DAALX04 Dějiny světového divadla IV

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Michael Sodomka (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D.
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 104
Předpoklady
EVER ( DAAZX03 Dějiny světového divadla III )
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Výstupy z učení
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru (studijní specializace). Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla. Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese.
Osnova
 • 1. Německé divadlo na počátku 20. století (expresionismus, Max Reinhardt, Bauhaus, dramatici).
 • 2. Epické divadlo.
 • 3. Antonin Artaud.
 • 4. Existencialismus a absurdní divadlo.
 • 5. USA: drama a divadlo 20. století.
 • 6. Muzikál.
 • 7. Alternativní divadlo (Living Theatre, Bread and Puppet Theatre...).
 • 8. Anglické divadlo po r. 1950.
 • 9. Polské divadlo 20. století.
 • 10. Francouzské divadlo po r. 1950.
 • 11. Německé divadlo po r. 1950.
 • 12. Postmoderní a postdramatické divadlo.
Literatura
  povinná literatura
 • Federico García Lorca: Krvavá svatba
 • Jean Anouilh: Antigona
 • Luigi Pirandello: Šest postav hledá autora
 • Luigi Pirandello: Každý má svou pravdu
 • Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její děti
 • Bertolt Brecht: Žebrácká opera
 • Bertolt Brecht: Dobrý člověk ze Sečuanu
 • Bertolt Brecht: Kavkazský křídový kruh
 • Bertolt Brecht: Život Galileiho
 • Bertolt Brecht: Zadržitelný vzestup Artura Uie
 • Bertolt Brecht: Baal
 • Bertolt Brecht: Let přes oceán
 • Jean-Paul Sartre: S vyloučením veřejnosti / Za zavřenými dveřmi
 • Jean-Paul Sartre: Mouchy
 • Jean-Paul Sartre: Špinavé ruce
 • Albert Camus: Caligula
 • Samuel Beckett: Čekání na Godota
 • Eugene Ionesco: Plešatá zpěvačka
 • Eugene Ionesco: Nosorožec
 • Eugene Ionesco: Židle
 • Eugene Ionesco: Třeštění ve dvou
 • Eugene Ionesco: Nový nájemník
 • Eugene Ionesco: Nenajatý vrah
 • Eugene Ionesco: Král umírá
 • Eugene O’Neill: Smutek sluší Elektře
 • Eugene O’Neill: Cesta dlouhého dne do noci
 • Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše
 • Tennessee Williams: Tramvaj do stanice Touha
 • Tennessee Williams: Skleněný zvěřinec
 • Tennessee Williams: Sestup Orfeův
 • Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové?
 • Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy
 • Friedrich Dürrenmatt: Fyzikové
 • Friedrich Dürrenmatt: Frank Pátý
 • Harold Pinter: Narozeniny
 • Harold Pinter: Správce
 • Harold Pinter: Přehlídka
 • Thomas Bernhard: Immanuel Kant
 • Thomas Bernhard: Minetti
 • Thomas Bernhard: Divadelník
 • Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss
 • Thomas Bernhard: Náměstí hrdinů
 • Thomas Bernhard: Slavnost pro Borise
 • Peter Handke: Spílání publiku
 • Peter Handke: Kašpar
 • Werner Schwab: Prezidentky
 • Elfriede Jelinek: Co se stalo, když Nora opustila manžela
 • Elfriede Jelinek: Klara S.
 • Elfriede Jelinek: Sportštyk aneb Sportovní drama
 • Bernard-Marie Koltes: Boj černocha se psy
 • Bernard-Marie Koltes: Roberto Zucco
 • Yasmina Reza: Obraz / Kumšt
 • Caryl Churchill: Prvotřídní ženy
 • Mark Ravenhill: Shopping and Fucking
 • Mark Ravenhill: Faust (Faust je mrtvý)
 • Mark Ravenhill: Bazén (bez vody)
 • Sarah Kane: Psychóza ve 4.48
 • Sarah Kane: Faidra (z lásky)
 • Sarah Kane: Blasted
 • Martin McDonagh: Osiřelý západ
 • Martin McDonagh: Pan Polštář
 • Martin McDonagh: Mrzák inishmaanský
 • Martin McDonagh: Kráska z Leenane
 • Martin McDonagh: Kati
 • Roland Schimmelpfennig: Zlatý drak
 • Roland Schimmelpfennig: Arabská noc
 • Roland Schimmelpfennig: Černá voda
  doporučená literatura
 • Antonin Artaud I.díl - Život, dílo, sny. Sestavil Jan Kopecký, Praha-Brno, 1987. info
 • Antonin Artaud II.díl - Texty. Sestavil Jan Kopecký, Praha-Brno 1988. info
 • ARTAUD, A.: Cenci : Tragédie ve čtyřech dějstvích (deseti obrazech); podle Shelleye a Stendhala, Přeložil Jan Kopecký Praha : Dilia, 1967. info
 • ARTAUD, A.: Surrealistické texty, Dopisy z Rodez, Přisluhovači trýzně. Praha : Herrmann, 1996. info
 • Augustová, Zuzana: Thomas Bernhard. Brno 2003. info
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983. info
 • Blahník, V.K. : Světové dějiny divadla. Adventinum, Praha 1929. info
 • Braun, K.: Divadelní prostor. info
 • Braun, K.: Druhá divadelní reforma? Praha 1993. info
 • Brecht, B. : O divadelnom umení. SVKL, Bratislava 1959. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brecht B.: Myšlenky, Praha 1958. info
 • Brockett, O.: Dějiny divadla, Praha 1999. info
 • Cejpek, Václav: Černý anděl: pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernarda.Brno 1994. info
 • Esslin, M.: Podstata, tradice a smysl absurdního divadla, Brno 1966. info
 • Grotowski, J.: Divadlo a rituál : texty 1965-1969. Bratislava 1999. info
 • Grotowski, J.: Texty 1-3, zprac. J.Pilátová. PKS Praha 1990. info
 • Jobertová, D.: Když mluvit znamená jednat : francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století. Praha 2009. info
 • Jouvet, L. : Nepřevtělený herec. Orbis, Praha 1967. info
 • Kopecký, J.: Antonin Artaud poslední z prokletých. Praha 1994. info
 • Kundera, L.: Brecht. Brno 1999. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Pilátová, J.: Hnízdo Grotowského. Praha 2009. info
 • Pörtner, P. : Experimentální divadlo. Orbis, Praha 1965. info
 • Šimková, S.: Súčasné francúzske divadlo. Bratislava 1985. info
 • Štúrová, N.: Piscatorovo divadlo vyznania. Bratislava 1969. info
 • Trtílek, Pavel: Specifika francouzského absurdního divadla. Brno 2011. info
 • WEKWERTH, M.: Proměna divadla. Praha: Orbis, 1964. info
 • 
PISCATOR, E.: Politické divadlo. Praha: Svoboda, 1971. info
Výukové metody
Přednáška. Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Metody hodnocení
Zkouška: Písemný test z faktografických znalostí. Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech – analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem).
Informace učitele
Přednáška Dějiny světového divadla je čtyřsemestrální. Celý cyklus probíhá v průběhu 2 akademických roků (dvou studijních ročníků). Složení státní zkoušky je podmíněno absolvováním 4 semestrálních kurzů z dějin světového divadla. Aktuální informace o zadaných dramatech k četbě jsou uvedeny v souboru uloženém ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2020, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DAALX04