DAAZX35 Španělština

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Adrian Hundhausen (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Glombíčková
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAAZX35/1: Po 10:15–11:45 UCEBNA_1, A. Hundhausen
DAAZX35/2: Po 14:30–16:00 UCEBNA_1, A. Hundhausen
DAAZX35/3: St 10:15–11:45 UCEBNA_1, A. Hundhausen
Předpoklady
Od úplných začátečníků přes A1 po B2 SERR v závislosti na konkrétní pokročilosti individuálních studentů příslušného kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je dosažení úrovně A1, A2 nebo C1 v závislosti na pokročilosti příslušné skupiny, jakož i složení "mock-testů" na výše uvedených úrovních SERR. (DELE). Obsahem předmětu jsou témata a učební látka obsažená v učebnicích obecné španělštiny, a testovacích cvičebnicích vedoucích k těmto cílům. Obsah je obohacen o témata a terminologii z oblasti divadelních specifik: práce s divadelním a filmovým textem, četba divadelních textů v originále, překlad a interpretace původního textu, terminologie se zaměřením na popis divadelní budovy, jeviště, zákulisí a práci dalších zaměstnanců divadla. (Nejen) u hereckých oborů je též možné směřování k pojetí cizojazyčné výuky v rámci didaktického divadelního projektu.
Výstupy z učení
Ovládání všech základních gramatických kategorii, v kterých by Češi typicky měli nedostatky. Schopnost psát krátký divadelní text (např. recenzi) ve Šj. Schopnost plynule hovořit s rodilými mluvčími o základních tématech. Znalost 100 nejběžnějších španělských slov v oboru divadlo.
Osnova
  • Základní osvojení souboru řečových dovedností (poslech, mluvení, čtení, psaní), návyků a informací, které představují nástroj komunikace v situacích praktického a profesního života. Zaměření na předmětové a mezipředmětové souvislosti odpovídající úrovni jazykových znalostí a dovedností. Zvládnutí základní úrovně řečových dovedností a jazykové kompetence srovnatelné s Evropským referenčním rámcem (úroveň A1-C1). Připravenost pro orientaci a komunikaci v mezinárodním kontextu. Základy orientace v cizojazyčné literatuře a na internetu. Zvládnutí závěrečného testu od úrovně A1 po C1 minimálně na 60 procent.
Literatura
  • Všechny typy cvičebnic a testovacích materiálů vedoucích k A1/A2 a C1 SERR v závislosti na pokročilosti příslušné jazykové skupiny.
  • PEÑARANDA, Carlos Ferrer, Santiago FARIÑA a Klára SÝKOROVÁ. Habla y opina. Edika, 2014. info
  • ASTRO, Francisca, Viúdez PILAR a Díaz BALLESTEROS. Aprende 2,3,4. INFOA, 2013. info
  • BROŽOVÁ, Kateřina, Carlos FERRER a PEÑARANDA. Aventura 1,2,3. Klett, 2009. info
  • ALONSO, Rosario, Raya ET a AL. Gramática básica del estudiante de español. Difusión, 2005. info
  • REBECA, M, VALETTE a Joy RENJILIAN-BURGY. Album. D.C. Heath and Co., 1993. info
Výukové metody
Pravidelná výuka cizího jazyka ve skupině dle pokročilosti, 1 x 60 nebo 90 minut týdně. Používané metody: komunikativní, gramaticko-překladatelská, drilovací, role-plays, creative writing, audiovizuální, TPR.
Metody hodnocení
Složení dílčích kontrolních testů minimálně na 50 procent, udělení semestrálních klasifikovaných zápočtů. Prezence za semestr minimálně 70 procent (v případě účasti na studijních projektech nutnost dohody o individuálním řešení prezence s pedagogem).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DAAZX35