DAALX04 Dějiny světového divadla IV

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
2/0/4. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
Mgr. Naďa Satková, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jan Šotkovský, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Pavel Trtílek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Václav Cejpek
Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 10:15–11:45 104
Předpoklady
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se má naučit chápat vývojové souvislosti jednotlivých stylových epoch dějin divadla. Zvláštní zřetel je kladen na vztah historických podob divadla k současnosti.
Výstupy z učení
Student je schopen chápat a vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla a jejich vztah k současnosti. Umí aplikovat historicko-teoretické znalosti do praxe svého oboru-studijní specializace. Dokáže se orientovat v tematicky rozlehlé oblasti a ví, jak a kde získat podrobnější informace. Znalosti: student zná základní faktografii příslušných vývojových etap dějin divadla. Dovednosti: student umí analyzovat dramatické texty, vysvětlit vývojové souvislosti jednotlivých etap dějin divadla, využívat vědomosti k vytváření vazeb a paralel se současností a využívat jich pro vlastní uměleckou tvorbu či pro výkon své odborné profese.
Osnova
 • 1. Německý expresionismus. Max Reinhardt. Bauhaus.
 • 2. Divadlo krutosti - A. Artaud.
 • 3. Epické divadlo - B. Brecht a spol.
 • 4. Existencialismus a absurdní divadlo.
 • 5. Living Theatre, Bread and Puppet Theater, Odin Taetret ad.
 • 6. Polsko: Grotowski, Kantor, Szajna, Witkiewicz, Mrožek, Gombrowicz ad.
 • 7. Anglické divadlo po r. 1950.
 • 8. Německé divadlo po r. 1950.
 • 9. Francouzské divadlo po r. 1950.
 • 10. USA - drama a divadlo 20. stol.
 • 11. Postmoderní a postdramatické divadlo.
 • 12. Muzikálové divadlo.
Literatura
  povinná literatura
 • Bertolt Brecht: Matka Kuráž a její dět. info
 • Bertolt Brecht: Žebrácká opera, Dobrý člověk ze Sečuanu, Kavkazský křídový kruh, Život Galileiho, Zadržitelný vzestup Artura Uie (vybrat ještě jedno další drama Brechtovo). info
 • Brockett, O: Dějiny divadla. Praha 1999. info
 • Edward Albee: Kdo se bojí Virginie Woolfové, Stalo se v zoo, Americký sen, Koza aneb Kdo je Sylvie? (vybrat jeden text). info
 • Elfriede Jelinek: Klára S., Sportštyk aneb Sportovní drama, Sbohem (3 malá dramata) (vybrat jeden text). info
 • Elfriede Jelinek: Klára S., Sportštyk aneb Sportovní drama, Sbohem (3 malá dramata) (vybrat jeden text). info
 • Eugene O´Neill: Smutek sluší Elektře, Cesta dlouhého dne do noci (vybrat jedno drama). info
 • Eugène Ionesco: Nosorožec, Plešatá zpěvačka, Macbett (vybrat jedno drama). info
 • Federico García Lorca: Dům doni Bernardy, Pláňka (Yerma)- vybrat jedno drama. info
 • Friedrich Dürrenmatt: Návštěva staré dámy, Frank Pátý, Fyzikové (vybrat jedno drama). info
 • Harold Pinter: Narozeniny, Správce, Mechanický číšník, Přehlídka (vybrat jedno drama). info
 • Jean Anouilh: Tomáš Becekt aneb Čest Boží, Skřivánek, Cestující bez zavazadel, Antigona (vybrat jedno drama). info
 • Jean Tardieu: Aktovky (Kdo je tam, Symfonická rozmluva, Nábytek, Zbytečná slušnost, Okénko, Osvald a Zinaida mluví stranou, Jedno slovo za druhé) [viz Intranet JAMU] (vybrat tři aktovky). info
 • Jean-Paul Sartre: S vyloučením veřejnosti, Ďábel a pánbůh (vybrat jedno drama). info
 • Luigi Pirandello: Šest postav hledá autora, Každý má svou pravdu (vybrat jedno drama). info
 • Mark Ravenhill: Faust : Faust je mrtvý (nebo jiný text od Ravenhilla). info
 • Martin McDonagh: Osiřelý západ, Mrzák inishmaanský (nebo jiný text od McDonagha). info
