 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 14 %
DIFA:DAAZX03 Dějiny světového divadla III • 14 %
DIFA:DAAZX05 Dějiny českého divadla • 14 %
DIFA:DAAZX25 Dabingová režie • 14 %
DIFA:DAAZX403 Reportáž • 14 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 14 %
DIFA:DABLX02 Fotografický tisk • 14 %
DIFA:DABZX02 Fotografický tisk • 14 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 14 %
DIFA:DATL112 Dokumentární tvorba DF – dílny • 14 %
DIFA:DATL301 Dramaturgie a filmová řeč • 14 %
DIFA:DATZY01 Postprodukce • 14 %
DIFA:DATZ110 Herecká propedeutika • 14 %
DIFA:DATZ113 Servis technologických řetězců • 14 %
DIFA:DATZ205 Divadelní dokumentární fotografie • 14 %
DIFA:DATZ211 Audiovizuální záznam divadelního představení • 14 %
DIFA:DATZ303 Dokumentární tvorba DF – dílny • 14 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 14 %
DIFA:DMCL205 Zpěv individuální II • 14 %
DIFA:DMCZ205 Zpěv individuální II • 14 %
DIFA:DRAL201 Principy režie a dramaturgie IV • 14 %
DIFA:DRAZ201 Principy režie a dramaturgie III • 14 %
2. semestr
DIFA:DATZY01 Postprodukce • 50 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle II • 50 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 50 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 50 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 50 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 50 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 38 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 13 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 13 %
DIFA:DAAZX404 AV prezentace v praxi • 13 %
DIFA:DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 13 %
DIFA:DAAZX95 Scénická hudba • 13 %
DIFA:DATZY02 Zvukové složky v hraném filmu • 13 %
DIFA:DATZ102 Grafika na PC • 13 %
DIFA:DATZ204 Multimediální zpracování projektů • 13 %
DIFA:DATZ300 Televizní formáty divadelní publicistiky a dokumentu II • 13 %
DIFA:DATZ308 Záznam divadelního festivalu Plzeň • 13 %
DIFA:DATZ502 Umění filmové a televizní režie • 13 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DATL503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle II • 100 %
DIFA:DRTL501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTL502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTL503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DAALX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 43 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 43 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle II • 43 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 43 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 43 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 43 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 43 %
DIFA:DATLY01 Postprodukce • 29 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 14 %
DIFA:DAALX05 Dějiny českého divadla • 14 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 14 %
DIFA:DAALX23 Světové mýty • 14 %
DIFA:DAALX43 Žonglování • 14 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 14 %
DIFA:DAAZX43 Žonglování • 14 %
DIFA:DAAZX92 Tvůrčí tým SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 14 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 14 %
DIFA:DATLY02 Zvukové složky v hraném filmu • 14 %
DIFA:DATL102 Grafika na PC • 14 %
DIFA:DATL106 Technologie zvukové tvorby • 14 %
DIFA:DATL301 Dramaturgie a filmová řeč • 14 %
DIFA:DATL309 Festival Setkání • 14 %
DIFA:DATL409 Scénický audiovizuální projekt • 14 %
DIFA:DATZY01 Postprodukce • 14 %
DIFA:DATZ207 Dokumentární tvorba DF – dílny • 14 %

Činoherní režie (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDAL410 Verš v dramatu • 100 %
DIFA:DDBL405 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DDBL407 Rozhlasová hra a její režie • 100 %
DIFA:DDBZ401 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DDBZ402 Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle • 100 %
DIFA:DRAL401 Režijní projekt I • 100 %
DIFA:DRAL402 Seminář k režijním projektům I • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 43 %
DIFA:DAALX73 Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla • 43 %
DIFA:DAALX74 Analýza a interpretace textů současné dramatiky • 43 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 43 %
DIFA:DDVL105 Úvod do studia kultury • 43 %
DIFA:DRBL407 Ediční práce • 43 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 29 %
DIFA:DAALX50 Světelný design – workshop • 29 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 29 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 29 %
DIFA:DAALX19 Filozofie • 14 %
DIFA:DAALX23 Světové mýty • 14 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 14 %
DIFA:DMAL102 Zpěv individuální I • 14 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDBL501 Magisterský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL505 Diplomový seminář • 100 %
DIFA:DDBZ504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ505 Diplomový seminář • 100 %
DIFA:DRBL502 Režijní projekt II nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DRBL503 Seminář k režijním projektům II • 100 %
DIFA:DRBZ503 Seminář k režijním projektům II • 100 %
DIFA:DAALX404 AV prezentace v praxi • 33 %
DIFA:DAAZX404 AV prezentace v praxi • 33 %
DIFA:DSDZ401 Estetika a filosofie světla I • 33 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 17 %
DIFA:DSDL401 Estetika a filosofie světla I • 17 %

Divadelní dramaturgie (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDAL401 Dramaturgický projekt I • 100 %
DIFA:DDAL402 Seminář k dramaturgickým projektům I • 100 %
DIFA:DDAL410 Verš v dramatu • 100 %
DIFA:DDBL405 Diplomový proseminář • 100 %
DIFA:DDBL407 Rozhlasová hra a její režie • 100 %
DIFA:DDBZ401 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DDBZ402 Reflexe studia v zahraničí nebo stáže v divadle • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DAALY07 Školní časopis • 75 %
DIFA:DAALX73 Světové alternativní divadlo IV - Karnevalové formy divadla • 50 %
DIFA:DRBL407 Ediční práce • 50 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 25 %
DIFA:DAALX23 Světové mýty • 25 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 25 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 25 %
DIFA:DAALX85 Festivalová stáž DSB • 25 %
DIFA:DAALX97 Režiséři konce 20. století • 25 %
DIFA:DAAZX85 Festivalová stáž DSB • 25 %
DIFA:DDAL106 Scénická hudba • 25 %
DIFA:DDCL304 Společný seminář ateliéru • 25 %
DIFA:DDVL105 Úvod do studia kultury • 25 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDBL501 Magisterský absolventský projekt • 100 %
DIFA:DDBL502 Dramaturgický projekt II nebo stáž v divadle • 100 %
DIFA:DDBL503 Seminář k dramaturgickým projektům II • 100 %
DIFA:DDBL504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBL505 Diplomový seminář • 100 %
DIFA:DDBZ503 Seminář k dramaturgickým projektům II • 100 %
DIFA:DDBZ504 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDBZ505 Diplomový seminář • 100 %
DIFA:DAALX19 Filozofie • 25 %
DIFA:DAALX85 Festivalová stáž DSB • 25 %
DIFA:DAAZX19 Filozofie • 25 %
DIFA:DAAZX404 AV prezentace v praxi • 25 %
DIFA:DAAZX50 Světelný design – workshop • 25 %
DIFA:DAAZX85 Festivalová stáž DSB • 25 %
DIFA:DAAZX96 Britská dramatika 90. let 20. stol. na českém jevišti • 25 %
DIFA:DAAZY07 Školní časopis • 25 %
DIFA:DRBZ105 Autorský seminář II • 25 %

Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDML502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 100 %
DIFA:DDML505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 100 %
DIFA:DDML506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML515 Dějiny kultury a současnost • 100 %
DIFA:DDMLY05 Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe • 50 %
DIFA:DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka • 50 %
DIFA:DDMZ502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 50 %
DIFA:DDMZ504 Marketing v umění • 50 %
DIFA:DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 50 %
DIFA:DDMZ506 Magisterská diplomová práce • 50 %
DIFA:DDMZ507 Dotační management • 50 %
DIFA:DDMZ508 Management – organizační chování • 50 %
DIFA:DDMZ509 Absolventský výkon a jeho dokumentace • 50 %
DIFA:DDMZ510 Management – řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí • 50 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 50 %
DIFA:DDMZ512 Řízení vícesouborového divadla • 50 %
DIFA:DDMZ513 Vybrané kapitoly ze sociologie • 50 %

Divadelní produkce (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDMZ402 Stáž v divadle nebo studium – praxe v zahraničí • 100 %
DIFA:DDMZ403 Seminář ke stáži,studiu,praxi • 100 %
DIFA:DDML401 Projektový management v instituci či programu • 75 %
DIFA:DDML405 Marketingové komunikace • 75 %
DIFA:DDML407 Personalistika – modulární výuka • 75 %
DIFA:DDML408 Management – strategické řízení • 75 %
DIFA:DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka • 75 %
DIFA:DDML410 Úvod do mezinárodní kulturní politiky • 75 %
DIFA:DDML411 Seminář práva I • 75 %
DIFA:DDML412 Proseminář k diplomové práci • 75 %
DIFA:DDML413 Pracovní psychologie • 75 %
DIFA:DDML414 Finanční řízení z hlediska účetní evidence • 75 %
DIFA:DDML415 Public Relations – modulární výuka • 75 %
DIFA:DDML416 Mezinárodní divadelní festival IV – produkční praxe • 75 %
DIFA:DDML514 Veřejné zakázky a výběrová řízení • 75 %
DIFA:DDML406 Tvorba a recepce scénického artefaktu • 63 %
DIFA:DAALX45 Šerm a scénické souboje • 13 %
DIFA:DDMLY03 Spolupráce tvůrčích týmů v divadelní instituci • 13 %
DIFA:DDML103 Úvod do kulturní politiky • 13 %
DIFA:DDML105 Organizace mezinárodního divadelního festivalu I • 13 %
DIFA:DDML116 Mezinárodní divadelní festival I – produkční praxe • 13 %
DIFA:DDML117 Technologické minimum – modulární výuka • 13 %
DIFA:DDML201 Základy managementu • 13 %
DIFA:DDML203 Projektový management v kultuře • 13 %
DIFA:DDML207 Právo III • 13 %
DIFA:DDML417 Kulturní a kreativní průmysly – mapování, plánování, urbánní rozvoj • 13 %
DIFA:DDMZ103 Úvod do kulturní politiky • 13 %
DIFA:DDMZ107 Právo I • 13 %
DIFA:DDMZ112 Mikroekonomika • 13 %
DIFA:DDMZ201 Základy managementu • 13 %
DIFA:DDMZ202 Marketing I • 13 %
DIFA:DDMZ203 Projektový management v kultuře • 13 %
DIFA:DDMZ205 Organizace mezinárodního divadelního festivalu II • 13 %
DIFA:DDMZ206 Rozpočetnictví, účetnictví • 13 %
DIFA:DDMZ207 Právo III • 13 %
DIFA:DDMZ209 Fundraising • 13 %
DIFA:DDMZ210 Člověk ve společnosti • 13 %
DIFA:DDMZ301 Základy marketingového výzkumu • 13 %
DIFA:DDMZ302 Management – řízení a vedení lidí • 13 %
DIFA:DJTZX02 Samostatný scénický projekt – modulární výuka • 13 %
2. semestr
DIFA:DDMZ502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 67 %
DIFA:DDMZ504 Marketing v umění • 67 %
DIFA:DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 67 %
DIFA:DDMZ506 Magisterská diplomová práce • 67 %
DIFA:DDMZ507 Dotační management • 67 %
DIFA:DDMZ508 Management – organizační chování • 67 %
DIFA:DDMZ509 Absolventský výkon a jeho dokumentace • 67 %
DIFA:DDMZ510 Management – řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí • 67 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 67 %
DIFA:DDMZ512 Řízení vícesouborového divadla • 67 %
DIFA:DDMZ513 Vybrané kapitoly ze sociologie • 67 %
DIFA:DDMZ503 Aktuální problémy divadelní tvorby • 33 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDMLY05 Mezinárodní divadelní festival V – produkční praxe • 100 %
DIFA:DDML502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 100 %
DIFA:DDML505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 100 %
DIFA:DDML506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DDML515 Dějiny kultury a současnost • 100 %
DIFA:DDMZ502 Producentský seminář (management divadla a umění) • 75 %
DIFA:DDMZ504 Marketing v umění • 75 %
DIFA:DDMZ505 Seminář k magisterské diplomové práci a dokumentaci absolventského výkonu • 75 %
DIFA:DDMZ506 Magisterská diplomová práce • 75 %
DIFA:DDMZ507 Dotační management • 75 %
DIFA:DDMZ508 Management – organizační chování • 75 %
DIFA:DDMZ509 Absolventský výkon a jeho dokumentace • 75 %
DIFA:DDMZ510 Management – řízení a hodnocení kvality a dopadu uměleckých institucí • 75 %
DIFA:DDMZ511 Seminář práva II • 75 %
DIFA:DDMZ512 Řízení vícesouborového divadla • 75 %
DIFA:DDMZ513 Vybrané kapitoly ze sociologie • 75 %
DIFA:DDML409 Samostatná produkce v divadle – projektová výuka • 25 %

