DDMZX02 Vstupní kurz II – modulární výuka

Divadelní fakulta
zima 2023
Rozsah
0/12/12. 2 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student úspěšně zakončil první ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty nastupující do prvního ročníku s ostatními studenty v bakalářském stupni studia, pedagogy a pravidly a činnostmi Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie. Pro práci na společných projektech je určující týmová dynamika a je nezbytné, aby se studenti navzájem potkali. Předmět slouží také k aktivnímu prolnutí studentů obou specializací. Cílem pro druhý ročník je kompletně připravit, tzn. organizačně, obsahově i rozpočtově naplánovat 1. etapu kurzu, realizovat ji, vyhodnotit a ekonomicky vypořádat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu:
- seznámen se studenty v prvním ročníku,
- umět samostatně v rámci týmu studentů 2. ročníku naplánovat, realizovat a vyhodnotit jednoduchý projekt a to včetně ekonomických aspektů,
- pozná lépe studenty ve svém ročníku, jejich ochotu přijímat závazky, jejich vliv na teamovou dynamiku,
- pozná lépe studenty ve třetím ročníku, se kterými bude řešit programovou část vstupního kurzu věnovanou festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Osnova
 • 1. etapa - "týmová práce a spolupráce" (2 dny mimo Divadelní fakultu):
 • - naplánování místa a rozpočtu pro první etapu, naplánování teambuldingových aktivit,
 • - prezentace záměru pedagogům ateliéru,
 • - oslovení studentů 1. ročníku s informacemi o průběhu kurzu,
 • - komunikace se studenty 3. ročníku o obsahové části vstupního kurzu a prostoru, který bude věnování festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER,
 • - organizační a obsahové realizace 1. etapy,
 • - hodnocení a finanční vypořádání.
Literatura
 • Vnitřní předpisy a normy JAMU. info
 • Studijní plán DIFA JAMU. info
Výukové metody
Dvoudenní kurz, team building, samostatná práce studentů, diskusní metody.
Metody hodnocení
Zápočet na základě přítomnosti
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2023/DDMZX02