DSCL116 Fotografie I

Divadelní fakulta
léto 2021
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Ondřej Žižka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 15:15–16:00 uc_C, St 16:15–17:00 uc_C
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají základní orientaci v historických předpokladech vzniku fotografie, vytvoří si přehled o jednotlivých fotografických žánrech (portrét, zátiší, dokument, krajina, móda, akt) a seznámí se se základními pojmy z oboru fotografie. V průběhu praktických cvičení si osvojí elementární dovednosti pro vytvoření analogové a digitální fotografie (práce s fotografickým přístrojem, exponování a vyvolání černobílého filmu, digitalizace a tisk, princip digitálního záznamu obrazu, digitální postprodukce). Praktická cvičení budou navazovat na práci v předmětech Scénografie a Kostým.
Výstupy z učení
student zná základy teorie fotografie ovládá techniku analogové fotografie umí vyvolat film dokáže vyrobit černo-bílou fotografii
Osnova
  • Téma: Zátiší, které mne charakterizuje 1. Úvodní přednáška 2. - 3. Fotografování nalezeného zátiší v plenéru 4. - 5. Konstrukce zátiší pomocí historické techniky – Kyanotypie 6. - 7. Konstrukce charakterizujícího zátiší v ateliéru 8. Výběr zaměření semestrální práce 9. Ukázka tvorby různých autorů 10. Konzultace samostatné tvorby 11. Konzultace obsahu fotografií, úpravy, ukázky 12. Výběr fotografií pro závěrečný soubor 13. Prezentace semestrálních prací, hodnocení
Literatura
  • BIRGUS, Vladimír a VOJŤECHOVSKÝ, Miroslav: Česká fotografie 90. let. KANT 1998, ISBN: 80-86217-00-0
  • FÁROVÁ, Anna: Josef Sudek, Torst 1995, ISBN: 978-80-7215-506-4
  • KINDERSLEY, Dorling a LANGFORD, Michael : Tvůrčí fotografie, Slovart 1994, ISBN: 978-80-7209-216-1
  • FLUSSER, Vilém: Za filosofii fotografie, Fra 2013, ISBN: 978-80-86603-79-7
  • WILLMORE, Ben: Velká kniha k Adobe Photoshop CS4, CP Books, Praha 2007, ISBN: 8025105318
  • ADAMS, Ansel: The Camera / The Negative / The Print, New York Graphic Society / Little Brown, 1980 / 1984 / 1983 (1980) ASIN: B000V5CW28
  • CHEUNG, William: Fotografujeme portrét, Computer Press 2007, SBN: 80-251-1290-x
Výukové metody
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a odevzdaných prací - 5 fotografií formátu 30 x 20 cm vytištěných na fotografickém papíru, elektronická verze fotogrfií a krátká explikace k souboru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2017, léto 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2021/DSCL116