DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 104
Předpoklady
EVER ( DAALX62 Kořeny evropské kultury )
Středoškolské znalosti literatury a obecných dějin, znalost některého Shakespearova dramatu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Schopnost porozumění a samostatné interpretace vybraných děl W. Shakespeara s důrazem na možnosti jejich uvádění a kulturní kontextualizace. Kurs je rozvržen do dvou semestrů, na vybraných hrách se ukazují hlavní rysy Shakespearovy tvorby z hlediska žánrového, divadelně historického, uměleckého, eticko-náboženského aj. Na tomto díle se ukazuje jednak Shakesperova návaznost na antiku a středověk, jednak i jeho reakce na modernitu raného novověku. Zvláštní pozornost je věnována Shakespearovu využití uměleckým prostředků divadla: práce s příběhem, charakterem, situací, monologem, veršem aj.
Výstupy z učení
Znalost vybraných Shakespearových her po stránce divadelní, literární a kulturně historické.
Schopnost samostatné analýzy a tvořivé interpretace.
Schopnost chápat hry jak v dobovém kontextu.
Nalezení předpokladů pro transfer trvalých hodnot uměleckého díla do současného kulturního komplexu.
Osnova
  • ROMEO A JULIE (pojem lásky) Láska v nejrůznějších podobách (love, charity, affection, sensuality, lust, passion, procreation, self-denial, sacrifice) byla u Shakespeara předmětem důsledné básnicko-filosofické reflexe. Cílem kursu je nacházet a analyzovat její rozlišení s pomocí antropologie a morální filosofie (Aristoteles, Augustin) a ukázat, jak jejich rozvíjení souvisí s uměleckou imaginací tvůrce, společenským duchem zlomové kulturní epochy i s vnímavostí dnešního čtenáře. Hlavním předmětem zůstává Shakespearova umělecká a dramatická metoda, kvality jazykového vyjádření a důvody jeho nadčasovosti. JINDŘICH V (pojem ctnosti a duch rytířství) Analýza ctností a neřestí a Shakespearově hře. Jindřich V. a ctnost spravedlnosti, uměřenosti, odvahy a moudrosti; protikladné neřesti na příkladu francouzské aristokracie (pýcha, marnivost, bezhlavá smělost). Ars vivendi a ars moriendi v Jindřichu V. Ukázky převážně z Branaghova zpracování (1989). MNOHO POVYKU PRO NIC (komedie, klamy, záměny, etika) Klamy a záměny, stejně jako odhalení (anagnorize) jsou hlavním prostředkem komediálního žánru. Shakespere však ukazuje i to, nakolik jsme odpovědni, pokud klameme druhé i pokud se necháváme klamat. KONEC VŠE NAPRAVÍ (pojem zázraku, manželství a odpuštění) Shakespearova "problémová" hra žánrově předznamenávající jeho romance.
Literatura
  • BROOK, P.: Evoking Shakespeare. info
  • Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět. Praha 2010. info
  • Hodek, B.: William Shakespeare : kronika hereckého života. Praha 1971 (2. vyd. 1994). info
  • Honan, P.: Shakespeare : životopis. Praha 2011. info
  • Chudoba, F. Kniha o Shakespearovi. 2 sv. Praha 1941 - 1943. info
  • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Barrister, Brno 2013.
Výukové metody
Přednáška s ukázkami (projekce). Analýza zvolené hry (2 hry během semestru) z hlediska děje, konfliktu, motivů postav, inscenace, dramatických možností, jazyka a překladu, adaptace, dramaturgie, historického a kulturního kontextu.
Metody hodnocení
písemný test s ústním dozkoušením
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2019, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DAAZX62