DSCL116 Základy fotografie I

Divadelní fakulta
léto 2017
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Ondřej Žižka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 16:30–18:00 UCEBNY
Předpoklady
EVER ( DSCZ116 Základy fotografie I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají základními informace o historických souvislostech vzniku fotografie, o vývoji fotografických přístupů, o rozvoji fotografické techniky. Studenti jsou vedeni k práci ve fotografickém ateliéru, přes práci s umělým světlem k světlu přirozenému od černobílé fotografie k barevné. Absolventi jsou schopni samostatně pracovat s analogovým aparátem. Zvládají proces negativní i pozitivní ve fotokomoře. Naučí se samostatně pracovat s digitálním fotoaparátem.
Osnova
  • Nosným tématem předmětu Základy fotografie 1 je Portrét. Po úvodním přehledu o různých možnostech provedení portrétu na příkladech z historie a současnosti fotografie si studenti zvolí vlastní cestu ke zpracování tématu. Fotografie jsou průběžně konzultovány v průběhu semestru.
Literatura
    doporučená literatura
  • Fotografujeme portrét, William Cheung, Computer Press 2007. info
  • Michael Langford; Dorling Kindersley: Tvůrčí fotografie, Slovart 1995. info
Výukové metody
seminář, práce s obrazem, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet na základě docházky a odevzdaných prací - 5 fotografií formátu 30 x 20 cm vytištěných na fotografickém papíru, elektronická verze fotogrfií a krátká explikace k souboru.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2019, léto 2021.