DDVL320 Divadelní projekt IV - dílny k inscenacím JAMU

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 8:30–9:15 2, Po 9:15–10:00 2, Po 10:15–11:00 2, Po 11:00–11:45 2
Předpoklady
Předmět navazuje na praktickou výuku v předmětech Praxe a Divadlo ve výchově, jejichž absolvování je předpokladem ke studiu v předmětu Dílny k inscenacím.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Dílny k inscenacím JAMU je:
- seznámit studenty s historii a teorií divadelního lektorství v kontextu strategií práce s publikem v zahraničí (Velká Británie, Německo) a u nás
- srovnat tvůrčí přístupy k zaměření a strukturování dílen k inscenacím v divadlech v ČR a zahraničí
- vést studenty při připravě a realizaci dílen k inscenacím ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí včetně organizačního zajištění a propagace
Výstupy z učení
Abslovent předmětu Dílny k inscenacím JAMU:
- se bude schopen orientovat se v problematice divadelního lektorství a vnímat ho v kontextu startegií práce s publikem;
- dokáže zvolit, aplikovat nebo adaptovat vhodný fotmát práce s publikem ke zvolené inscenaci;
- bude schopen aplikovat postupy strukturování dílny k divadelní inscenaci;
- dokáže navázat spolupráci s profesionální divadelní scénou na poli práce s publikem
Osnova
 • Přednášené okruhy:
 • - historie divadelního lektorství v zahraničí a u nás
 • - teorie divadelního lektorství, konfrontace různých pohledů na problematiku DL
 • - strukturování dílen k inscenacím
 • Okruhy praktické přípravy:
 • - návštěvy doprovodných programů profesionálních divadel, srovnání různých koncepcí práce s publikem
 • - příprava doprovodné dílny k inscenaci ve Studiu Marta a v Divadle na Orlí ve dvou týmech
 • - propagace a organizační zajištění programu a jeho realizace, reflexe a dokumentace
Literatura
 • Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském a Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském. Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu: Sborník příspěvků, které zazněly na sympoziu o divadelním lektorství. Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským, 2014. URL info
 • VÁŇOVÁ M.: Se třídou do divadla, Tvořivá dramatika, č. 3, 2017
 • VON VORST D.: Divadlo pod svou vlastní lupou. Tvůrčí dílny k inscenacím. Tvořivá dramatika, č. 1, 2011
 • URBANOVSKÁ Š.: Ateliér Švandova divadla, Tvořivá dramatika, č. 1, 2011
 • BURA A.: Divadelní lektor, nebo divadelní pedagog?, Tvořivá dramatika, č. 3, 2017
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě:
docházky - 85% účasti v hodinách, 100% účasti ve fázi realizace projektu
- studia zadané literatury, absolvování náslechů a návštěv divadel apod.
- zpracování referátu na zadané téma
- aktivního zapojení v procesu přípravy a realizace dílen k inscenaci
- zpracování dokumentace a prezentace na festivalu Sítko
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DDVL320