DAAZX16 Kořeny evropské kultury - antika a křesťanství

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.
Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 8:30–10:00 104
Předpoklady
Obecné kulturně historické znalosti na maturitní úrovni. Základní znalosti dějin umění, literatury a filosofie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními fakty a pojmy obecných kulturních dějin, včetně filosofie a náboženství formou úvodu.
Výstupy z učení
Znalosti pramenů evropské kultury: antická kultura, judaismus, křesťanství, Bible, římské právo, řecká filosofie a drama, velká tradice epiského básnictví, ranné křesťanství, zrod evropských států, velká tradice básnického eposu.
Osnova
 • Kde hledat prameny evropské kultury? antická kultura
 • judaismus
 • křesťanství
 • Bible a její části
 • římské právo a jeho vliv na právní myšlení novověku
 • řecká filosofie a drama
 • velká tradice epiského básnictví - Homér, Vergilius, Ovidius, Dante, Shakespeare
 • ranné křesťanství-Boethis a Augustin
 • zrod evropských států, velká tradice básnického eposu
 • renesance, reformace, novověk
 • osvícenství, sekularizace, modernita
Literatura
 • Bible - český ekumenický překlad
 • Sofoklés: Antigona
 • Platón: Symposion
 • de Voragine, Legenda Aurea, Kristiánova legenda,
 • Giovanni Reale: Kulturní a duchovní kořeny Evropy, Brno 2004.
Výukové metody
výklad s použitím tištěných sylabů, prezentace, četba
Metody hodnocení
písemný test s ústním dozkoušením
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DAAZX16