 • Samuel Beckett: Čekání na Godota. info
 • Schmitt Éric-Emmanuel: Libertin (nebo jiný text od Schmitta). info
 • Tankred Dorst: Merlin aneb Pustá zem, Legenda o ubohém Jindřichovi, Velké lhaní pod hradbami, Zatáčka (vybrat jeden dramatický text). info
 • Tennessee Williams: Kočka na rozpálené plechové střeše, Tramvaj do stanice Touha, Skleněný zvěřinec, Vytetovaná růže, Sestup Orfeův (vybrat jedno drama). info
 • Thomas Bernhard: Immanuel Kant, Divadelník, Slavnost pro Borise, Velikáni (vybrat jedno drama). info
 • Werner Schwab: Prezidentky, Lidumor aneb má játra beze smyslu, Můj Psímorda (vybrat jeden text). info
  doporučená literatura
 • Antonin Artaud I.díl - Život, dílo, sny. Sestavil Jan Kopecký, Praha-Brno, 1987. info
 • Antonin Artaud II.díl - Texty. Sestavil Jan Kopecký, Praha-Brno 1988. info
 • ARTAUD, A.: Cenci : Tragédie ve čtyřech dějstvích (deseti obrazech); podle Shelleye a Stendhala, Přeložil Jan Kopecký Praha : Dilia, 1967. info
 • ARTAUD, A.: Surrealistické texty, Dopisy z Rodez, Přisluhovači trýzně. Praha : Herrmann, 1996. info
 • Augustová, Zuzana: Thomas Bernhard. Brno 2003. info
 • Barba, E. - Savarese, N. Slovník divadelní antropologie: O skrytém umění herců. Praha: Divadelní ústav, 2000. info
 • Bernard, J. Co je divadlo?. Praha 1983. info
 • Blahník, V.K. : Světové dějiny divadla. Adventinum, Praha 1929. info
 • Braun, K.: Divadelní prostor. info
 • Braun, K.: Druhá divadelní reforma? Praha 1993. info
 • Brecht, B. : O divadelnom umení. SVKL, Bratislava 1959. info
 • Brecht, B.: Kupování mosazi. Brno 2009. info
 • Brecht B.: Myšlenky, Praha 1958. info
 • Cejpek, Václav: Černý anděl: pokus o interpretaci dramatické tvorby Thomase Bernarda.Brno 1994. info
 • Esslin, M.: Podstata, tradice a smysl absurdního divadla, Brno 1966. info
 • Grotowski, J.: Divadlo a rituál : texty 1965-1969. Bratislava 1999. info
 • Grotowski, J.: Texty 1-3, zprac. J.Pilátová. PKS Praha 1990. info
 • Jobertová, D.: Když mluvit znamená jednat : francouzská dramatická a divadelní tvorba konce 20. století. Praha 2009. info
 • Jouvet, L. : Nepřevtělený herec. Orbis, Praha 1967. info
 • Kopecký, J.: Antonin Artaud poslední z prokletých. Praha 1994. info
 • Kundera, L.: Brecht. Brno 1999. info
 • Moussinac, L.: Divadlo od počiatku po naše dni, Bratislava 1965. info
 • Pavis, P. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003. info
 • Pavlovský, P. a kol. Základní pojmy divadla - teatrologický slovník. Praha: Nakladatelství Libri a Národní divadlo, 2004. ISBN 80-7277-194-9. info
 • Peter Scherhaufer: Čítanka z dejín divadelnej režie I, II, III, Bratislava 1996-1999. info
 • Pilátová, J.: Hnízdo Grotowského. Praha 2009. info
 • Pörtner, P. : Experimentální divadlo. Orbis, Praha 1965. info
 • Šimková, S.: Súčasné francúzske divadlo. Bratislava 1985. info
 • Štúrová, N.: Piscatorovo divadlo vyznania. Bratislava 1969. info
 • Trtílek, Pavel: Specifika francouzského absurdního divadla. Brno 2011. info
 • WEKWERTH, M.: Proměna divadla. Praha: Orbis, 1964. info
 • 
PISCATOR, E.: Politické divadlo. Praha: Svoboda, 1971. info
Výukové metody
Přednáška Jiná (domácí příprava, práce s dramatickými texty, diskuze)
Metody hodnocení
Písemný test z faktografických znalostí
Ústní rozhovor o přečtených dramatických textech - analýza dramatického textu (individuálně s každým studentem)
Informace učitele
Přednáška Dějiny světového divadla je čtyřsemestrální. Celý cyklus probíhá v průběhu 2 akademických roků (dvou studijních ročníků). Složení státní zkoušky je podmíněno absolvováním 4 semestrálních kurzů z dějin světového divadla.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2018, léto 2022, léto 2024.