Divadlo a výchova (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 100 %
DIFA:DDVZ504 Seminářk k magisterskému absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 100 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekty II • 100 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 100 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 100 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 50 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci • 50 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 50 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 50 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 50 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 50 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDVL501 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DDVL503 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVL513 Vlastní projekty II • 100 %
DIFA:DDVL514 Praxe V • 100 %
DIFA:DVDLY13 Seminář k praxi V • 100 %
DIFA:DDVL504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 67 %
DIFA:DDVL507 Teorie autorského divadla II • 67 %
DIFA:DDVL510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 67 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 50 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 50 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 50 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 33 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 33 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci • 33 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 33 %
DIFA:DDVZ504 Seminářk k magisterskému absolventskému výkonu • 33 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 33 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 33 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 33 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 33 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekty II • 33 %
DIFA:DAALX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 17 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 17 %
DIFA:DAAZX10 Vybrané kapitoly z dějin režie • 17 %
DIFA:DATZ206 Scénický audiovizuální projekt • 17 %
DIFA:DDVLX09 Vlastní praxe • 17 %
DIFA:DRAL203 Dějiny režie I • 17 %
DIFA:DRAZ203 Dějiny režie I • 17 %
DIFA:DSCL301 Scénografie III projekt/portfolio • 17 %
DIFA:DSCL302 Kostým III projekt/portfolio • 17 %
DIFA:DSCZ501 Scénografie II • 17 %
DIFA:DSCZ502 Kostým II • 17 %
4. semestr
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 17 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 17 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci • 17 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 17 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 17 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 17 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 17 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 17 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 17 %

Divadlo a výchova (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDVL403 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DDVL404 Seminář k diplomové práci I • 100 %
DIFA:DDVL407 Teorie autorského divadla I • 100 %
DIFA:DDVL410 Management pro DaV I • 100 %
DIFA:DDVL413 Lektorská a organizační činnost na festivalu Sítko • 100 %
DIFA:DDVL414 Teorie divadla a výchovy I • 100 %
DIFA:DDVL415 Divadelní projekt III - práce s publikem • 100 %
DIFA:DDVL418 Praxe IV • 100 %
DIFA:DDVL419 Audiovizuální výchova • 100 %
DIFA:DDVL420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DVDLY12 Seminář k praxi IV • 100 %
DIFA:DDVL421 Divadelní propedeutika • 54 %
DIFA:DDVZX31 Studijní pobyt, stáž • 54 %
DIFA:DDVZX32 Reflexe studijního pobytu/stáže • 54 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 46 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 46 %
DIFA:DDVLX34 Audiovizuální projekt II • 46 %
DIFA:DDVL405 Režijně dramaturgický seminář • 46 %
DIFA:DDVL417 Vlastní projekty I • 46 %
DIFA:DDVZX34 Audiovizuální projekt I • 46 %
DIFA:DDVZ405 Režijně dramaturgický seminář II • 46 %
DIFA:DDVZ407 Teorie autorského divadla I • 46 %
DIFA:DDVZ410 Management pro DaV I • 46 %
DIFA:DDVZ415 Divadelní projekt III - práce s publikem • 46 %
DIFA:DDVZ417 Vlastní projekty I • 46 %
DIFA:DDVZ418 Praxe IV • 46 %
DIFA:DDVZ419 Audiovizuální výchova • 46 %
DIFA:DDVZ420 Divadelní projekt II - dokumentární divadlo • 46 %
DIFA:DVDZ412 Seminář k praxi IV • 46 %
DIFA:DDVLX09 Vlastní praxe • 38 %
DIFA:DDVLX15 Tvůrčí psaní • 38 %
DIFA:DAALX58 Současná inscenační tvorba • 31 %
DIFA:DDVLX23 Tvorba pohybového divadla • 31 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 31 %
DIFA:DAALX41 Kondiční tanec • 15 %
DIFA:DAALX46 Salón původní tvorby • 15 %
DIFA:DDVLX08 Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách • 15 %
DIFA:DDVZX21 Organizace a realizace divadelní přehlídky • 15 %
DIFA:DDVZX22 Organizace a realizace recitační přehlídky • 15 %
2. semestr
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 33 %
DIFA:DDVZ416 Divadelní projekt I – herecké techniky • 33 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 33 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci • 33 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 33 %
DIFA:DDVZ504 Seminářk k magisterskému absolventskému výkonu • 33 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 33 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 33 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 33 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 33 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekty II • 33 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 33 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 33 %
DIFA:DDVZX08 Zapojení v dílnách, seminářích, přehlídkách • 17 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 100 %
DIFA:DDVL416 Divadelní projekt I – herecké techniky • 100 %
DIFA:DDVL501 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DDVL503 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVL504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 100 %
DIFA:DDVL507 Teorie autorského divadla II • 100 %
DIFA:DDVL510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 100 %
DIFA:DDVL513 Vlastní projekty II • 100 %
DIFA:DDVL514 Praxe V • 100 %
DIFA:DVDLY13 Seminář k praxi V • 100 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 67 %
DIFA:DDVZ416 Divadelní projekt I – herecké techniky • 67 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 67 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci • 67 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 67 %
DIFA:DDVZ504 Seminářk k magisterskému absolventskému výkonu • 67 %
DIFA:DDVZ505 Teorie divadla a výchovy II • 67 %
DIFA:DDVZ506 Management pro DaV II • 67 %
DIFA:DDVZ507 Teorie autorského divadla II • 67 %
DIFA:DDVZ510 Divadelní projekt IV - autorské divadlo • 67 %
DIFA:DDVZ513 Vlastní projekty II • 67 %
DIFA:DDVZ514 Praxe V • 67 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 67 %
DIFA:DAALX30 Grafika na PC I • 33 %
DIFA:DAALX54 Podpora festivalu Sítko – 2 dny • 33 %
DIFA:DAAZX30 Grafika na PC I • 33 %
DIFA:DDVZX09 Vlastní praxe • 33 %
DIFA:DAALX46 Salón původní tvorby • 17 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 17 %
DIFA:DAAZX402 Tvůrčí čtení a psaní • 17 %

