logo Divadelní fakulta Divadelní fakulta
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
5453 DIFA JAMU  JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkandoc. Mgr. Petr Francán
proděkanka pro rozvoj fakulty a zahraniční vztahydoc. MgA. Blanka Chládková
proděkanka pro vědu, výzkum a zahraniční koncepcedoc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
proděkan pro umělecké a komunikační programy fakultyprof. MgA. Ivo Krobot
proděkan pro studijní záležitostidoc. Ing. David Strnad
předseda akademického senátuMgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D.
tajemníkMgA. Ondřej Vodička

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci