DDVZ304 Bakalářský absolventský výkon

Divadelní fakulta
zima 2020
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. PhDr. Veronika Broulíková
Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadlo a výchova - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Čt 8:30–9:15 4, Čt 9:15–10:00 4, Čt 10:15–11:00 4, Čt 11:00–11:45 4, Čt 16:15–17:00 4, Čt 17:00–17:45 4, Čt 18:00–18:45 4, Čt 18:45–19:30 4
Předpoklady
Předpokladem je absolvování všech předmětů základu oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Specializace Divadlo a výchova a divadlo a výchova pro Neslyšící
Cílem předmětu je:
- vést studenty při týmové tvorbě divadelní inscenace určené konkrétní divácké skupině
- vést studenty při výběru vhodné formy práce s publikem (dílna, úvod, diskuse, atd.), která rozšiřuje nebo reflektuje divácký zážitek
- nabídnout formy propagace výsledné inscenace pro zajištění diváckých skupin a prostoru
- seznámit studenty s formáty práce s publikem jako nástrojem reflexe vlastní tvorby (diskuse, dílny, dotazník, atd.)
- seznámit studenty s realizovanými projekty a projektovými dokumentacemi z archivu ateliéru DaV
- představit možnosti dokumentace a prezentace vlastní práce v oblasti divadla a výchovy
Výstupy z učení
Specializace Divadlo a výchova a divadlo a výchova pro Neslyšící
Absolvent předmětu prokáže schopnost vytvořit v menším týmu divadelní inscenaci určenou konkrétní věkové skupině diváků.
Konkrétně student bude schopen:
- zvolit vhodné východisko pro inscenaci a dramaturgicky připravit předlohu pro tvorbu inscenace/vytvořit autorský text
- připravit dramaturgicko-režijní a scénografickou koncepci divadelní inscenace (zvolit vhodný divadelní žánr, herecký styl a výrazové prostředky odpovídající věku cílové skupiny diváků)
- v inscenaci herecky působit
- komunikovat s diváky přiměřeně povaze inscenace a věku diváků
- zajišťovat produkci v rámci procesu tvorby i reprízování
- dokumentovat a reflektovat proces tvorby a reprízování divadelní inscenace
- prezentovat inscenační projekt na festivalu ateliéru Divadlo a výchova Sítko

Výstupem z předmětu je vlastní pedagogický nebo umělecký projekt, který je prezentován jako veřejná prezentace, nebo jeho výsledky budou formou písemného zpracování, opatřeného digitálním záznamem nebo fotodokumentací. Písemná reflexe a dokumentace projektu bude zpracována jeko kompletní dokumentace buď uměleckého nebo pedagogického projektu studenta.
Osnova
  • Specializace Divadlo a výchova
  • Bakalářský absolventský výkon naplňuje torba a reprízování divadelní inscenace pro konkrétní cílovou diváckou skupinu určenou zvolenými specifiky (věk, počet, atd.), která je doplněna vhodnou formu práce s publikem. Inscenační tým je složen ze studentů 3. ročníku studentů bak. studia ateliéru DaV. Podstatnou součástí absolventského projektu je prověřování inscenace v procesu komunikace s divákem v rámci min. šesti repríz konaných v městě Brně.
Výukové metody
Formy výuky: projekt, konzultace
Metody výuky: přednáška, diskuzní metody, samostatná práce studentů
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě docházky, odevzdání zadání do IS a vypracované anotace.
Informace učitele
Specializace Divadlo a výchova a divadlo a výchova pro Neslyšící
Dokumentace projektu:
Dokumentace projektu se odevzdává ve dvou podobách:
1) jako PDF dokument, obsahující veškerou textovou a fotografickou dokumentaci (odevzdávaný elektronicky do IS studenta)
2) jako multimediální DVD v podobě webových stránek studenta, obsahující veškerou textovou, fotografickou a video dokumentaci (odevzdávaný fyzicky do rukou pedagoga předmětu)

Obsah dokumentace projektu:
- obsah
- úvod
- anotace
- přípravná fáze projektu – inscenační proces
- popis inscenace
- popis průběhu – fáze reprízování
- zhodnocení vlastní práce a práce týmu
- závěr obsahující možná teoretická východiska pro práci se zvolenou formou a postupy
- textové a obrazové přílohy – plakát, písemné materiály, dotazníky…
- foto příloha - audiovizuální záznam (záznam z realizační fáze projektu – skutečné podmínky realizace – odevzdaný před festivalem Sítko)
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2020/DDVZ304