DATL306 Bakalářský absolventský výkon

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Předpoklady
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby. Námět dokumentárního, hraného díla či cyklu fotografií. Produkční plán.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti Prokáže odbornou i tvůrčí kvalifikaci na konkrétním filmovém díle. Bakalářský absolventský projekt - umělecký výkon - je praktickým vyústěním všech znalostí, dovedností a uměleckých schopností získaných v průběhu bakalářského stupně studia.
Výstupy z učení
Všeobecné kompetence: - dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací - kapacita k učení se - kapacita přizpůsobovat se novým situacím - kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) - odhodlání k úspěchu - pochopení kultur a zvyků v jiných zemích - schopnost aplikace znalosti v praxi - schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce - schopnost kritiky a sebekritiky - schopnost řešit problémy - schopnost samostatné práce - týmová práce - uvědomění si konceptu kvality - základní profesní znalosti - základní všeobecné znalosti Oborově specifické kompetence: - Praktické využití poznatků z filmové tvorby při realizaci filmu - Schopnost efektivně využívat audiovizuální prostředky v praxi - Student má přehled o základních uměleckých směrech - Student umí vytvořit krátký film - Student zná historii filmové tvorby
Osnova
 • Koncepce projektu - umělecký záměr (cíl, téma, obsah, použité metody). Student odevzdává autorskou úvahu o svém tvůrčím záměru, týkající se absolventského uměleckého díla. Písemná a produkční příprava uměleckého výkonu, uměleckého díla. Praktická příprava, realizace a prezentace uměleckého výkonu, uměleckého díla. Reflexe a hodnocení uměleckého výkonu, uměleckého díla.
Literatura
 • GINDL-TATÁROVÁ, Zuzana. Praktická dramaturgia. Bratislava: VŠMU, 2008. ISBN 978-80-85182-98-9.
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 80-87067-65-7.
 • ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: FAMU, 1997, ISBN 8085883 22 8.
 • KATZ, Steve D. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen. Burlington, MA: Focal Press, 2001.ISBN 978-0941188104.
 • CARRIERE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1995. ISBN 80-7004-081-5.
 • FLEISCHER, Jan. To by mohl být film. Zlín: Archa, 2009. ISBN978_80-901926-4-5.
 • HURBIS-CHERRIER, Mick, RABIGER, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics. 5th Edition. Burlington, MA: Focal Press, 2013. 978-0240818450.
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU, 2010. 978-80-7331-181-0.
 • DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého 3. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3017-2.
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. ISBN 80-7331-314-2.
Výukové metody
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Metody hodnocení
hodnocení na základě konzultací a konečné podoby výkonu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DATL306