Mozartova 1, Brno 662 152NP105


  • Mgr. Františka Horáková, tel. 54259 1337 (AH-SM)
  • doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D., tel. 54259 1340 (AH-JE)
  • MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová, tel. 54259 1300 (KJM)