DAAZX62 Kořeny evropské kultury - Shakespeare

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 104
Předpoklady
EVER ( DAALX62 Kořeny evropské kultury )
Základní obeznámenost s životem a dílem W. Shakespeara ( např. Hodek, Hilský, Chudoba, Honan, Wells aj.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Schopnost porozumění a samostatné interpretace vybraných děl W. Shakespeara s důrazem na možnosti jejich uvádění a kulturní kontextualizace. Kurs je rozvržen do dvou semestrů: ZS se zaměří na intepretaci kategorií lásky a ctnosti (Romeo a Julie; Jindřich V); LS na kategorie odpuštění a zázraku (Konec vše napraví, Král Lear).
Osnova
  • ROMEO A JULIE (pojem lásky) Láska v nejrůznějších podobách (love, charity, affection, sensuality, lust, passion, procreation, self-denial, sacrifice) byla u Shakespeara předmětem důsledné básnicko-filosofické reflexe. Cílem kursu je nacházet a analyzovat její rozlišení s pomocí antropologie a morální filosofie (Aristoteles, Augustin) a ukázat, jak jejich rozvíjení souvisí s uměleckou imaginací tvůrce, společenským duchem zlomové kulturní epochy i s vnímavostí dnešního čtenáře. Hlavním předmětem zůstává Shakespearova umělecká a dramatická metoda, kvality jazykového vyjádření a důvody jeho nadčasovosti. JINDŘICH V (pojem ctnosti) Analýza ctností a neřestí a Shakespearově hře. Jindřich V. a ctnost spravedlnosti, uměřenosti, odvahy a moudrosti; protikladné neřesti na příkladu francouzské aristokracie (pýcha, marnivost, bezhlavá smělost). Ars vivendi a ars moriendi v Jindřichu V. Ukázky převážně z Branaghova zpracování (1989).
Literatura
  • BROOK, P.: Evoking Shakespeare. info
  • Hilský, M.: Shakespeare a jeviště svět. Praha 2010. info
  • Hodek, B.: William Shakespeare : kronika hereckého života. Praha 1971 (2. vyd. 1994). info
  • Honan, P.: Shakespeare : životopis. Praha 2011. info
  • OSOLSOBĚ, Petr. Umění a ctnost. Barrister, Brno 2013.
  • OSOLSOBĚ, Petr. Hamletova Řeč k hercům v perspektivě jezuitského didaktického divadla. In Ad Honorem Bořivoj Srba. Brno: JAMU, 2006. s. 89-98, 9 s. ISBN 80-86928-16-0. info
Výukové metody
Přednáška s ukázkami (projekce). Analýza zvolené hry (2 hry během semestru) z hlediska děje, konfliktu, motivů postav, inscenace, dramatických možností, jazyka a překladu, adaptace, dramaturgie, historického a kulturního kontextu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2021.