DTDZ308 Kapitoly z dějin českého divadla V, VI

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
5/0/45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Hanáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Halberstadt
Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér tanečního a pohybového divadla a výchovy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Pá 20. 10. 14:30–18:30 106
Předpoklady
EVER ( DTDL308 Kapitoly z dějin českého divadla V, VI )
Účast na přednášce + povinná četba tří vybraných českých dramatických děl.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přehledová přednáška z dějin českého divadla je koncipována jako šestisemestrální a přináší základní informace o vývojových souvislostech historie divadla od jeho počátků až do současnosti. Pozornost je soustředěna nejen na dramatické texty a na estetické a filozofické koncepce divadelní tvorby v jednotlivých stylových epochách, ale i na vývoj inscenačních forem, herectví, scénografie a organizace provozování divadelních představení.
Výstupy z učení
- orientovat se v základních vývojových uměleckých etapách;
- zařadit jednotlivé etapy do širších historicko-politických souvislostí;
- pojmenovat a charakterizovat vývojové přínosy v dějinách českého divadelnictví;
- seznámí se se stěžejními osobnostmi českého divadla i dramatu;
- na základě vlastní četby vybraných děl bude umět rozebrat a pohovořit o jejich charakteristických rysech.
Osnova
  • I. Počátky českého divadla, středověk, renesance, humanismus a baroko; II. Osvícenství a romantismus; II. Realismus a počátky moderního divadla; IV. Česká divadelní avantgarda; V. Vývoj českého divadla po roce 1945 a malé scény šedesátých let; VI. Tři z šedesátých: Krejča–Radok–Sokolovský.
Literatura
    doporučená literatura
  • Černý, František a kol. Československá vlastivěda IX., sv. 4, Umění. Divadlo, Praha: Horizont, 1970.
  • Černý, František. Kapitoly z dějin českého divadla, Praha: Academia, 2000.
  • JUST, Vladimír. Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) a nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010. info
  • Bernard, J. (=Kopecký, J.): Co je divadlo. Praha 1983. info
  • Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Divadelní ústav, Praha 2000. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška z přednášky + četby tří zadaných dramatických děl.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2017, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DTDZ308