DPHZX02 Metody teatrologického výzkumu

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
1/1/8. 5 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Út 3. 10. až Út 12. 12. každé sudé úterý 10:15–11:45 ucebna_A
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je jednak poskytnout informativní přehled o divadelní vědě, jejích disciplínách a jejím místu v rámci věd o umění a ostatních humanitních oborů jednak získat základní orientaci v problémech metodologie teatrologického bádání o divadle, a tak zároveň doplnit a ucelit teoretické zázemí doktorandů.
Osnova
  • Studenti budou na vybraných textech diskutovat otázky koncipování odborné studie, monografie, odborného stylu, i specifika zkoumání divadla z hlediska praktických tvůrců i konkrétních, připravovaných dizertací. Osnova je vytvářena každý rok individuálně s ohledem na zaměření disertačních prací studentů.
Literatura
  • Eco,U.: Sémiotika divadelního představení, In Dramatické umění, sv.2, Praha 1968, str.44 - 53. info
  • Fischer-Lichte, E.: Čím je představení v kultuře performancí?Pokus o definici. Divadelní revue, 2009, 3, s. 13-21. info
  • Kotte, A. Divadelní věda. Úvod. Praha: KANT, 2010. ISBN 978-80-7437-019-9. info
  • Lehmann, Hans Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava (Divadelný ústav) 2007. info
  • Mukařovský, Jan: Studie I. - III. (Brno, 2007). info
  • Osolsobě, Ivo: Ostenze, hra, jazyk. Sémiotické studie. Host, Brno 2002. info
  • Petr Pokorný, Hermeneutika jako teorie porozumění (Vyšehrad 2006). info
Výukové metody
Seminární diskuse, samostudium.
Metody hodnocení
Hodnocení na základě průběžné práce v semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DPHZX02