DATL306 Bakalářský absolventský výkon

Divadelní fakulta
léto 2020
Rozsah
0/2/6. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
doc. Mgr. Petr Francán (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Záboj (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby. Námět dokumentárního, hraného díla či cyklu fotografií. Produkční plán.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti Prokáže odbornou i tvůrčí kvalifikaci na konkrétním filmovém díle. Bakalářský absolventský projekt - umělecký výkon - je praktickým vyústěním všech znalostí, dovedností a uměleckých schopností získaných v průběhu bakalářského stupně studia.
Výstupy z učení
Všeobecné kompetence: - dovednosti spojené s využíváním a zpracováním informací - kapacita k učení se - kapacita přizpůsobovat se novým situacím - kapacita vytvářet nové myšlenky (kreativita) - odhodlání k úspěchu - pochopení kultur a zvyků v jiných zemích - schopnost aplikace znalosti v praxi - schopnost komunikace slovem a písmem v rodném jazyce - schopnost kritiky a sebekritiky - schopnost řešit problémy - schopnost samostatné práce - týmová práce - uvědomění si konceptu kvality - základní profesní znalosti - základní všeobecné znalosti Oborově specifické kompetence: - Praktické využití poznatků z filmové tvorby při realizaci filmu - Schopnost efektivně využívat audiovizuální prostředky v praxi - Student má přehled o základních uměleckých směrech - Student umí vytvořit krátký film - Student zná historii filmové tvorby
Osnova
 • Koncepce projektu - umělecký záměr (cíl, téma, obsah, použité metody). Student odevzdává autorskou úvahu o svém tvůrčím záměru, týkající se absolventského uměleckého díla. Písemná a produkční příprava uměleckého výkonu, uměleckého díla. Praktická příprava, realizace a prezentace uměleckého výkonu, uměleckého díla. Reflexe a hodnocení uměleckého výkonu, uměleckého díla.
Literatura
 • GINDL-TATÁROVÁ, Zuzana. Praktická dramaturgia. Bratislava: VŠMU, 2008. ISBN 978-80-85182-98-9.
 • FIELD, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. ISBN 80-87067-65-7.
 • ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. Praha: FAMU, 1997, ISBN 8085883 22 8.
 • KATZ, Steve D. Film Directing Shot by Shot: Visualizing from Concept to Screen. Burlington, MA: Focal Press, 2001.ISBN 978-0941188104.
 • CARRIERE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: NFA, 1995. ISBN 80-7004-081-5.
 • FLEISCHER, Jan. To by mohl být film. Zlín: Archa, 2009. ISBN978_80-901926-4-5.
 • HURBIS-CHERRIER, Mick, RABIGER, Michael. Directing: Film Techniques and Aesthetics. 5th Edition. Burlington, MA: Focal Press, 2013. 978-0240818450.
 • NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. Praha: AMU, 2010. 978-80-7331-181-0.
 • DOČEKALOVÁ, Markéta. Tvůrčí psaní pro každého 3. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3017-2.
 • ARONSONOVÁ, Linda. Scénář pro 21. století. Praha: AMU, 2014. ISBN 80-7331-314-2.
Výukové metody
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Metody hodnocení
hodnocení na základě konzultací a konečné podoby výkonu
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2021, léto 2022, léto 2023, léto 2024.