logo Divadelní fakulta Divadelní fakulta
Janáčkova akademie múzických umění
5453 DIFA JAMU  JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. Mgr. Petr Francán
Proděkanka pro rozvojdoc. MgA. Blanka Chládková
Proděkanka pro výzkumdoc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
Proděkan pro uměleckou činnostdoc. MgA. Michal Zetel, Ph.D.
Proděkan pro studiumdoc. Ing. David Strnad
předseda akademického senátuMgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
tajemníkIng. Mgr. Alena Valentová

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci