DAAZX34 Francouzština

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. Jana Glombíčková (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Glombíčková
Kabinet jazyků - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAAZX34/DP: St 10:15–11:45 UCEBNA_2, J. Glombíčková
DAAZX34/ERA: Čt 10:15–11:45 107, J. Glombíčková
DAAZX34/CH: Pá 8:30–10:00 107, J. Glombíčková
DAAZX34/JT: St 10:15–11:45 UCEBNA_2, J. Glombíčková
DAAZX34/MH: Pá 10:15–11:45 107, J. Glombíčková
DAAZX34/pokrocili: Po 10:15–11:45 107, J. Glombíčková
DAAZX34/SC: Čt 8:30–10:00 107, J. Glombíčková
Předpoklady
1. Znalost jazyka na úrovni A1/A2 SERR, 2. Znalost jazyka na úrovni B1/B2 SERR, 3. Znalost jazyka na úrovni B2/C1 SERR. Předmět je určen i pro začátečníky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: - rozvíjení řečových dovedností a prohlubování znalostí gramatických struktur jazyka - rozšiřování slovní zásoby zejména z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
Výstupy z učení
Student bude schopen: komunikovat na odpovídající jazykové úrovni dle SERR; používat terminologii ze svého oboru; formulovat hlavní myšlenky divadelní hry nebo filmu; hodnotit inscenace a umělecké výkony; shrnout odborný text; diskutovat, argumentovat na dané téma
Osnova
 • Praktická cvičení zaměřená na procvičení gramatických jevů pro danou jazykovou úroveň dle SERR
 • Překlad úryvků z divadelních her nebo filmů
 • Terminologie z oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televize
 • Projekce záznamu divadelního představení v původním znění nebo projekce filmu v původním znění
 • Projekce krátkometrážních filmů v původním znění
 • Recenze, články
Literatura
 • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k úrovni A1-C1 SERR.
 • PAVIS, P. Dictionnaire du théâtre. Armand Colin, 2015. ISBN 978-2-200-26309-6. info
 • PIERRON, A. Dictionnaire de la langue du théâtre. Mots et mœurs du théâtre. Le Robert, 2009. ISBN 978-2-84902-652-6. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů 1 x 90 minut týdně. Při výuce je využívána kombinace komunikativní, přímé a gramaticko-překladatelské metody výuky cizích jazyků; porozumění slyšenému a čtenému, mluvený projev; využití multimédií.
Metody hodnocení
Aktivní účast na hodinách (70%). Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou pro jeho udělení je úspěšnost v písemném testu min. 60%.
Informace učitele
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DAAZX34