logo Divadelní fakulta Ateliér scénografie
Děkanát
54531029 AS Děk DIFA Divadelní fakulta JAMU

Garantovaná výuka

vedoucí ateliérudoc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci