DATL409 Scénický audiovizuální projekt

Divadelní fakulta
léto 2019
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DATZ409 Scénický audiovizuální projekt )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy práce s médii a na PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v zimním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy krátkého audiovizuálního díla s důrazem na využití moderních audiovizuálních prostředků na divadelní scéně. (projekce, videomapping, zvuk)

Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Je schopen zpracovávat audivizuální záznamy v balíčku Adobe.
je schopen vybrat, seřadit a propojit AV technologie do řetězce umožňující využití před připravených audiovizuálních děl na divadelní scéně či jiném prostoru.
schopen vytvořit původní umělecké dílo a zajistit si podpůrný tech.a umělecký tým.
osvojené poznatky originálně užívá a rozvíjí.
výstupem: 1x >7 min. samostatné audiovizuální dílo reflektující znalosti Adobe After Effect, Resolume Arena, Audacity s využitím projekce. Student samostatně navrhne tech. řešení.
Osnova
 • práce se objekty a skupinami objektů v AAF
  motion grafic (titulky) v AAF
  základní zpracování HD videa v AAF
  základní efecty a video záznamu v AAF
  příprava, úprava a export pro videomapping
  příprava objektu pro videomapping
  mapovaní na objekt v Resolume Arena
Literatura
 • Alfréd Radok mezi filmem divadlem - Jiří Ciesla a kol.,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8. info
 • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Letní semestr
Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.