Faculty of Theatre logo Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky
Děkanát
54531028 ARTDS Děk DIFA Faculty of Theatre JAMU

Supervised Teaching

head of departmentdoc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.

Staff