DSCZ116 Fotografie I

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Ondřej Žižka (přednášející)
Garance
doc. MgA. Marie Jirásková, Ph.D.
Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér scénografie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 15:15–16:00 uc_C, St 16:15–17:00 uc_C
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají základní orientaci v historických předpokladech vzniku fotografie, vytvoří si přehled o jednotlivých fotografických žánrech (portrét, zátiší, dokument, krajina, móda, akt) a seznámí se se základními pojmy z oboru fotografie. V průběhu praktických cvičení si osvojí elementární dovednosti pro vytvoření analogové a digitální fotografie (práce s fotografickým přístrojem, exponování a vyvolání černobílého filmu, digitalizace a tisk, princip digitálního záznamu obrazu, digitální postprodukce). Praktická cvičení budou navazovat na práci v předmětech Scénografie a Kostým.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu budou studenti schopni: - obecné orientace v dějinách fotografie - zvládat základní principy práce s fotografickým přístrojem - chápat postupy tvorby analogové a digitální fotografie - samostatně vytvořit autorský soubor fotografií
Osnova
 • Téma: Jevištní detail 1. Co je to fotografie – úvodní přednáška 2. - 3. Fotografování zátiší v ateliéru – rekonstrukce klasické malby 4. - 5. Analogová fotografie – fotografování v ateliéru, vyvolání černobílého negativu 6. - 7. Analogová fotografie – pozitivní zvětšenina 8. Fotografování detailů jeviště 9. Ukázka tvorby domácích a světových autorů 10. Konzultace samostatné tvorby, výběr zaměření semestrální práce 11. Konzultace obsahu fotografií, úpravy, ukázky 12. Výběr fotografií pro závěrečný soubor 13. Prezentace semestrálních prací, hodnocení
Literatura
  doporučená literatura
 • CHEUNG, William: Fotografujeme portrét, Computer Press 2007, SBN: 80-251-1290-x
 • FLUSSER, Vilém: Za filosofii fotografie, Fra 2013, ISBN: 978-80-86603-79-7
 • FÁROVÁ, Anna: Josef Sudek, Torst 1995, ISBN: 978-80-7215-506-4
 • KINDERSLEY, Dorling a LANGFORD, Michael : Tvůrčí fotografie, Slovart 1994, ISBN: 978-80-7209-216-1
 • BIRGUS, Vladimír a VOJŤECHOVSKÝ, Miroslav: Česká fotografie 90. let. KANT 1998, ISBN: 80-86217-00-0
 • ADAMS, Ansel: The Camera / The Negative / The Print, New York Graphic Society / Little Brown, 1980 / 1984 / 1983 (1980) ASIN: B000V5CW28
 • WILLMORE, Ben: Velká kniha k Adobe Photoshop CS4, CP Books, Praha 2007, ISBN: 8025105318.
 • PÁTEK, Jiří a VANČÁT, Pavel: Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Moravská galerie v Brně 2015, ISBN: 978-80-7027-290-9
Výukové metody
Přednášky, praktická cvičení, workshop, samostatná práce studentů.
Metody hodnocení
Studenti k zápočtu odevzdají 5 fotografií formátu 30 x 20 cm vytištěných na fotografickém papíru. Podmínkou získání zápočtu je také 80% účast ve výuce.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DSCZ116