Divadlo a výchova pro Neslyšící (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DAAZX94 Pouliční divadlo • 100 %
DIFA:DDVL403 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DDVL404 Seminář k diplomové práci I • 100 %
DIFA:DDVL405 Režijně dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DDVL417 Vlastní projekty I • 100 %
DIFA:DDVL418 Praxe IV • 100 %
DIFA:DDVZX33 Kostým a prostor • 100 %
DIFA:DDVZ405 Režijně dramaturgický seminář II • 100 %
DIFA:DDVZ417 Vlastní projekty I • 100 %
DIFA:DDVZ418 Praxe IV • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DVDLX02 Multimediální zpracování projektu • 100 %
DIFA:DVDLX07 Tandemové divadlo • 100 %
DIFA:DVDLY12 Seminář k praxi IV • 100 %
DIFA:DVDL401 Divadlo ve výchově Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDL402 Dramaturgická příprava inscenace • 100 %
DIFA:DVDL403 Surdopedie I • 100 %
DIFA:DVDL405 Dějiny českého divadla Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDL406 Reflexe a výzkum • 100 %
DIFA:DVDL407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity • 100 %
DIFA:DVDL409 Jevištní znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDL410 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDL414 Divadelní přehlídky • 100 %
DIFA:DVDZX02 Multimediální zpracování projektu • 100 %
DIFA:DVDZ401 Divadlo ve výchově Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDZ402 Dramaturgická příprava inscenace • 100 %
DIFA:DVDZ403 Surdopedie I • 100 %
DIFA:DVDZ405 Dějiny českého divadla Neslyšících • 100 %
DIFA:DVDZ406 Reflexe a výzkum • 100 %
DIFA:DVDZ407 Rozvíjení výtvarné a komunikační kreativity • 100 %
DIFA:DVDZ409 Jevištní znakový jazyk • 100 %
DIFA:DVDZ410 Pohybové divadlo • 100 %
DIFA:DVDZ411 Umělecké tlumočení do znakového jazyka • 100 %
DIFA:DVDZ412 Seminář k praxi IV • 100 %
DIFA:DVDZ414 Divadelní přehlídky • 100 %
DIFA:DAALX39 Znakový jazyk • 25 %
DIFA:DAAZX39 Znakový jazyk • 25 %
DIFA:DVDL210 Akrobacie a metodika • 25 %
DIFA:DVDZ210 Akrobacie a metodika • 25 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DDVL501 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DDVL503 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVL504 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 100 %
DIFA:DDVZ501 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DDVZ502 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DDVZ503 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DDVZ504 Seminářk k magisterskému absolventskému výkonu • 100 %
DIFA:DVDLY01 Divadlo specifických divadelních skupin • 100 %
DIFA:DVDLY02 Vhled do dramaterapie • 100 %
DIFA:DVDLY08 Praxe V • 100 %
DIFA:DVDLY11 Ročníkový projekt II • 100 %
DIFA:DVDLY13 Seminář k praxi V • 100 %
DIFA:DVDL503 Surdopedie II • 100 %
DIFA:DVDL511 Psychologie dětského diváka • 100 %
DIFA:DVDZY01 Divadlo specifických divadelních skupin • 100 %
DIFA:DVDZY02 Vhled do dramaterapie • 100 %
DIFA:DVDZY08 Praxe V • 100 %
DIFA:DVDZY11 Ročníkový projekt II • 100 %
DIFA:DVDZY13 Seminář k praxi V • 100 %
DIFA:DVDZ503 Surdopedie II • 100 %
DIFA:DVDZ511 Psychologie dětského diváka • 100 %

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 100 %
DIFA:DRTL501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTL502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTL503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL504 Seminář k magisterské práci • 100 %

Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DATZ411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 100 %
DIFA:DRTZX11 Literárně kritický seminář • 100 %
DIFA:DRTZX12 Rozhlasová režie • 100 %
DIFA:DRTZ309 Praktická dramaturgie • 100 %
DIFA:DRTZ401 Dílna magisterské práce • 100 %
DIFA:DRTZ402 Dílna magisterského projektu • 100 %
DIFA:DRTZ403 Rozhlasová dramaturgická dílna • 100 %
DIFA:DRTZ405 Současná audiovizuální dramatická tvorba • 100 %
DIFA:DRTZ406 Audiovizuální projekt III • 100 %
DIFA:DRTZ408 Vývoj televizní dramatické tvorby II • 100 %
DIFA:DRTZ409 Současná evropská rozhlasová hra • 100 %
DIFA:DRTZ412 Audiovizuální propaganda • 100 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 90 %
DIFA:DATL411 Adaptace dramatických děl v audiovizi a v divadle I • 90 %
DIFA:DRTLX11 Literárně kritický seminář • 90 %
DIFA:DRTLX12 Rozhlasová režie • 90 %
DIFA:DRTL309 Praktická dramaturgie • 90 %
DIFA:DRTL401 Dílna magisterské práce • 90 %
DIFA:DRTL402 Dílna magisterského projektu • 90 %
DIFA:DRTL403 Rozhlasová dramaturgická dílna • 90 %
DIFA:DRTL406 Audiovizuální projekt III • 90 %
DIFA:DRTL407 Současná audiovizuální dramatická tvorba • 90 %
DIFA:DRTL408 Vývoj televizní dramatické tvorby II • 90 %
DIFA:DRTL409 Současná evropská rozhlasová hra • 90 %
DIFA:DRTL412 Audiovizuální propaganda • 90 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 80 %
DIFA:DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 60 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 60 %
DIFA:DAALX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare • 50 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 50 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 50 %
DIFA:DAALX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 40 %
DIFA:DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství • 40 %
DIFA:DRTZY01 Kurz profesní připravenosti II • 40 %
DIFA:DRTL208 Audiovizuální praktikum • 20 %
DIFA:DRTZ208 Audiovizuální praktikum • 20 %
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DATL503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle II • 100 %
DIFA:DATZ503 Adaptace dramatických děl v audiovizi a divadle II • 100 %
DIFA:DRTL501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTL502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTL503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTL504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DRTZ501 Magisterský projekt • 100 %
DIFA:DRTZ502 Seminář k magisterskému projektu • 100 %
DIFA:DRTZ503 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DRTZ504 Seminář k magisterské práci • 100 %
DIFA:DABLX05 Metody filmové narace • 40 %
DIFA:DABZX05 Metody filmové narace • 40 %
DIFA:DRTL105 Rozhlasové praktikum • 40 %
DIFA:DRTZX20 Dílna audiovize • 40 %
DIFA:DRTZ105 Rozhlasové praktikum • 40 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 20 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 20 %
DIFA:DRTLX20 Dílna audiovize • 20 %

Scénografie (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DSCL401 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCL402 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCL403 Technologie projektu I • 100 %
DIFA:DSCL404 Výstavnictví, design a instalace • 100 %
DIFA:DSCL405 Scénografie TV a filmu • 100 %
DIFA:DSCL509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSCZ401 Scénografie I • 100 %
DIFA:DSCZ402 Kostým I • 100 %
DIFA:DSCZ403 Technologie projektu I • 100 %
DIFA:DSCZ404 Výstavnictví, design a instalace • 100 %
DIFA:DSCZ405 Scénografie TV a filmu • 100 %
DIFA:DSCZ509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSDLY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDL405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DSDZY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDZY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 100 %
DIFA:DSDZ405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DSDZ401 Estetika a filosofie světla I • 88 %
DIFA:DABLX13 PQ 023 • 63 %
DIFA:DSCLX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 63 %
DIFA:DSDLY10 Nové technologie a materiály • 63 %
DIFA:DSDL401 Estetika a filosofie světla I • 63 %
DIFA:DSDZY10 Nové technologie a materiály • 63 %
DIFA:DABZX13 Sketchup • 50 %
DIFA:DABZX14 Marwelous konstrukce oděvu • 50 %
DIFA:DSCZX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 50 %
DIFA:DSCZX12 Stáž v divadle • 50 %
DIFA:DSDLX02 Pracovní stáž • 50 %
DIFA:DAALX83 Architektonický prostor • 38 %
DIFA:DAALX29 Multimediální zpracování projektů • 25 %
DIFA:DSCZX05 Scénografický projekt v HDL, v Martě • 25 %
DIFA:DSDZY21 3D vizualizace • 25 %
DIFA:DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER • 13 %
DIFA:DABLX14 Marwelous model • 13 %
DIFA:DDMZY04 Kurz studijní připravenosti • 13 %
DIFA:DSCLX03 Scénografická spolupráce na projektu režisérů • 13 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 13 %
DIFA:DSDLY21 3D vizualizace • 13 %
2. semestr
DIFA:DSCZX05 Scénografický projekt v HDL, v Martě • 33 %
DIFA:DSCZ501 Scénografie II • 33 %
DIFA:DSCZ502 Kostým II • 33 %
DIFA:DSDZY07 Kreativní video • 33 %
DIFA:DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II • 33 %
DIFA:DSDZ507 Seminář k diplomové práci • 33 %
DIFA:DSDZ516 Estetika a filozofie světla II • 33 %
DIFA:DAAZX58 Současná inscenační tvorba • 17 %
DIFA:DABZX13 Sketchup • 17 %
DIFA:DSCZX12 Stáž v divadle • 17 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DSCLX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 100 %
DIFA:DSDLY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDLY07 Kreativní video • 100 %
DIFA:DSDL502 Dějiny moderní scénografie II • 100 %
DIFA:DSDL506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DSDL507 Seminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDL508 Absolventský výkon • 100 %
DIFA:DSDZ506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DABLX13 PQ 023 • 80 %
DIFA:DSCZX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 60 %
DIFA:DSCZX12 Stáž v divadle • 60 %
DIFA:DSCZ501 Scénografie II • 60 %
DIFA:DSCZ502 Kostým II • 60 %
DIFA:DSCZ504 Technologie projektu II • 60 %
DIFA:DSDZY07 Kreativní video • 60 %
DIFA:DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II • 60 %
DIFA:DSDZ507 Seminář k diplomové práci • 60 %
DIFA:DSCL504 Technologie projektu II • 40 %
DIFA:DSDLY10 Nové technologie a materiály • 40 %
DIFA:DSCLX21 Performance • 20 %
DIFA:DSDZ411 3D grafika • 20 %

Světelný design (magisterské navazující prezenční jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DSDLY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDLY07 Kreativní video • 100 %
DIFA:DSDL506 Magisterská diplomová práce • 100 %
DIFA:DSDL508 Absolventský výkon • 100 %
DIFA:DSDL502 Dějiny moderní scénografie II • 25 %
DIFA:DSDL507 Seminář k diplomové práci • 25 %

