DMAZ201 Herectví II

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/12/4. 8 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Andrea Buršová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Mgr. Zuzana Holbeinová, DiS. (přednášející)
doc. Mgr. Miroslav Ondra (přednášející)
Mgr. Petr Štěpán (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér činoherního herectví Niky Brettschneiderové - Ateliér činoherního herectví - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %), Ateliér fyzického divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění (50,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DMAZ201/CH: Po 16:15–17:45 302, Po 18:00–19:30 302, Čt 14:30–16:00 302, Čt 16:15–17:45 302, Pá 14:30–16:00 302, Pá 16:15–17:45 302, A. Buršová, I. Dostálek
DMAZ201/MH: Po 14:30–16:00 132, Po 16:15–17:45 SAL, St 14:30–16:00 132, St 16:15–17:45 132, Čt 14:30–16:00 SAL, Čt 16:15–17:45 SAL, M. Ondra, P. Štěpán
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
• Herecká proměna za použití vnitřních a vnějších hereckých výrazových prostředků směřující k charakterizaci postavy
• Rozvíjení schopnosti herecké analýzy textu
• Tvorba autorského textu rozvíjejícího dramatickou předlohu
• Zkoumání vrstevnatosti vztahů mezi hercem a postavou
• Seznámení s problematikou divadelních žánrů
• Vědomá integrace dovedností získaných v ostatních předmětech do herecké tvorby
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
• charakterizovat postavu vnitřními a vnějšími výrazovými prostředky
• adekvátní úrovně herecké analýzy textu
• zkoumat vztahy mezi hercem a postavou
• integrovat dovednosti získané v ostatních předmětech do herecké tvorby
Osnova
 • Naplnění cílů předmětu je realizováno s přihlédnutím jednak ke specifikacím každé ze tří specializací studijního programu a dále také s přihlédnutím ke specifice metod výuky jednotlivých vedoucích ateliérů, jejichž metodologie byla prověřena při jejich přijímacím a/nebo habilitačním řízení.
 • Specializace Činoherní herectví
 • Ateliér doc. Bergmana
 • Svět dramatického autora (Molière) jako výchozí impuls interpretační a autorské herecké tvorby – alexandrín, zvětšená stylizace pohybového výrazu, práce na více situacích, tedy i dvou až třech postavách (v jejich základních rysech); krátký autorský herecký projekt (na základě „psychosomatických cvičení“) na téma Molière. Další zvědomování kompozičních zákonitostí.
 • Ateliér doc. Riegera
 • Práce na krátkém dramatickém nebo nedramatickém textu za účelem:
 • • využití vnější i vnitřní charakteristiky postavy
 • • rozvoje herecké analýzy textu
 • • přivlastnění si daných okolností postavy zadané autorem
 • • integrace dovedností z ostatních předmětů
 • Ateilér doc. Smilkové
 • • na základě klasické dramatiky vnímání moderního světa herce
 • • rozvíjení technických možností herce
 • • herecký trénink
 • Ateliér doc. Dostálka
 • - práce s literární předlohou (dramatická literatura)
 • - tajemství herecké proměny v okolnostech zadaných autorem
 • - maximální konkrétnost jevištní akce
 • - odvážnost hereckého výrazu
 • Specializace Muzikálové herectví
 • doc. Talpová
 • K.J.Erben Kytice Z. Fibich melodramy Práce na Vodníkovi jako básni, dramatickém textu, textu písňovém, melodramu, tanečním ztvárnění scénické hudby. Text jako inspirace pro různé druhy uměleckého vyjádření.
 • Mgr. Štěpán
 • 1) Sólová improvizace
 • 2) Improvizace ve dvojici
 • 3) Hromadná improvizace
 • 4) Jednání slovem
 • 5) Dialog v různých typech komedií
 • 6) Ročníková "zkušební" inscenace
 • MgA. Zetel
 • • cvičení na rozvíjení fantazie, imaginace a partneřiny
 • • práce s textem - monology
 • • sólové hudebně dramatické etudy
 • Specializace Fyzické divadlo
 • 1. část semestru: věnujeme se divadelnímu žánru Commedia dell’arte a dialogu.
 • • stavba postavy, její role v dané situaci, její proměny.
 • • rozdělení mezi „game“ (jednání přes divadelní tvář) a play (jednání vnitřní). • jevištní stylizace přes tvar a rytmus hereckého provedení.
 • • analýza a interpretace dialogu.
 • • konfrontace mezi daným psaným dramatem a jeho hereckou interpretací: od interpretace k improvizaci a zpět.
 • • hra s předmětem od výrazné manipulace k fantazii.
 • 2. část semestru: věnujeme se dalším divadelním žánrům: melodrama (velké lidské emoce a víra), bouffon (mysterium a satyra), tragédie (nadlidské sily a odevzdanost).
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Analýza výsledků činnosti studenta, soustavné sledování výkonu studentů, profesní výkon. Docházka, plnění zadávaných úkolů a aktivní účast ve výuce mají zásadní podíl na celkovém hodnocení.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DMAZ201