DATL409 Scénický audiovizuální projekt

Divadelní fakulta
léto 2022
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Scénický audiovizuální projekt - Zimní semestr
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy krátkého audiovizuálního díla s důrazem na využití moderních audiovizuálních prostředků na divadelní scéně. (projekce, videomapping, zvuk) s důrazem na rozvíjení předešlých zkušeností.

Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • zpracovávat audivizuální záznamy a vytvářet motion graphics v balíčku Adobe.
 • vybrat, seřadit a propojit AV technologie do řetězce umožňující využití před připravených audiovizuálních děl na divadelní scéně či jiném prostoru.
 • vytvořit původní umělecké dílo a zajistit si podpůrný tech.a umělecký tým.
 • osvojené poznatky originálně užívá a rozvíjí

 • výstupem: 1x >7 min. samostatné audiovizuální dílo reflektující znalosti Adobe After Effect, Resolume Arena, Audacity s využitím projekce.
 • student samostatně navrhne tech. řešení. vlastní prezentace
 • Osnova
  • práce se objekty a skupinami objektů v AAF
  • motion grafic (titulky) v AAF
  • kreativní zpracování HD videa v AAF
  • využití pokročilých efectů ve video záznamu v AAF
  • příprava, úprava a export pro videomapping
  • příprava objektu pro videomapping
  • pokročilé mapovaní na objekty a 3D scénu v Resolume Arena
  Literatura
  • Alfréd Radok mezi filmem divadlem - Jiří Ciesla a kol.,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8. info
  • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
  Výukové metody
  * Pravidelná výuka
  * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
  * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
  Metody hodnocení
  * Letní semestr
  Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu vlastním AV dílem
  Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2022/DATL409