DPHZX01 Základy vědecké práce

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
40/0/0. kurz 1 týden. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Václav Cejpek (přednášející)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět je úvodním kurzem pro studenty 1. ročníku doktorského studia. Předpokladem je absolvování magisterského studia v uměleckých nebo uměnovědných oborech a schopnost kritické reflexe cizí nebo vlastní tvorby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty prvního ročníku se strukturou a smyslem doktorského studia na DF JAMU, představit jim dostupné informační zdroje, možnosti grantové podpory jejich výzkumu či podporu zahraničních výjezdů a seznámit je se zásadami vědeckého výzkumu, přípravy odborného textu v češtině i angličtině a jeho následné prezentace v odborných periodicích.
Osnova
  • Týdenní kurz složený z přednášek odborníků z DF JAMU i jiných škol. V rámci kurzu proběhnou také první semináře předmětů dle studijních plánů DSP. Nabídka přednášek je podle aktuálních možností a potřeb každý rok aktualizuje. Mezi dlouhodobě nabízené jednorázové přednášky patří: Grantové příležitosti & Umělecký výzkum, Techniky vědeckého psaní, Příprava odborného textu k publikaci, Knihovny a databáze pro vědu a výzkum, Obecné zásady vědeckého sdělení či Angličtina pro doktorandy.
Výukové metody
Kurz složený ze samostatných přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
Účast a aktivní zapojení do přednášek a seminářů.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 1 týden.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DPHZX01