Světelný design (navazující prezenční se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DSCZ509 Světelný koncept • 100 %
DIFA:DSDZY01 Praktický projekt v divadle • 100 %
DIFA:DSDZY02 Proseminář k diplomové práci • 100 %
DIFA:DSDZY03 Reflexe současné scénografie • 100 %
DIFA:DSDZY04 Kurz profesní připravenosti • 100 %
DIFA:DSDZY05 Kontrolní systémy • 100 %
DIFA:DSDZY08 Analýza scénického projektu I • 100 %
DIFA:DSDZY10 Nové technologie a materiály • 100 %
DIFA:DSDZY11 Světlo mimo divadelní kontext I • 100 %
DIFA:DSDZY13 Light Art • 100 %
DIFA:DSDZY14 Interaktivní prostředí • 100 %
DIFA:DSDZ400 From Page to Stage • 100 %
DIFA:DSDZ401 Estetika a filosofie světla I • 100 %
DIFA:DSDZ405 Dějiny moderní scénografie I • 100 %
DIFA:DAALX83 Architektonický prostor • 67 %
DIFA:DSCLX02 Artproject – dramaturgie scénografie • 67 %
DIFA:DSCL509 Světelný koncept • 67 %
DIFA:DSDLX02 Pracovní stáž • 67 %
DIFA:DSDLY02 Proseminář k diplomové práci • 67 %
DIFA:DSDLY03 Reflexe současné scénografie • 67 %
DIFA:DSDLY05 Kontrolní systémy • 67 %
DIFA:DSDLY10 Nové technologie a materiály • 67 %
DIFA:DSDLY11 Světlo mimo divadelní kontext II • 67 %
DIFA:DSDLY13 Light Art • 67 %
DIFA:DSDLY15 Světelný design v tanečním a fyzickém divadle • 67 %
DIFA:DSDL401 Estetika a filosofie světla I • 67 %
DIFA:DSDL403 Konektivita • 67 %
DIFA:DSDL405 Dějiny moderní scénografie I • 67 %
DIFA:DAALX02 Dějiny světového divadla II • 33 %
DIFA:DAAZX01 Dějiny světového divadla I • 33 %
DIFA:DSCZX21 Performance • 33 %
DIFA:DSCZ103 Kresba, malba I • 33 %
DIFA:DSDLY01 Praktický projekt v divadle • 33 %
DIFA:DSDLY16 Independent activities/prezentace • 33 %
DIFA:DSDZX02 Pracovní stáž • 33 %
DIFA:DSDZY06 Kreativní programování • 33 %
DIFA:DSDZY07 Kreativní video • 33 %
DIFA:DSDZY09 Analýza scénického projektu II • 33 %
DIFA:DSDZY12 Světlo mimo divadelní kontext III • 33 %
DIFA:DSDZ502 Dějiny moderní scénografie II • 33 %
DIFA:DSDZ506 Magisterská diplomová práce • 33 %
DIFA:DSDZ507 Seminář k diplomové práci • 33 %
DIFA:DSDZ516 Estetika a filozofie světla II • 33 %

Dramatická umění (doktorské prezenční)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DPHZX01 Základy vědecké práce • 100 %
DIFA:DPHZX02 Metody teatrologického výzkumu • 100 %
DIFA:DPHZX06 Psychologie • 100 %
DIFA:DPHZX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 100 %
DIFA:DPHZ101 Doktorský seminář I • 100 %
DIFA:DPHZ102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 100 %
DIFA:DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu • 60 %
DIFA:DPHZX04 Estetika divadla a dramatu • 60 %
DIFA:DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 60 %
DIFA:DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu • 40 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 40 %
DIFA:DPHLX06 Psychologie • 40 %
DIFA:DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 40 %
DIFA:DPHL101 Doktorský seminář I • 40 %
DIFA:DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 40 %
DIFA:DPHZX05 Filozofie • 40 %
DIFA:DPHZX07 Umění ve vztahu ke společenským vědám • 40 %
2. semestr
DIFA:DPHLX02 Metody teatrologického výzkumu • 60 %
DIFA:DPHLX04 Estetika divadla a dramatu • 60 %
DIFA:DPHLX06 Psychologie • 60 %
DIFA:DPHLX08A Cizí jazyk – Angličtina I • 60 %
DIFA:DPHLX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 60 %
DIFA:DPHL101 Doktorský seminář I • 60 %
DIFA:DPHL102 Výzkum a obhajoba referátu o něm I • 60 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DPHZX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 100 %
DIFA:DPHZ201 Doktorský seminář II • 100 %
DIFA:DPHZ202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 100 %
DIFA:DPHZX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 80 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 60 %
DIFA:DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 60 %
DIFA:DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 60 %
DIFA:DPHL201 Doktorský seminář II • 60 %
DIFA:DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 60 %
DIFA:DPHZX05 Filozofie • 60 %
DIFA:DPHZX07 Umění ve vztahu ke společenským vědám • 60 %
DIFA:DPHZX03 Metody kvalitativního výzkumu • 40 %
DIFA:DPHZX04 Estetika divadla a dramatu • 40 %
DIFA:DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 40 %
4. semestr
DIFA:DPHLX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 40 %
DIFA:DPHL201 Doktorský seminář II • 40 %
DIFA:DPHL202 Výzkum a obhajoba referátu o něm II • 40 %
DIFA:DPHLX04 Estetika divadla a dramatu • 30 %
DIFA:DPHLX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 30 %
DIFA:DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 20 %
3. ročník
5. semestr
DIFA:DPHZX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 89 %
DIFA:DPHZ301 Doktorský seminář III • 89 %
DIFA:DPHZ302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 89 %
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 33 %
DIFA:DPHL301 Doktorský seminář III • 33 %
DIFA:DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 33 %
DIFA:DPHZX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 33 %
DIFA:DPHLX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 22 %
DIFA:DPHZX08B Cizí jazyk – Angličtina II • 22 %
DIFA:DAALX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 11 %
DIFA:DAAZX18 Typologie filmové tvorby a adaptace • 11 %
DIFA:DPHLX05 Filozofie • 11 %
DIFA:DPHLX12 Cizí jazyk – Ruština • 11 %
DIFA:DPHZX08 Cizí jazyk – Angličtina • 11 %
DIFA:DPHZX10 Cizí jazyk – Francouzština • 11 %
DIFA:DPHZX12 Cizí jazyk – Ruština • 11 %
DIFA:DRCZ206 Filozofie • 11 %
6. semestr
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 38 %
DIFA:DPHL301 Doktorský seminář III • 38 %
DIFA:DPHL302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 38 %
DIFA:DPHLX16 Teorie divadla a analýza inscenace • 13 %
DIFA:DPHL404 Disertační práce • 13 %
DIFA:DPHZX08 Cizí jazyk – Angličtina • 13 %
DIFA:DPHZX14 Umělecká, pedagogická a publikační praxe I • 13 %
DIFA:DPHZ301 Doktorský seminář III • 13 %
DIFA:DPHZ302 Výzkum a obhajoba referátu o něm III • 13 %
DIFA:DRCL206 Filozofie • 13 %
4. ročník
7. semestr
DIFA:DPHZ401 Doktorský seminář IV • 73 %
DIFA:DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 73 %
DIFA:DPHL401 Doktorský seminář IV • 47 %
DIFA:DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 47 %
DIFA:DPHL404 Disertační práce • 13 %
8. semestr
DIFA:DPHL401 Doktorský seminář IV • 42 %
DIFA:DPHL402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 42 %
DIFA:DPHL404 Disertační práce • 42 %
DIFA:DPHLX15 Umělecká, pedagogická a publikační praxe II • 17 %
DIFA:DPHZ401 Doktorský seminář IV • 17 %
DIFA:DPHZ402 Výzkum a obhajoba referátu o něm IV • 17 %

Taneční a pohybové divadlo a výchova (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
DIFA:DTDLY04 Pohybové divadlo II • 100 %
DIFA:DTDLY16 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DTDLY17 Pedagogika IV • 100 %
DIFA:DTDL202 Moderní tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL204 Lidový tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL206 Taneční improvizace • 100 %
DIFA:DTDL207 Dějiny tance II • 100 %
DIFA:DTDL208 Dějiny a teorie hudby II • 100 %
DIFA:DTDL209 Dějiny výtvarného umění • 100 %
4. semestr
DIFA:DTDZY17 Pedagogika III • 100 %
DIFA:DTDZ202 Moderní tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDZ205 Didaktika taneční a pohybové výchovy • 100 %
DIFA:DTDZ209 Dějiny výtvarného umění • 100 %

Taneční a pohybové divadlo a výchova (bakalářský kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DDVL112 Praxe I • 100 %
DIFA:DTDLY02 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DTDLY11 Dějiny světového divadla II • 100 %
DIFA:DTDLY12 Pedagogika II • 100 %
DIFA:DTDLY13 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DTDLY14 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DTDL102 Teorie tance a pohybového divadla • 100 %
DIFA:DTDL103 Moderní tanec s metodikou I • 100 %
DIFA:DTDL104 Dějiny a teorie hudby I • 100 %
DIFA:DTDL105 Klasický tanec s metodikou I • 100 %
DIFA:DTDL106 Dějiny tance I • 100 %
DIFA:DTDL108 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DTDL109 Úvod do lidové kultury • 100 %
DIFA:DTDL110 Dětský folklor a taneční tvorba • 100 %
DIFA:DTDL111 Lidový tanec s metodikou I • 100 %
DIFA:DTDZY02 Pohybové divadlo I • 100 %
DIFA:DTDZY03 Tvůrčí dílna I • 100 %
DIFA:DTDZY11 Dějiny světového divadla I • 100 %
DIFA:DTDZY12 Pedagogika I • 100 %
DIFA:DTDZY13 Obecná psychologie • 100 %
DIFA:DTDZY14 Seminář k praxi I • 100 %
DIFA:DTDZ102 Teorie tance a pohybového divadla • 100 %
DIFA:DTDZ103 Moderní tanec s metodikou I • 100 %
DIFA:DTDZ104 Dějiny a teorie hudby I • 100 %
DIFA:DTDZ105 Klasický tanec s metodikou I • 100 %
DIFA:DTDZ106 Dějiny tance I • 100 %
DIFA:DTDZ108 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DTDZ109 Úvod do lidové kultury • 100 %
DIFA:DTDZ110 Dětský folklor a taneční tvorba • 100 %
DIFA:DTDZ111 Lidový tanec s metodikou I • 100 %
2. semestr
DIFA:DTDZY04 Pohybové divadlo II • 17 %
DIFA:DTDZY05 Praxe II • 17 %
DIFA:DTDZY06 Tvůrčí dílna II • 17 %
DIFA:DTDZY15 Dějiny světového divadla III • 17 %
DIFA:DTDZY16 Dějiny českého divadla • 17 %
DIFA:DTDZY17 Pedagogika III • 17 %
DIFA:DTDZY18 Vývojová psychologie • 17 %
DIFA:DTDZY19 Seminář k praxi II • 17 %
DIFA:DTDZ202 Moderní tanec s metodikou II • 17 %
DIFA:DTDZ203 Klasický tanec s metodikou II • 17 %
DIFA:DTDZ204 Lidový tanec s metodikou II • 17 %
DIFA:DTDZ205 Didaktika taneční a pohybové výchovy • 17 %
DIFA:DTDZ206 Taneční improvizace • 17 %
DIFA:DTDZ207 Dějiny tance II • 17 %
DIFA:DTDZ208 Dějiny a teorie hudby II • 17 %
DIFA:DTDZ209 Dějiny výtvarného umění • 17 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DTDLY04 Pohybové divadlo II • 100 %
DIFA:DTDLY05 Praxe II • 100 %
DIFA:DTDLY15 Dějiny světového divadla IV • 100 %
DIFA:DTDLY16 Dějiny českého divadla • 100 %
DIFA:DTDLY17 Pedagogika IV • 100 %
DIFA:DTDLY18 Vývojová psychologie • 100 %
DIFA:DTDLY19 Seminář k praxi II • 100 %
DIFA:DTDLY21 Seminář k bakalářské práci I • 100 %
DIFA:DTDLY22 Seminář k bakalářskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DTDL202 Moderní tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL203 Klasický tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL204 Lidový tanec s metodikou II • 100 %
DIFA:DTDL205 Didaktika taneční a pohybové výchovy • 100 %
DIFA:DTDL206 Taneční improvizace • 100 %
DIFA:DTDL207 Dějiny tance II • 100 %
DIFA:DTDL208 Dějiny a teorie hudby II • 100 %
DIFA:DTDL209 Dějiny výtvarného umění • 100 %
DIFA:DTDZY04 Pohybové divadlo II • 80 %
DIFA:DTDZY05 Praxe II • 80 %
DIFA:DTDZY06 Tvůrčí dílna II • 80 %
DIFA:DTDZY15 Dějiny světového divadla III • 80 %
DIFA:DTDZY16 Dějiny českého divadla • 80 %
DIFA:DTDZY17 Pedagogika III • 80 %
DIFA:DTDZY18 Vývojová psychologie • 80 %
DIFA:DTDZY19 Seminář k praxi II • 80 %
DIFA:DTDZ202 Moderní tanec s metodikou II • 80 %
DIFA:DTDZ203 Klasický tanec s metodikou II • 80 %
DIFA:DTDZ204 Lidový tanec s metodikou II • 80 %
DIFA:DTDZ205 Didaktika taneční a pohybové výchovy • 80 %
DIFA:DTDZ206 Taneční improvizace • 80 %
DIFA:DTDZ207 Dějiny tance II • 80 %
DIFA:DTDZ208 Dějiny a teorie hudby II • 80 %
DIFA:DTDZ209 Dějiny výtvarného umění • 80 %

