DHAL105 Zpěv ansámblový I

Divadelní fakulta
léto 2023
Rozsah
0/3/0. 1 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Dagmar Klementová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet zpěvu - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 18:00–18:45 203, St 12:00–13:30 203
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
DHAL105/FD: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Klementová
DHAL105/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Klementová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka ansámblového zpěvu je nedílnou součástí hudebního vzdělání studentů činoherního herectví, v praxi se s problematikou zpívání ve vícehlasém seskupení setkávají velmi často. Systematická příprava studentům zvyšuje šance pro uplatnění v divadlech, kde jsou v současné době často uváděna hudebně-dramatická díla: muzikály i činohry s výraznou hudební složkou. Významně se prohlubuje schopnost pěvecko - hereckého uchopení požadované úlohy v rámci teamové spolupráce. Student se naučí vést svůj part a zároveň adekvátně reagovat na ostatní kolegy na jevišti.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování semestru schopen aplikovat získané teoretické znalosti do praktických výstupů v požadovaných interpretačních tvarech. Student bude schopen doladit se intonačně a dynamicky do příslušného hlasu na základě práce s dechovou oporou. Dalším předpokládaným výstupem bude schopnost měkkého nasazení tónu v unisonu a dvojhlasu.
Osnova
 • Rytmická cvičení, sluchová analýza, základní harmonické postupy a spoje. Hlasová cvičení cílená na vnitřní ovládání hlasového aparátu s důrazem na intonační jistotu a rozšíření dynamické škály hlasu. Cvičení k uvolnění případných bloků (zapojení pohybové složky a herecké stylizace zpěvu), schopnost vyjadřovat se zpěvem v rámci teamové spolupráce, rozvoj partnerského a skupinového cítění. Repertoir: dvojhlasé, případně trojhlasé písně (pop, gospel) s doprovodem klavíru. Propojení mluveného slova a ansámblového zpěvu ve spolupráci s předmětem Technika jevištní mluvy.
Literatura
  doporučená literatura
 • Originální notové materiály, vícehlasé transkripce písní různých žánrů,arr. Mac Huff, Kirby Shaw, Carl Strommen, Andy Back ad.,vlastní úpravy přizpůsobené požadavkům, dispozicím a potřebám studentů daného ročníku. info
 • Mertl, Ivo: Abeceda pro hudebníky, Brno 1999. info
 • Jelínek, Stanislav: Základní hudební pojmy, Kladno 2006. info
 • Kofroň, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu, Praha: 1985. info
 • Lýsek, František. Vokální intonace a rytmus. Praha :1955. info
 • Doležil, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha :1979. info
Výukové metody
Cvičení
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet na základě docházky a pokroku studenta. Veřejná vystoupení na akcích školy. Klauzura v podobě veřejné předváděčky samostatně, eventuálně v propojení s výstupem předmětu Technika jevištní mluvy.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2023/DHAL105