DRTZ501 Magisterský projekt

Divadelní fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/16. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (cvičící)
doc. Mgr. Petr Francán (cvičící)
prof. Mgr. Jan Gogola (cvičící)
MgA. Tomáš Gruna (cvičící)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Jirásek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (cvičící)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Aleš Záboj (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
autorské schopnosti a dovednosti v oblasti audiovizuální a rozhlasové/audiální dramatické i dokumentární tvorby
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti.
Vznik nového předmětu, úprava obsahu či výukových metod předmětu byl podpořen z projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002245 Zvýšení kvality vzdělávání na JAMU.
Výstupy z učení
Student dokáže vytvořit synopsi,námět, scénář ev. realizační koncepci audiovizuálního nebo rozhlasového/audiálního díla v rámci uvedeného spektra možností: - celovečerní televizní filmu nebo televizní série - rozhlasová hra - solitérní televizní nebo rozhlasový dokument s realizačním potenciálem v rámci veřejnoprávních médií - středometrážní dokumentární dílo ( s podmínkou realizace) - středometrážní dramatické audiovizuální dílo ( s podmínkou realizace)
Osnova
 • Synopse Námět Rozvíjení námětu na základě dramaturgických připomínek Pilotní verze scénáře Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek Návrh realizační koncepce ( v případě dokumentárních/hraných středometrážních formátů)
Literatura
 • § Williams, R. (2003): Television: technology and cultural form. London: Routledge. info
 • Brook, P. There are no secrets. London: Methuen Drama, 1993. info
 • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
 • CROOK, Tim: Radio Drama - Theory and Practice. London: Routledge 1999. info
 • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
 • Dannenberg, Georg: Dokumentární práce v rozhlase, rozhlasový dokument. info
 • Esslin, Martin: An Anatomy of Drama. New York 1976. Německy: Was ist ein Drama? Eine Einführung. Deutsch von Renate Esslin. München 1976. info
 • Gauthier, G.: Dokumentární film, jiná kinematografie. AMU, Praha 2004. info
 • Glen CREEBER ed.: The Television Genre Book. British Film Institute 2001. info
 • Jason MITTELL: Genre and Television. Routledge 2004. info
 • John TULLOCH: Television drama. Agency, Audience and Myth. Routledge. 1990. info
 • Neelands, J.; Goode, T. Structuring drama work. A handbook of available forms in theatre and drama. Cambridge: University press, 1990,2000. 116 s. ISBN-13 978-0-521-78729-1. ISBN-10 0-521-78729-7. info
 • Tulloch J.: Television drama, Routledge, London and New York 1990. info
 • adekvátní literatura dle tématu projektu
Výukové metody
samostatná práce studenta, analýza, reflexe
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na projektu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.