DATZ409 Scénický audiovizuální projekt

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( DATL409 Scénický audiovizuální projekt )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy práce s médii a na PC
Souběžná výuka Grafika na PC I či II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy prostorové projekce (video projekce na 3D objekt tvz video mappingu).
S důrazem na sdělení informace či krátkého příběhu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Je schopen standardních animací v Adobe After effect využívajících se v motion grafic a videomappingu.
je schopen připojit AV technologie do řetězce umožňující projekci v 2D a 3D prostoru.
schopen vytvořit původní umělecké dílo a kooperovat v tech. týmu.
osvojené poznatky originálně užívá a rozvíjí.
výstupem: 1x 5-7 min. video mapping ve 3D prostoru vytvořený za pomoci Adobe After Effect, Resolume Arena, Audacity
Osnova
 • Základy a nastavení Adobe After Effect (AAF)
  práce s jednoduchými objekty v AAF
  motion grafic (titulky) v AAF
  základní zpracování HD videa v AAF
  efecty a pokročilá úprava video záznamu v AAF (Key, chroma, parcial)
  příprava, úprava a export pro videomapping
  příprava objektu pro videomapping
  mapovaní na objekt v Resolume Arena
Literatura
  doporučená literatura
 • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
 • FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. Teorie (Na konári). ISBN 978-80-904487-2-8.
 • Adobe After Effects CC Classroom in a Book (2017 release) ISBN: 0134665325
 • Augmented Reality in Public Spaces Basic Techniques for Video Mapping ISBN-13: 978-8895315348
  neurčeno
 • Augmented Reality in Public Spaces. Basic Techniques for Video Mapping ISBN:
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
*Společný projekt 3 dny
Metody hodnocení
test AF
video mapping na 3D objekt
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.