DRTL203 Kapitoly z dějin českého filmu I

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Aujezdský
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 12:00–13:30 104
Předpoklady
Základní orientace v kinematografické tvorbě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s vývojovými tendencemi československého filmu od jeho počátků, přes speciální situaci protektorátního filmu až ke znárodněné kinematografii a následným snahám o vymezení se vůči socialistickému realismu.
Výstupy z učení
Student je schopen popsat vývojové tendence v poválečném československém filmu. Dokáže na příkladu konkrétních tvůrčích osobností a jejich díla definovat charakteristické rysy tvorby daného období.
Osnova
 • Počátky filmového média u nás: Kříženecký Český němý: rozběhy k náročnému filmu - kumulovaly se ke konci dvacátých let; Gustav Machatý – Kreutzerova sonáta (1926), Erotikon (1929), 1933 Extase – zvuk, vliv DWG; Jan Stanislav Kolár Svatý Václav (1929) – film, který se minul s dobou; Svatopluk Innemann, Plukovník Švec (1929) – legionářská epopej. Nástup zvuku: u nás: Tonka Šibenice, Karel Anton, 1929 Filmový experiment versus divácký film. Protektorátní film. Poválečný film: první roky zestátněné kinematografie Reflexe tedencí v evropské a americké filmové tvorbě, ideologická deformace směřování československé kinematografie.
Literatura
  povinná literatura
 • Luboš Bartošek: Náš film. Kapitoly z dějin (1896-1945). info
 • Kašpar, Lukáš: Český hraný film za protektorátu, Praha: Libri, 2007.
 • PŁAŻEWSKI, Jerzy. Dějiny filmu: 1895-2005. Vyd. 1. Praha: Academia. 901 s. ISBN 978-80-200-1689-8. 2009. info
  doporučená literatura
 • Kristin THOMPSONOVÁ ad.: Dějiny filmu. NLN 2007. info
  neurčeno
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. 1., dopl. vyd. [i.e. 2. vyd.]. Praha: KMa, 2008.
Výukové metody
Přednáška s filmovými ukázkami. Analytické metody, diskuzní metody.
Metody hodnocení
Ústní zkouška postihující celou šíři probírané látky.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DRTL203