logo Divadelní fakulta Ateliér divadlo a výchova
Děkanát
54531023 ADV Děk DIFA Divadelní fakulta JAMU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ateliéruprof. PhDr. Silva Macková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci