DPHL404 Disertační práce

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/0/60. 30 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Splněné všechny předměty dle studijního plánu doktorského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Finalizace disertační práce, její korektury a předtisková úprava.
Osnova
  • Samostatná práce studenta při dokončování disertační práce - ve spolupráci se školitelem.
Výukové metody
Samostatná vědecko-výzkumná práce.
Metody hodnocení
Zapisuje školitel na základě dokončení disertační práce.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DPHL404