DRTZ501 Magisterský projekt

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/0/16. 8 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student dokáže vytvořit synopsi,námět, scénář ev. realizační koncepci audiovizuálního nebo rozhlasového/audiálního díla v rámci uvedeného spektra možností: - celovečerní televizní filmu nebo televizní série - rozhlasová hra - solitérní televizní nebo rozhlasový dokument s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo ( s podmínkou realizace) - středometrážní dramatické audiovizuální dílo ( s podmínkou realizace)
Osnova
 • Synopse Námět Rozvíjení námětu na základě dramaturgických připomínek Pilotní verze scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek Návrh realizační koncepce ( v případě dokumentárních/hraných středometrážních formátů)
Literatura
 • § Williams, R. (2003): Television: technology and cultural form. London: Routledge. info
 • Brook, P. There are no secrets. London: Methuen Drama, 1993. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • Dannenberg, Georg: Dokumentární práce v rozhlase, rozhlasový dokument. info
 • Esslin, Martin: An Anatomy of Drama. New York 1976. Německy: Was ist ein Drama? Eine Einführung. Deutsch von Renate Esslin. München 1976. info
 • Gauthier, G.: Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU, Praha 2004. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • John TULLOCH: Television drama. Agency, Audience and Myth. Routledge. 1990. info
 • Neelands, J.; Goode, T. Structuring drama work. A handbook of available forms in theatre and drama. Cambridge: University press, 1990,2000. 116 s. ISBN-13 978-0-521-78729-1. ISBN-10 0-521-78729-7. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • adekvátní literatura dle tématu projektu
Výukové metody
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na projektu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2021/DRTZ501