DDMZX02 Vstupní kurz II

Divadelní fakulta
zima 2017
Rozsah
2 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Lucie Abou (přednášející)
prof. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student musí být zapsán do studia a mít úspěšně zakončeny první ročník bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti druhého ročníku bakalářského stupně organizují společný pobytový kurz ve smyslu "peer to peer". Cílem je umožnit studentům bakalářského i magisterského stupně seznámit se s nově příchozími studenty obou specializací oboru divadelního manažerství, vytvořit předpoklady pro budoucí spolupracující týmy. Studenti druhého ročníku přebírají odpovědnost za aktivity spojené s organizačním i obsahových zajištěním.
Osnova
 • Studenti připravují pobytovou část vstupního kurzu jako projekt a kooperují se studenty 3. ročníku, kteří se výrazně podílí metodicky na obsahové části orientačního pobytu.
 • Orientační pobyt
 • *Přeprojektová fáze
 • - úvaha nad místem pobytu a dobou,
 • - finanční rozvaha,
 • - příprava obsahu pobytu spolu se studenty 3. ročníku,
 • - plán činností
 • * Projektová fáze
 • - zajištění místa pobytu,
 • - oslovení nastupujícíh prvních ročníků,
 • - zajištění kontaktů na studenty prvních ročníků,
 • - předání informací o konání akce,
 • - realizace pobytu,
 • * Postprodukční fáze
 • - kompletace fotodokumentace a případné umístění fotek na web,
 • - závěrečné hodnocení.
Literatura
 • Vnitřní předpisy a normy JAMU. info
 • Studijní plán DIFA JAMU. info
Výukové metody
* Jednorázový kurz
* Celkový počet hodin kontaktní výuky včetně konzultací: 2 dny
* Celkový počet hodin samostatné práce studenta: 8
Metody hodnocení
* Zimní semestr
Zápočet na základě přítomnosti a zapojení do aktivit
Navazující předměty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.