DPHZX01 Základy vědecké práce

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
kurz 1 týden. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Kovalčuk (přednášející)
Mgr. et Mgr. Radka Kunderová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Kovalčuk
Ateliér doktorských studií - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér doktorských studií - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Předmět je úvodním kurzem pro studenty 1. ročníku doktorského studia. Předpokladem je absolvování magisterského studia v uměleckých nebo uměnovědných oborech a schopnost kritické reflexe cizí nebo vlastní tvorby.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty prvního ročníku se strukturou a smyslem doktorského studia na DIFA JAMU, představit jim dostupné informační zdroje, možnosti grantové podpory jejich výzkumu či podporu zahraničních výjezdů a seznámit je se zásadami vědeckého výzkumu, přípravy odborného textu v češtině i angličtině a jeho následné prezentace v odborných periodicích.
Osnova
  • Týdenní kurz složený z přednášek odborníků z DIFA JAMU i jiných škol. V rámci kurzu proběhnou také první semináře předmětů dle studijních plánů DSP. Nabídka přednášek je podle aktuálních možností a potřeb každý rok aktualizuje. Mezi dlouhodobě nabízené jednorázové přednášky patří: Grantové příležitosti & Umělecký výzkum, Techniky vědeckého psaní, Příprava odborného textu k publikaci, Knihovny a databáze pro vědu a výzkum, Obecné zásady vědeckého sdělení či Angličtina pro doktorandy.
Výukové metody
Kurz složený ze samostatných přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
Účast a aktivní zapojení do přednášek a seminářů.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.