logo Divadelní fakulta Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky
Děkanát
54531028 ARTDS Děk DIFA Divadelní fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ateliéruprof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci