DHAZ203 Technika mluveného projevu II

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
Garance
doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Kabinet jevištní mluvy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jevištní mluvy - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Zdravý hlasový a mluvní aparát.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výrazná a zřetelná artikulace, nosný hlas. Pracujeme na čistotě samohlásek a souhlásek. Pro herce je dominantní mluvní prostředek. Svůj hlas a řeč potřebuje dobře poznat, ale také správně ovládat a chránit. Semestr je ukončen praktickou zkouškou hlasových a mluvních dovedností. Interpretace textů připravených i nepřipravený text.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen vnímat správné posazení mluvního hlasu, ve své přirozené hlasové poloze modulovat a intonovat. Dokáže čistě artikulovat. Má osvojenou teorii tvoření hlásek.
Osnova
 • Dechové ústrojí-zásady správného dýchání a) psychofyzická relaxace b) uvolňovací dechová cvičení c) koncentrační dechový trénink - dechová opora,procvičování hrudně bráničního dechu
 • Hlasové ústrojí a) uvolňovací hlasová cvičení - tvoření tónů, měkké nasazení hlasu b) rozeznívání masky - propojení hlasových poloh c) rozvíjení schopností hlasové dynamiky, zlepšit rozsah intonační pružnosti a barevnosti hlasu
 • Artikulační ústrojí a) uvolňování mluvidel, mimického svalstva b) artikulační cvičení - procvičujeme tvoření hlásek c) mluvní jednání v komunikační situaci s pohybem
Literatura
  doporučená literatura
 • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info
 • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 2. info
 • Miloš Kročil: Na počátku bylo slovo, JAMU Brno 2010
 • Lukavský,R: Kultura mluveného slova, AMU, 2000. info
 • Hana Treuerová, L.Linhartová: Cvičné texty pro logopedii, Tobiáš 1994
 • Náhradní obsah: Zdena Palková: Fonetika a fonologie češtiny, Karolinum 1994
Výukové metody
V hodinách techniky jevištní mluvy pracují studenti samostatně. Při práci na textu se soustřeďujeme na významovou analýzu, důležité je také rytmické členění promluvy. Pracujeme na zlepšení výslovnosti sykavek, odstraňujeme špatné návyky a další nedostatky v mluvě. Cvičné texty - Logopedické pohádky a Ezopovy bajky. Distanční studium Vladimír Mikeš Proč hrát K divadelní antropologii Přečtěte si několikrát nahlas tyto dvě kapitoly: Hlas a jeho tajemství Sen, snění a zdání Napište základní a hlavní myšlenky každé kapitoly. J. A. Komenský Labyrint světa a ráj srdce kapitola Poutník se na svět dívá Čtěte celý týden nejméně 1xdenně nahlas a zapište hlavní myšlenku - naučte se ji nazpamět'. F. Šrámek Chvála lidské řeči Text přečtěte několikrát nahlas a naučte se ho nazpamět' Provádějte pravidelně dechový, hlasový a mluvní trénink
Metody hodnocení
Docházka. Uspokojivé výsledky při kontrolní hodině.
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DHAZ203