DPHLX06 Psychologie

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Hornová (přednášející)
Garance
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 15. 2. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 22. 2. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 14. 3. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 28. 3. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 11. 4. 9:30–11:30 ucebna_A, Čt 25. 4. 9:30–11:30 ucebna_A
Předpoklady
Znalost obecné a vývojové psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Psychologie imaginace - Cílem předmětu je poskytnout současný pohled na podstatu a dynamiku imaginativně-emotivních procesů v duševním dění osobnosti a na proces rozvoje těchto bazálních mechanizmů kultivace a autokultivace jednice prostřednictvím imaginativních aktivit.
Osnova
 • Teze přednášek:
 • 1.Racionálně kognitivní a imaginativně emotivní funkce, podstata, prostředky rozvoje a dopad jejich rovnováhy či egocentričnosti na duševní dění osobnosti
 • 2.Orientační funkce imaginace, operačně prožitkové myšlení, obrazně znaková komunikace, dvojí typ poznání: intuitivní a logický, myšlení v obrazech
 • 3.Katartická funkce imaginace, vazba imaginace na emoce, součinnost s vegetativním systémem, duševně homeostatický a aberaktivní vliv prostřednictvím snů, mýtů, pohádek, her, volné kresby, dramatu, umění apod.
 • 4.Anticipační fukce imaginace
 • 5.Fixační funkce anticipace
 • 6.Emancipační funkce imaginace
 • 7.Kreativní funkce imaginace
 • 8.Funkce imaginace v procesu sebepoznávání
 • 9.Funkce imaginace v procesu utváření já
 • 10.Funkce imaginace při seberozvoji a sebeuplatnění
 • 11.Funkce imaginace při integraci poznání
 • 12.Harmonizační funkce imaginace, podíl na různorodosti modelů světa
 • 13.Teleologická funkce imaginace
 • 14.Imaginace a kultivace osobnosti
 • 15.Hra a dramata jako imaginativní aktivity
Literatura
 • Arnheim,R.: Art and Visual Perception, L.A.1960. info
 • Arnheim,R.: Visual Thinking, London 1970. info
 • Berne,E.: Jak si lidé hrají, Praha 1970. info
 • Byle,G.: Imagination, In: Essays in Phisophical Psychology, London 1967. info
 • Čačka,O.: Psychologie imaginativní výchovy a vzdělávání s příklady aplikace, Brno 1999. info
 • Černoušek,M.: Psychologie životního prostředí, Praha 1986. info
 • Černoušek,M.: Sby, Praha 1988. info
 • Eco,U.: Sémiotika divadelního představení, In Dramatické umění, sv.2, Praha 1968, str.44 - 53. info
 • Elkonin,D.B.: Psychológiva hry, Bratislava 1980. info
 • Freud,S.: Výklad snů, Praha 1937. info
 • Fromm,E.: Sny a mýty, Bratislava 1970. info
 • Fugy, H.: Imagination, N.Y. 1985. info
 • Henry,W.E.: The Anylysis ofFantasy, London 1956. info
 • Hlavsa,J. - Jurčová,M.: Psychogické metody zisťovania tvorivosti, Bratislava 1978. info
 • Honzík,K.: Tvorba životního slohu, Praha 1976. info
 • Izard,C.E.: Human Emotions, N.Y. 1982. info
 • Jahoda,G.: Psychology and Antropology, N.Y. 1982. info
 • Jung, C. G.: Duše moderního člověka. Brno: Atlantis 1994. info
 • Klinger,E.: Structure and Funkcion of Fantasy, N.Y. 1971. info
 • Kowzan,T.: Znak v divadle, Praha 1973. info
 • Křivohlavý,J.: Hra a komunikativní dovednosti, Praha 1971. info
 • Kulka,J.: Komplexní analýza uměleckého díla, Praha 1986. info
 • Lewis,D.: Tajná řeč těla, Praha 1993. info
 • Millardová,S.: Psychologie hry, Praha 1978. info
 • Osborn,A.: Applied Imagination, N.Y.1967. info
 • Plitchik,R.: The Emotions, Facts, Theories and New Model, N.Y. 1062. info
 • Rappoport,S.Ch.: Umenie a emócie, Bratislava 1979. info
 • Read H.: Výchova uměním. Praha, Odeon 1967. info
 • Read,H.: The Philosophy of Modern Art, London 1975. info
 • Rodari,G.: Grammatika fantazii /překlad z italštiny/, Moskva 1990. info
 • Sheikh,A.A.: Imagination, N.Y.1985. info
 • Uždil,J.: Mezi uměním a výchovou, Praha 1988. info
 • Viewegh,L.: Fantazie, Praha 1986. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DPHLX06