Mozartova 1, Brno 662 152NP105


  • Mgr. Františka Horáková, tel. 54259 1337 (AH-SM)
  • doc. Oxana Smilková, tel. 54259 1300 (AH-SM)