DDVZ204 Divadlo ve výchově

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/4/1. 2 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
MgA. Radka Macková (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Silva Macková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–12:45 4, St 12:45–13:30 4, St 14:30–15:15 4, St 15:15–16:00 4
Předpoklady
Předmět navazuje na oblast tvůrčí pedagogické praxe. Předpokládá se schopnost strukturovat divadelně vzdělávací program a pracovat se skupinou účastníků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu divadlo ve výchově je:
- seznámit studenty s historii a teorii divadla ve výchově a vzdělávání (Theater in Education) v České republice a v zahraničí
- v rámci přednášek a náslechů představit formy aktivizace divadelního publika (participační divadlo, interaktivní divadlo)
- uvést studenty do kontextu umělecko-vzdělávací činnosti při profesionálních divadlech (divadelní lektorství)
- vést studenty při přípravě a realizaci programu divadla ve výchově ve spolupráci s profesionálním divadlem a zapojit je do organizačního zajištění a propagace
Výstupy z učení
Absolvent předmětu divadlo ve výchově:
- dokáže definovat cíle a zaměření tvorby v oblasti divadla ve výchově a vzdělávání
- bude schopen analyzovat tvorbu v oblasti DvV v ČR i zahraničí (forma, použité prostředky)
- bude aplikovat postupy aktivizace divadelního publika (participační divadlo, interaktivní divadlo) v rámci své vlastní praxe
- bude schopen v týmu nebo samostatně připravit a realizovat program divadla ve výchově včetně jeho propagace a dokumentace
- dokáže navázat spolupráci s profesionální divadelní scénou na poli práce s publikem
Osnova
 • Přednášené okruhy:
  - historie a teorie divadla ve výchově a vzdělávání doplněný ukázkami a video/foto dokumentací
 • - současný vývoj na poli DvV v zahraničí a u nás
 • - formy aktivizace divadelního publika (participační divadlo, interaktivní divadlo)
 • - umělecko-vzdělávací činnosti při profesionálních divadlech (divadelní lektorství)
 • Okruhy praktické přípravy:
 • - praktická cvičení a hry
 • - náslechy na programech DvV ve školách, návštěvy divadel
 • - příprava a realizace programu DvV včetně organizačního zajištění a propagace
Literatura
 • WOOSTER, R. Contemporary Theatre in Education, 2007.
 • WOOSTER, R. Theatre in Education in Britain: Origins, Development and Influence, 2016
 • JACKSON, T. Learning through theatre. 1. vyd. London: Routledge, 1993. ISBN 0-415-08609-4. info
 • LANDY, R. J. Handbook of Educational Drama and Theatre. Westport, CT, Greenwood Press, 1982. ISBN 0-919-22947-3 LOC PN3171.L28. info
 • IZZO, G. The art of play: the new genre of interactive theatre. 1. vyd. Portsmouth: Heinemann, 1997. info
 • dokumentace projektů divadla ve výchově Ateliéru DaV. info
 • články v českých i zahraničních periodikách z oblasti DvV. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
Počet hodin kontaktní výuky týdně: 4
Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 1
Formy výuky: přednáška, seminář, cvičení
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, metody vytváření
dovedností, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě:
- docházky  (85% účasti v hodinách, 100% účasti ve fázi realizace programu DvV)
- studia zadané literatury, absolvování náslechů, zpracování referátu na zadané téma
- písemného zpracování přípravy a reflexe realizace projektu
- absolvování písemného testu z historie a teorie DVV na 75%
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDVZ204