DATZ409 Scénický audiovizuální projekt

Divadelní fakulta
zima 2021
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 18:00–19:30 304
Předpoklady
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy práce s médii a na PC
Souběžná výuka Grafika na PC I či II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy prostorové projekce (video projekce na 3D objekt tvz video mappingu).
S důrazem na sdělení informace či krátkého příběhu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • je schopen vytvořit animaci (využívajících se v motion grafic a videomappingu) v programu Adobe After effect .
 • je schopen připojit AV technologie do řetězce umožňující projekci v 2D a 3D prostoru.
 • schopen vytvořit původní umělecké dílo a kooperovat v tech. týmu.
 • osvojené poznatky originálně užívá a rozvíjí.
  výstupem: 1x 5-7 min. video mapping ve 3D prostoru vytvořený za pomoci Adobe After Effect, Resolume Arena, Audacity
 • Osnova
  • Základy a nastavení Adobe After Effect (AAF)
  • práce s jednoduchými objekty v AAF
  • motion grafic (titulky) v AAF
  • základní zpracování HD videa v AAF
  • efekty a pokročilá úprava video záznamu v AAF
  • příprava, úprava a export pro videomapping
  • příprava objektu pro videomapping
  • mapovaní na objekt v Resolume Arena
  Literatura
   doporučená literatura
  • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
  • FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. Teorie (Na konári). ISBN 978-80-904487-2-8.
  • Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2017 release) ISBN: 0134665325
  • Augmented Reality in Public Spaces Basic Techniques for Video Mapping ISBN-13: 978-8895315348
   neurčeno
  • Beginner's Guide to Projection Mapping, ISBN-13: 978-4768304693
  Výukové metody
  * Pravidelná výuka
  * Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
  * Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
  *Společný projekt 3 dny
  Metody hodnocení
  test AF
  krátké AV dílo se zaměřením na video mapping na 3D objekt a 3D prostor
  Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2021/DATZ409