DDBZ401 Studium v zahraničí nebo stáž v divadle

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Ivo Krobot (přednášející)
prof. Mgr. Petr Oslzlý (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Petr Oslzlý
Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér režie a dramaturgie Petra Oslzlého - Ateliér režie a dramaturgie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět základu oboru - nejsou definovány žádné vstupní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům na počátku magisterského studia získat širší rozhled studiem na zahraniční divadelní či umělecké škole nebo získat praktické zkušenosti z divadelní tvůrčí práce při stáži v některém profesionálním divadle. Výstupem jsou takto získané poznatky a zkušenosti, které student písemně zaznamená.
Výstupy z učení
Výstupem zahraničního studia či stáže v divadle je rozšíření pohledu budoucích vůdčích tvůrců divadla o nové zkušenosti a nové úhly pohledu, stejně tak jako získání důležitých potřebných praktických tvůrčích i organizačních zkušeností.
Osnova
  • Semestrání zahraniční studium je realizováno prostřednictvím programu Erasmus, případně i dalších programů umožňujících zahraniční studijní pobyty.
  • Stáž v profesionálním divadle se realizuje na základě dohody mezi vedoucím ateliéru a příslušným uměleckým šéfem nebo ředitelem divadla. O průběhu studia nebo stáže podává student písemnou reflexi a svoje zkušenosti prezentuje v rámci semináře ateliéru.
Literatura
  • Studijní literatura se odvíjí od typu studia či stáže a souvisí s realizovanou problematikou.
Výukové metody
Studium na zahraniční divadelní škole nebo stáž v profesionálním divadle.
Metody hodnocení
Zápočet na základě získaných kreditů v zahraničí nebo realizované obdorné stáže v divadle.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2016, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DDBZ401