DDMZX05 Vstupní kurz III – modulární výuka

Divadelní fakulta
zima 2022
Rozsah
0/12/12. 2 dny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Blanka Chládková (přednášející)
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie - Děkanát - Divadelní fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student úspěšně zakončil druhý ročník studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty nastupující do prvního ročníku s ostatními studenty v bakalářském stupni studia, pedagogy a pravidly a činnostmi Ateliéru divadelní produkce a jevištní technologie. Pro práci na společných projektech je určující týmová dynamika a je nezbytné, aby se studenti navzájem potkali. Předmět slouží také k aktivnímu prolnutí studentů obou specializací. Cílem pro třetí ročník je připravit prezentaci festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, tzn. prezentaci o jeho historii, současnosti, organizačním týmu a představě cílů pro následující ročník, který právě studenti 3. ročníku povedou na pozicích sekčních vedoucích. Ti by měli studenty prvního ročníku namotivovat pro spolupráci na festivalu a poskytnout jim dostatek informací, aby se mohli začlenit do některé z organizačních jednotek festivalu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu:
- seznámen se studenty v prvním ročníku,
- pochopí úskalí motivace pro projekt velkého rozsahu, se kterým nově nastupující spolupracovníci nemají osobní zkušenost,
- pozná lépe studenty ve druhém ročníku, jejich ochotu přijímat závazky, jejich vliv na teamovou dynamiku,
Osnova
  • 1. etapa - "týmová práce a spolupráce" (2 dny mimo Divadelní fakultu):
  • - naplánování a realizace prezentace festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, informace o cílech a náplních jednotlivých sekcí,
  • - seznámení se se studenty 1. ročníku ve snaze maximálně je poznat pro účely rozdělení spolupracovníků do organizačních sekcí festivalu,
  • - pomoc studentům 2. ročníku při organizaci dalších teambuildingových aktivit.
Literatura
  • Vnitřní předpisy a normy JAMU. info
  • Studijní plán DIFA JAMU. info
Výukové metody
Dvoudenní kurz, team building, samostatná práce studentů, diskusní metody.
Metody hodnocení
Zápočet na základě přítomnosti
Navazující předměty
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/zima2022/DDMZX05