DATZ409 Scénický audiovizuální projekt

Divadelní fakulta
zima 2015
Rozsah
0/2/4. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Tomáš Gruna (přednášející)
Mgr. MgA. Barbora Herčíková (přednášející)
doc. MgA. Hana Slavíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Francán
Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Ateliér audiovizuální tvorby a divadla - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 12:00–13:30 ATD
Předpoklady
EVER ( DATL409 Scénický audiovizuální projekt )
Nutné absolvovat v předchozím studiu tyto předměty: Základy práce s médii a na PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy dramatizace krátkého textu s důrazem na využití moderních audiovizuálních prostředků na divadelní scéně.

Odborné znalosti: Absolventi prokazují kvalifikované znalosti při zpracování dramatického textu. Nabytím komplexních znalostí umožnujících práci s moderní audiovizuální technikou při zpracování dramatických děl. Jsou připraveni osvojené poznatky originálně užívat, rozvíjet, uplatňovat postupy tvořivého myšlení i emočního zaujetí ve prospěch uměleckého tvaru a prokazují zřetelnou úroveň umělecké, odborné i osobnostní zralosti. Dovednosti: Absolventi jsou schopni samostatného zpracování dramatického textu, a jsou schopni řešit komplexní praktický nebo teoretický problémy a řešit je tvůrčím způsobem s využitím vybraných metod a nabytých postupů. Dovedou vytvořit původní umělecké dílo jako je audiovizuální dramatické dílo, či audiovizuální prezetaci. Absolventi hledají originální audiovizuální řešení v dramtické tvorbě. Způsobilosti: V umělecké tvorbě a odborné reflexi vykazují určitý stupeň zralosti a profesionality odpovídající danému stupni poznání. Vyhledávají, vyhodnocují, rozvíjejí a interpretují nové poznatky a postupy, integrují vědomosti z různých oborů do originálních autorských audiovizuální děl.
Osnova
  • Studenti po úvodním semestrálním cvičení s kamerou, audio záznamem a střihovými softwary přistupují k realizaci vlastních ročníkových, semestrálních prací. Podle volby školitele se věnují více práci se softwary, kamerou, animaci počítačové či klasické dvoj-trojrozměrné a dále interaktivnímu zpracování projektů.
Literatura
  • Alfréd Radok mezi filmem divadlem - Jiří Ciesla a kol.,Akademie múzických umění, ISBN: 978-80-7331-101-8. info
  • Úvod do estetiky animace; Kubíček Jiří, ISBN: 8073310198. info
Výukové metody
* Pravidelná výuka
* Počet hodin kontaktní výuky týdně: 2
* Počet hodin samostatné práce studenta týdně: 2
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu.

* Letní semestr
Zápočet na základě docházky, absolvování předepsaných pracovních postupů a uzavření semestrálního projektu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.