Bayerova 5, 662 151NPMARTA_UCEBNY


  • Michaela Adlerová, tel. 54259 1513 (AS)
  • MgA. Kateřina Bláhová, tel. 54259 1513 (AS)
  • Mgr. Jitka Ciampi Matulová, tel. 54259 1513 (AS)
  • doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D., tel. 54259 1513 (AS)
  • doc. Mgr. Jana Preková, tel. 54259 1513 (AS)
  • doc. Mgr. Jan Štěpánek, tel. 54259 1513 (AS)
  • prof. Mgr. Ján Zavarský, tel. 54259 1513 (AS)