DAALX51 Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER

Divadelní fakulta
léto 2024
Rozsah
40/0/0. 3 týdny. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. BcA. Petra Vodičková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MgA. Blanka Chládková
Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Ateliér divadelní produkce a jevištní technologie – Děkanát – Divadelní fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Student je v rámci svého studijního oboru osloven ke spolupráci na realizaci Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER organizačním či uměleckým týmem a je rozhodnutý přispět k dobrému výsledku daného ročníku festivalu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit studentům různých oborů DF JAMU participovat na bezprostřední přípravě, realizaci a postprodukci daného ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Studenti různých oborů, a to zejména uměleckých či umělecko-pedagogických, získají znalosti spojené s realizací pětidenního festivalu velkého rozsahu. Naučí se vzájemné spolupráci prostřednictvím dílčích úkolů a posílí své komunikační dovednosti v cizích jazycích.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen využít zkušenosti získané podílem na organizaci mezinárodního festivalu. Jednotlivé výstupy pak závisí na oboru studenta, který je procesu příprav a realizace festivalu zapojen:
- režie, dramaturgie nebo scénografie ceremoniálů;
- scénografie festivalových míst;
- výstupy TVEncounter;
- fotodokumentace divadelních představení atd.
Osnova
  • Studenti prakticky realizují v rámci festivalového týdne naplánované aktivity v rámci organizačního týmu. Jsou zapojeni na základním organizačním článku festivalového týmu a své odpovědnosti a pravomoci realizují na základě prováděcího projektu příslušného ročníku festivalu. Výkon praktických činností se pohybuje v oblasti operativního řešení problémů, výhodnocení a zpětné vazby, týmové práce a spolupráce, mezioborové komunikace, přičemž je snaha o jejich zapojení v rámci jejich specifické oborové specializace.
Literatura
    povinná literatura
  • Prováděcí projekt příslušného ročníku festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který je jedním z výstupů předmětu Organizace mezinárodního divadelního festivalu. info
Výukové metody
Počet hodin cvičení týdně: 4
(respektive samostatný praktický výkon v rámci organizačního týmu festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER) během festivalového týdne, týdne přípravného a týdne postprodukčního.
Metody hodnocení
Zápočet za účast na základě hodnocení výkonu pedagogem a vedoucím příslušné organizační sekce festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích léto 2015, léto 2016, léto 2017, léto 2018, léto 2019, léto 2020, léto 2021, léto 2022, léto 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/difa/leto2024/DAALX51