DPHZX01 Basics of Scientific Work

Theatre Faculty
Winter 2023
Extent and Intensity
40/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Václav Cejpek (lecturer)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MgA. Hana Slavíková, Ph.D.
Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Doctoral studies Department – Dean’s Office – Theatre Faculty – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
Předmět je úvodním kurzem pro studenty 1. ročníku doktorského studia. Předpokladem je absolvování magisterského studia v uměleckých nebo uměnovědných oborech a schopnost kritické reflexe cizí nebo vlastní tvorby.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je seznámit studenty prvního ročníku se strukturou a smyslem doktorského studia na DF JAMU, představit jim dostupné informační zdroje, možnosti grantové podpory jejich výzkumu či podporu zahraničních výjezdů a seznámit je se zásadami vědeckého výzkumu, přípravy odborného textu v češtině i angličtině a jeho následné prezentace v odborných periodicích.
Syllabus (in Czech)
  • Týdenní kurz složený z přednášek odborníků z DF JAMU i jiných škol. V rámci kurzu proběhnou také první semináře předmětů dle studijních plánů DSP. Nabídka přednášek je podle aktuálních možností a potřeb každý rok aktualizuje. Mezi dlouhodobě nabízené jednorázové přednášky patří: Grantové příležitosti & Umělecký výzkum, Techniky vědeckého psaní, Příprava odborného textu k publikaci, Knihovny a databáze pro vědu a výzkum, Obecné zásady vědeckého sdělení či Angličtina pro doktorandy.
Teaching methods (in Czech)
Kurz složený ze samostatných přednášek a seminářů.
Assessment methods (in Czech)
Účast a aktivní zapojení do přednášek a seminářů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 1 týden.
Information on the extent and intensity of the course: kurz 1 týden.
The course is also listed under the following terms Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/difa/winter2023/DPHZX01