DAAZX33 Němčina

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jan Trna, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Glombíčková
Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jazyků – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DAAZX33/A: St 10:15–11:45 106, J. Trna
DAAZX33/DV: St 12:00–13:30 106, J. Trna
DAAZX33/CH: Pá 8:30–10:00 106, J. Trna
DAAZX33/MH: Pá 10:15–11:45 106, J. Trna
DAAZX33/SC: St 12:00–13:30 106, J. Trna
Předpoklady
Tento kurz je určen jak studentům začátečnických, tak pokročilejších jazykových úrovní, přičemž se klade důraz na nácvik komunikačních dovedností v obecné a odbornější němčině, jakožto na pochopení a správné používání gramatických struktur jazyka. Směrodatná je přitom aktuální jazyková úroveň uchazečů podle Evropského referenčního rámce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Časová dotace výuky bude rovnoměrně rozdělena mezi všechny jazykové kompetence: mluvený projev, porozumění čtenému textu, formulace vlastního psaného projevu a porozumění audio-materiálu, přičemž zvláště u pasivních dovedností kladu důraz na domácí přípravu. Ta může být realizována např. prostřednictvím sdíleného Google disku, na nějž účastníci kurzu vkládají své texty a dostávají na ně individuální zpětnou vazbu. Opakující se chyby a nepřesnosti jsou následně předmětem rozšířeného výkladu a procvičování v rámci videokonferenční výuky. Co se tematického zaměření výuky vzhledem k odbornosti týče, budou ve výuce uplatněny zjednodušené i autentické textové a audiovizuálními materiály zaměřené na divadelní problematiku. Znalosti struktury jazyka a pokročilejší slovní zásoby jsou rozvíjeny formou interaktivních cvičení zaměřených na každodenní/odbornou komunikaci, vyjádření vlastního názoru a formulaci jednoznačně srozumitelných argumentačních vzorců.
Literatura
    doporučená literatura
  • STIEBELER, H., WERFF, F. VAN DER. Fit fürs Goethe-Zertifikat B2. München: München: Hueber, 2020. info
  • PTAK, M. Grammatik Intensivtrainer B1. Berlin: Langenscheidt, 2010. info
Metody hodnocení
semestrální klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DAAZX33