DRTZ501 Magisterský projekt

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/0/15. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Blažejovská (přednášející)
prof. Mgr. Jan Gogola (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MgA. Eva Schulzová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jan Gogola
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DRTL501 )
autorské, scenáristické tvůrčí schopnosti
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vznik kvalitního absolventského tvůrčího projektu, v němž student prokáže své originální autorské schopnosti a dovednosti.
Osnova
  • Námět Rozvíjení námětu na základě dramaturgických připomínek Scénář Rozvíjení scénáře na základě dramaturgických připomínek ev. Rozvíjení konceptu realizace Realizace (např. v případě dokumentární tvorby)
Literatura
  • Carriére, J. C. Vyprávět příběh. Praha: Národní filmový archív, 1995. info
  • Černý V. Tvorba a osobnost, Odeon, Praha 1992. info
  • adekvátní literatura dle tématu projektu
Výukové metody
samostatná práce studenta, diskusní metody
Metody hodnocení
zápočet na základě důsledné práce na projektu
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.