Taneční a pohybové divadlo a výchova (navazující kombinovaný se specializací)

1. ročník
1. semestr
DIFA:DTDLY26 Ročníkový projekt I • 100 %
DIFA:DTDLY32 Režijně dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DTDLY33 Seminář k praxi IV • 100 %
DIFA:DTDLY35 Seminář k diplomové práci I • 100 %
DIFA:DTDLY36 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu I • 100 %
DIFA:DTDL400 Taneční a pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DTDL403 Rozbor hudebního díla • 100 %
DIFA:DTDL409 Choreografie a pohybová tvorba • 100 %
DIFA:DTDL410 Pedagogika tance - klasický tanec I • 100 %
DIFA:DTDL411 Pedagogika tance - současný tanec I • 100 %
DIFA:DTDL412 Rituál a lidové divadlo • 100 %
DIFA:DTDL415 Praxe IV • 100 %
DIFA:DTDZY26 Ročníkový projekt I • 100 %
DIFA:DTDZY32 Režijně dramaturgický seminář • 100 %
DIFA:DTDZY33 Seminář k praxi IV • 100 %
DIFA:DTDZ400 Taneční a pohybová výchova I • 100 %
DIFA:DTDZ403 Rozbor hudebního díla • 100 %
DIFA:DTDZ409 Choreografie a pohybová tvorba • 100 %
DIFA:DTDZ410 Pedagogika tance - klasický tanec I • 100 %
DIFA:DTDZ411 Pedagogika tance-současný tanec I • 100 %
DIFA:DTDZ412 Rituál a lidové divadlo • 100 %
DIFA:DTDZ415 Praxe IV • 100 %
2. semestr
DIFA:DTDZX01 Pohybová složka divadelní inscenace • 14 %
DIFA:DTDZY28 Magisterský absolventský výkon • 14 %
DIFA:DTDZY29 Ročníkový projekt II • 14 %
DIFA:DTDZY30 Praxe V • 14 %
DIFA:DTDZY34 Diplomová práce • 14 %
DIFA:DTDZY35 Seminář k diplomové práci II • 14 %
DIFA:DTDZY36 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 14 %
DIFA:DTDZY37 Seminář k praxi V • 14 %
DIFA:DTDZ500 Tanec, světlo, prostor • 14 %
DIFA:DTDZ504 Taneční a pohybová výchova II • 14 %
DIFA:DTDZ509 Pedagogika tance - klasický tanec II • 14 %
DIFA:DTDZ510 Pedagogika tance-současný tanec II • 14 %
DIFA:DTDZ511 Přesahy lidového tance • 14 %
2. ročník
3. semestr
DIFA:DTDLX01 Pohybová složka divadelní inscenace • 100 %
DIFA:DTDLY28 Magisterský absolventský výkon • 100 %
DIFA:DTDLY29 Ročníkový projekt II • 100 %
DIFA:DTDLY30 Praxe V • 100 %
DIFA:DTDLY34 Diplomová práce • 100 %
DIFA:DTDLY37 Seminář k praxi V • 100 %
DIFA:DTDL500 Tanec, světlo, prostor • 100 %
DIFA:DTDL504 Taneční a pohybová výchova II • 100 %
DIFA:DTDL509 Pedagogika tance - klasický tanec II • 100 %
DIFA:DTDL510 Pedagogika tance-současný tanec II • 100 %
DIFA:DTDL511 Přesahy lidového tance • 100 %
DIFA:DTDZX01 Pohybová složka divadelní inscenace • 86 %
DIFA:DTDZY28 Magisterský absolventský výkon • 86 %
DIFA:DTDZY29 Ročníkový projekt II • 86 %
DIFA:DTDZY30 Praxe V • 86 %
DIFA:DTDZY34 Diplomová práce • 86 %
DIFA:DTDZY35 Seminář k diplomové práci II • 86 %
DIFA:DTDZY36 Seminář k magisterskému absolventskému výkonu II • 86 %
DIFA:DTDZY37 Seminář k praxi V • 86 %
DIFA:DTDZ500 Tanec, světlo, prostor • 86 %
DIFA:DTDZ504 Taneční a pohybová výchova II • 86 %
DIFA:DTDZ509 Pedagogika tance - klasický tanec II • 86 %
DIFA:DTDZ510 Pedagogika tance-současný tanec II • 86 %
DIFA:DTDZ511 Přesahy lidového tance • 86 %

Údaje byly předpočítány: 3. 6. 2023 11:25