DRTZX24 Kapitoly z dějin světového filmu I

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
2/0/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Aujezdský (přednášející)
MgA. Bc. Petr Kobzev (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Aujezdský
Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér rozhlasové a televizní dramaturgie a scénaristiky – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 16:15–17:45 104
Předpoklady
Základní kurs pro dramaturgy a scenáristy. 1.část.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poskytnout přehled o základních tendencích, tvůrcích a filmových dílech od počátků kinematografie do začátku druhé světové války.
Výstupy z učení
Student je schopen popsat vývojové tendence v kinematografii od jejích počátků do konce 30. let 20. století. Dokáže se orientovat v konkrétních filmových dílech stěžejních tvůrců.
Osnova
 • • Vznik kinematografie. Edison – Lumiérové – Méliés – E.Porter. Co tvoří dějiny filmu – filmy a jejich tvůrci, technika, umělecké a sociální souvislosti, ekonomické a výrobní podmínky. První produkční společnost Pathé. Proč má smysl zabývat se dějinami filmu – směr vývoje, myšlenkové a estetické souvislosti, film. archeologie jako soubor možných řešení budoucnosti kinematografie. Velký němý – USA: éra němých komiků – Chaplin, H.Lloyd, Buster Keaton; D.W.Griffith Zrození národa, Intolerance; Erich von Stroheim – Chamtivost/The Greed, proměny film.režie; R.Flaherty, Nanuk, člověk primitivní aj.Velký němý – německý expresionismus: P.Wegener, Golem; R.Wiene, Kabinet Dr.Caligariho; F.W.Murnau, Nosferatu, Poslední štace, Faust; F.Lang, Metropolis. Německý postexpresionismus: konec krize, změna spol. poměrů, emigrace tvůrců do USA; R.Siodmak Lidé v neděli + tým; G.W.Pabst, Pandořina skříňka; W.Ruttmann, Symfonie velkoměsta. Velký němý – Rusko: formální výboje vs. myšlenková schemata – příčina; S.M.Ejzenštejn – Křižník Potěmkin, Deset dnů, které otřásly světem – montáž atrakcionů; V.I.Pudovkin, Bouře nad Asií – důkladný projekt; O.P.Dovženko, Země - emoce; Dziga Vertov, Muž s kinoaparátem – film bez scénáře, kino oko. Evropa po 1. svět. válce: kinematografie v severských státech: Victor Sjostrom, Vozka smrti; C.T.Dreyer, Utrpení Panny orleánské; Francie: L.Buňuel a S.Dalí – Andaluský pes a Zlatý věk – surrealismus. Nástup zvuku: třicátá léta v Německu: F.Lang, Závěť Dr.Mabuse; L.Riefenstahlová – od Modrého světla k Triumfu vůle (1935) + Olympiáda (Oslava krásy + přehlídka národů); propagandistické filmy (Síla obrazu – dok.). Nové žánry v USA: muzikál (Aleluja), sociální drama (J.Ford, Hrozny hněvu), horory (J.Whale, Frankenstein - Ernst Schoedsack, King Kong - Karl Freund Mumie... aj.), komedie – Chaplin – němý – Moderní doba, Světla velkoměsta,; Laurel a Hardy – Fra diavolo (1933); bratři Marxové např. Noc v opeře; velkofilm – Victor Flemming, Jih proti severu, rozkvět westernů; USA: Orson Welles, Občan Kane – inovativnost, proměna f.narace, režie.
Literatura
  povinná literatura
 • Jerzy Płażewski : Dějiny filmu. info
 • Kristin Thompsonová , David Bordwell : Dějiny filmu. info
  doporučená literatura
 • Aristarco G. Dějiny filmových teorií, Orbis, Praha, 1968. info
 • J. Monaco: Jak číst film, Albatros, Praha 2004. info
 • Kracauer S. Teorie filmu, St. pedagog. nakl. Praha, 1968. info
 • Pudovkin Vsevolod: Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982. info
 • EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Kamerou, tužkou i perem. 1. vyd. Praha: Orbis, 1959, 370, [6] s., [61] s. fot. a obr. příl.
 • GRIFFITH, D. When the Movies were Young. New York, 1969.
Výukové metody
Přednáška s filmovými ukázkami. Dramaturgická analýza, diskusní metody.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DRTZX24