DHBLX04 Technika mluveného projevu

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
0/1/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jana Štvrtecká - Kaločová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Karel Hegner
Kabinet jevištní mluvy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Kabinet jevištní mluvy – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Úspěšné absolvování předchozích semestrů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výrazná a zřetelná artikulace, nosný hlas. Pro herce je mluva je zásadním výrazovým prostředkem. Pracujeme na čistotě samohlásek a souhlásek. Svůj hlas a řeč potřebuje herec dobře poznat, ale také správně ovládat a chránit. Semestr je ukončen praktickou zkouškou hlasových a mluvních dovedností.
Osnova
  • Dechové ústrojí-zásady správného dýchání a) psychofyzická relaxace b) uvolňovací dechová cvičení c) koncentrační dechový trénink - dechová opora,procvičování hrudně bráničního dechu Hlasové ústrojí a) uvolňovací hlasová cvičení - tvoření tónů, měkké nasazení hlasu b) rozeznívání masky - propojení hlasových poloh c) rozvíjení schopností hlasové dynamiky, zlepšit rozsah intonační pružnosti a barevnosti hlasu Artikulační ústrojí a) uvolňování mluvidel, mimického svalstva b) artikulační cvičení - procvičujeme tvoření hlásek c) mluvní jednání v komunikační situaci s pohybem
Literatura
  • Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 1. info Hůrková - Novotná J., Makovičková H., Základy jevištní mluvy 2. info Miloš Kročil: Na počátku bylo slovo, JAMU Brno 2010 Lukavský,R: Kultura mluveného slova, AMU, 2000. info Hana Treue
Výukové metody
Lekce probíhají formou individuální výuky. Vychází se z konkrétních potřeb jednotlivých studentů.
Metody hodnocení
Docházka. Uspokojivé výsledky při kontrolní hodině.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2016, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DHBLX04